ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 232 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA213054 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 คำศัพท์ 5 ป.2 100.2K
TEPA212625 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.2 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 38.8K
THPA212497 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 2 5 ป.2 177.2K
THPA212496 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3 5 ป.2 122.8K
LAPA212492 ภาษาอังกฤษ ป.2 Vocabulary 20 ป.2 62.7K
LAPA212405 ภาษาอังกฤษ ป.2 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 45K
THPA212135 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด 5 ป.2 115.5K
THPA211951 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย 10 ป.2 10.6K
ARPA211821 งานทัศนศิลป์และศิลปะ 10 ป.2 60.7K
THPA211814 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม 10 ป.2 7.9K
THPA211794 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง 10 ป.2 6.6K
THPA211781 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา 10 ป.2 74.4K
SCPA211760 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของมนุษย์ ชาย-หญิง 10 ป.2 44.7K
MAPA211554 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 17 ป.2 81.5K
MAPA211553 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 15 ป.2 54.3K
THPA211552 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ป.2 177.5K
THPA211551 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ป.2 47.4K
THPA211530 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ 5 ป.2 63.1K
LAPA211323 ภาษาอังกฤษ ป.2 vocabulary 5 ป.2 34.1K
MAPA210358 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการบวกและการลบ 25 ป.2 39.6K
MAPA210206 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการบวกเเละการลบ 5 ป.2 31.5K
MAPA210191 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร 10 ป.2 41.3K
THPA209985 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง ไตรยางศ์ 5 ป.2 44.1K
THPA209970 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่านคำ 5 ป.2 50.3K
MAPA209948 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 10 ป.2 17.2K