ม.6

วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม ครูครรชิต ปลายภาค

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEMB605609

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 54 เวลา 16:22 น.

ผู้สร้าง : kanchit

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

ข้อใดคือ ความสำคัญของข้อความหรือตัวอักษร ในสื่อประสม ?

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ ภาพนิ่ง

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบด้านระบบของสื่อประสม

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

ข้อใดคือความหมายของ presentation packages

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ คือ ข้อดี ของ เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

เทคโนโลยีการสื่อความหมาย มีความสำคัญ อย่างไร

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

ข้อใดคือความหมาย ของ สื่อมัลติมีเดียทางการศึกษา

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

การพัฒนาสื่อประสมแบ่งเป็น กี่ระยะ ?

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

ข้อใดคือ ผลของการใช้สื่อประสมระยะที่ 1 ?

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

ข้อใดคือ ผลของการใช้สื่อประสมระยะที่ 2 ?

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

สื่อประสม มีกี่ ประเภท

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

ข้อใดคือสื่อประสมประเภทวัสดุ

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

ข้อใดคือ สื่อประสมประเภทฉาย

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

ข้อใดคือ สื่อประสมระบบการสื่อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

ข้อใด คือ หมายถึง ชุดการสอน

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

กลุ่ม Add จะมีคำสั่งที่ใช้สำหรับนำเข้า มีคำสั่งอะไรบ้าง

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

ถ้าต้องการใส่ effect ให้กับงาน ควรไปที่คำสั่งใด

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

Clip bin เป็นส่วนที่โปรแกรมใช้แสดงอะไร

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

ในส่วนของ Timeline สามารถสลับการแสดงผลในส่วนของ Storyboard และTimeline ได้ โดย

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

การใช้งาน Preview Area นั้นสามารถปรับแต่งมุมมองได้หลายแบบตามความเหมาะสม ซึ่งมีปุ่มอะไรบ้าง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..

คลังข้อสอบ,

 

ข้อสอบ,

 

รวมข้อสอบ,

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย,

 

tu get,

 

เลข,

 

คณิต,

 

คณิตศาสตร์,

 

วิทย์,

 

วิทยาศาสตร์,

 

ฟิสิกส์,

 

เคมี,

 

ชีวะ,

 

ชีววิทยา,

 

สุขศึกษา,

 

พละ,

 

พลศึกษา,

 

สังคม,

 

สังคมศึกษา,

 

วิทย์ทั่วไป,

 

ข้อสอบวัดระดับ,

 

ศิลปะ,

 

การงาน,

 

การงานอาชีพ,

 

เทคโนโลยี,

 

ภาษาจีน,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ภาษาอังกฤษ,

 

pat,

 

gat,

 

ข้อสอบ reading ,

 

writing,

 

listening ,

 

ข้อสอบโอเน็ต,

 

ข้อสอบ Onet,

 

เซลล์,

 

แรง,

 

ปริมาตร,

 

ดาราศาสตร์,

 

ห่วงโซ่อาหาร,

 

การสืบพันธุ์,

 

พืช,

 

การลำเลียง,

 

จำนวนเต็ม,

 

ครน,

 

หรม,

 

คูณร่วมน้อย,

 

หารร่วมมาก,

 

บวก ลบ คูณ หาร,

 

ตัวสะกด,

 

ภาษาไทย,

 

คำควบกล้ำ,

 

เก็งข้อสอบ,

 

ติวสอบ,

 

แบบฝึกหัด,

 

เฉลย,

 

กฏหมาย,

 

ดนตรี,

 

ดนตรีไทย,

 

ดนตรีสากล,

 

เพลง,

 

เพลงชาติ,

 

พุทธประวัติ,

 

ศาสนา,

 

คำศัพท์,

 

ข้อสอบปฐมวัย,

 

ข้อสอบอนุบาล,

 

โตไปไม่โกง,

 

คณิตเบื้องต้น,

 

cu tep,

 

สอบเข้า ม.1,

 

รับตรง58,

 

สอบตรง58,

 

clearing house ,

 

เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,

 

ONET,

 

GAT PAT,

 

ติว,

 

ติวGAT,

 

เชื่อมโยง,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ความถนัด,

 

ภาษาจีน,

 

เกษตร,

 

ข้อสอบ,

 

คลังข้อสอบ,

 

admission,

 

แอดมิชชั่น,

 

รับตรง,

 

โควต้า,

 

สอบตรง,

 

วิทยาศาสตร์,

 

คณิตศาสตร์,

 

สังคม,

 

ภาษาไทย,

 

กลอน,

 

ติวเข้ม,

 

สอบเข้า,

 

สอบเข้า เตรียม,

 

สอบเข้าสาธิต,

 

สอบเข้ามหิดล,

 

สอบเข้าสวนกุหลาบ