ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 379 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA113067 ข้อสอบ การบวก ลบ คูณ หาร 6 ป.1 69.4K
SCPA113030 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12 5 ป.1 43.6K
LAPA112764 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 41.2K
SOPA112701 พุทธประวัติ 5 ป.1 25.3K
MAPA112601 การบวกและการลบ 25 ป.1 28.1K
LAPA112490 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 35.9K
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 59.5K
SCPA112451 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11 5 ป.1 45.1K
THPA112396 ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 1 เรื่อง สระ 5 ป.1 148.4K
LAPA112314 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 49.6K
LAPA112239 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 40.4K
SCPA112215 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10 5 ป.1 43.7K
LAPA112004 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 1 5 ป.1 25.6K
HEPA111947 รู้จักตัวเรา 10 ป.1 49.8K
ARPA111946 กำเนิดของเสียง 10 ป.1 29.5K
ARPA111945 งานศิลป์ในชีวิตประจำวัน 10 ป.1 22.2K
ARPA111944 สร้างสรรค์งานศิลป์ 10 ป.1 20.1K
ARPA111943 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ป.1 14.5K
LAPA111882 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ที่เด็ก ป. 1 ควรรู้ 10 ป.1 32.5K
SOPA111840 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 10 ป.1 17.6K
SOPA111820 หน้าที่ของชาวพุทธ 10 ป.1 21.2K
SOPA111803 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ป.1 16.4K
SOPA111775 พุทธประวัติ 10 ป.1 17.5K
LAPA111582 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 5 7 ป.1 19.4K
SCPA111389 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 9 6 ป.1 45.7K