ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 376 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA113067 ข้อสอบ การบวก ลบ คูณ หาร 6 ป.1 65.8K
SCPA113030 ข้อสอบง่ายๆ 5 ป.1 43.6K
LAPA112764 อังกฤษง่าย 5 ป.1 39.4K
SOPA112701 พุทธประวัติ 5 ป.1 24.7K
MAPA112601 การบวกและการลบ 25 ป.1 26.2K
LAPA112490 english easy 5 ป.1 35.3K
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 58.6K
SCPA112451 ข้อสอบง่ายๆ ค่ะ 5 ป.1 44.8K
THPA112396 ภาษาไทย 5 ป.1 146.7K
LAPA112314 คำศัพท์ง่ายมากสู้ๆนะ 5 ป.1 49.2K
LAPA112239 อังกฤษ ง่ายๆสู้ๆนะคะ 5 ป.1 40K
SCPA112215 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 5 ป.1 43.4K
LAPA112004 Animals 5 ป.1 25.3K
HEPA111947 รู้จักตัวเรา 10 ป.1 49.4K
ARPA111946 กำเนิดของเสียง 10 ป.1 29.2K
ARPA111945 งานศิลป์ในชีวิตประจำวัน 10 ป.1 22.2K
ARPA111944 สร้างสรรค์งานศิลป์ 10 ป.1 19.9K
ARPA111943 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ป.1 14.4K
LAPA111882 คำศัพท์ ที่ควรรู้ใน ป.1 10 ป.1 32K
SOPA111840 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 10 ป.1 17.6K
SOPA111820 หน้าที่ของชาวพุทธ 10 ป.1 21K
SOPA111803 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ป.1 16.2K
SOPA111775 พุทธประวัติ 10 ป.1 17.3K
LAPA111582 Vocabularies 7 ป.1 19.2K
SCPA111389 สิ่่งมีชีวิต 6 ป.1 45.5K