ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 229 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA213054 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ 5 ป.2 47.8K
TEPA212625 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 23.3K
THPA212497 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่ 2 5 ป.2 123.8K
THPA212496 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่ 1 5 ป.2 89.9K
LAPA212492 Vocabulary ป.2 20 ป.2 38.7K
LAPA212405 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 32.4K
THPA212135 มาตราตัวสะกด 5 ป.2 90.9K
ARPA211821 งานทัศนศิลป์และศิลปะ 10 ป.2 43.7K
THPA211781 มาตราแม่ ก กา 10 ป.2 61.7K
SCPA211760 การสืบพันธุ์ของมนุษย์ ชาย-หญิง 10 ป.2 34.1K
MAPA211554 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 17 ป.2 53.5K
MAPA211553 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 15 ป.2 45.5K
THPA211552 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ปี 2550 ชุดที่2 15 ป.2 145.1K
THPA211551 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ปี 2550 ชุดที่1 15 ป.2 42.7K
THPA211530 ภาษาไทย ป.๒ อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม 5 ป.2 51.7K
LAPA211323 vocabulary 5 ป.2 27.9K
MAPA210358 บวกลบมหาสนุก 25 ป.2 18.7K
MAPA210206 การบวกเเละการลบ 5 ป.2 13.2K
MAPA210191 การบวก ลบ คูณ หาร 10 ป.2 24.4K
THPA209985 ไตรยางศ์ 5 ป.2 38.7K
THPA209970 การอ่านคำ 5 ป.2 46.9K
MAPA209948 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 10 ป.2 8.1K
MAPA209941 จำนวนไม่เกิน 1,000 10 ป.2 6K
LAPA209917 Ariticle a an 10 ป.2 22.2K
MAPA208263 ข้อสอบแสนรู้ 5 ป.2 19.8K