ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 232 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA213054 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ 5 ป.2 59.4K
TEPA212625 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 27.2K
THPA212497 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 2 5 ป.2 136.1K
THPA212496 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 3 5 ป.2 99.2K
LAPA212492 Vocabulary ป.2 20 ป.2 43.6K
LAPA212405 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 35.3K
THPA212135 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตราตัวสะกด 5 ป.2 95.4K
THPA211951 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย 10 ป.2 3.5K
ARPA211821 งานทัศนศิลป์และศิลปะ 10 ป.2 47.8K
THPA211814 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม 10 ป.2 840
THPA211794 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง 10 ป.2 1.9K
THPA211781 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กา 10 ป.2 65.4K
SCPA211760 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของมนุษย์ ชาย-หญิง 10 ป.2 34.1K
MAPA211554 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 17 ป.2 53.5K
MAPA211553 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 15 ป.2 45.5K
THPA211552 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ป.2 158K
THPA211551 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ป.2 42.7K
THPA211530 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ 5 ป.2 55K
LAPA211323 vocabulary 5 ป.2 29.2K
MAPA210358 บวกลบมหาสนุก 25 ป.2 22.8K
MAPA210206 การบวกเเละการลบ 5 ป.2 17.1K
MAPA210191 การบวก ลบ คูณ หาร 10 ป.2 28.9K
THPA209985 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง ไตรยางศ์ 5 ป.2 40.1K
THPA209970 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่านคำ 5 ป.2 46.9K
MAPA209948 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 10 ป.2 9.5K