ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 379 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA113067 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร ชุดที่ 2 6 ป.1 74.5K
SCPA113030 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12 5 ป.1 43.6K
LAPA112764 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 43.2K
SOPA112701 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 5 ป.1 26.3K
MAPA112601 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 10 25 ป.1 30K
LAPA112490 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 36.6K
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 60.3K
SCPA112451 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11 5 ป.1 45.6K
THPA112396 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 1 เรื่อง สระ 5 ป.1 150.7K
LAPA112314 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 50.1K
LAPA112239 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 40.8K
SCPA112215 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10 5 ป.1 44.1K
LAPA112004 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 1 5 ป.1 26.1K
HEPA111947 รู้จักตัวเรา 10 ป.1 50.4K
ARPA111946 กำเนิดของเสียง 10 ป.1 29.9K
ARPA111945 งานศิลป์ในชีวิตประจำวัน 10 ป.1 22.2K
ARPA111944 สร้างสรรค์งานศิลป์ 10 ป.1 20.3K
ARPA111943 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ป.1 14.7K
LAPA111882 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ที่เด็ก ป. 1 ควรรู้ 10 ป.1 33.2K
SOPA111840 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา 10 ป.1 17.6K
SOPA111820 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หน้าที่ของชาวพุทธ 10 ป.1 21.5K
SOPA111803 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ป.1 16.6K
SOPA111775 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 10 ป.1 17.7K
LAPA111582 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 5 7 ป.1 19.7K
SCPA111389 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 9 6 ป.1 46K