ประถมปลาย

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาไทย

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB013445

จำนวนข้อ

: 50 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 9 พ.ย. 60 เวลา 15:10 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/50
คำถาม :

คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนคำว่า  ทิวากร
 

2

ข้อที่ 2/50
คำถาม :

คำคู่ใดมีความหมายในทำนองเดียวกัน
 

3

ข้อที่ 3/50
คำถาม :

เสียงคำควบกล้ำในข้อใดไม่มีในระบบเสียงควบกล้ำภาษาไทยแต่ดั้งเดิม
 

4

ข้อที่ 4/50
คำถาม :

โครงสร้างประโยคในข้อใดต่างจากพวก
 

5

ข้อที่ 5/50
คำถาม :

คำว่า  เพราะ”  ในข้อใดต่างจากพวก
 

6

ข้อที่ 6/50
คำถาม :

สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย”  จากคำประพันธ์วรรคนี้  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 

7

ข้อที่ 7/50
คำถาม :

คำทับศัพท์ในข้อใดออกเสียงตรงตามอักขรวิธีไทย
 

8

ข้อที่ 8/50
คำถาม :

พยัญชนะในข้อใดใช้เป็นตัวสะกดไม่ได้

9

ข้อที่ 9/50
คำถาม :

คำซ้อนในข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
 

10

ข้อที่ 10/50
คำถาม :

สำนวนคู่ใดกล่าวไปในทำนองเดียวกัน
 

11

ข้อที่ 11/50
คำถาม :

พริกเผ็ดผสมเข้า  กะปิเคล้ากระเทียมหอม  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 

12

ข้อที่ 12/50
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 

13

ข้อที่ 13/50
คำถาม :

ชื่นตาฟ้า ................................. เห็นพระจันทร์นวลผ่อง       คำใดเหมาะสมที่จะเติมลงในคำประพันธ์ข้างต้น
 

14

ข้อที่ 14/50
คำถาม :

ตัวละครใดต่อไปนี้จัดเข้าข่ายทำนอง  หม้ายขันหมาก
 

15

ข้อที่ 15/50
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าพจน์ของคำนามมีจำนวนชิ้นมากที่สุด
 

16

ข้อที่ 16/50
คำถาม :

พยัญชนะในข้อใดที่เป็นทั้งตัวสะกดและพยัญชนะต้นที่เป็นเสียงเดียวกัน
 

17

ข้อที่ 17/50
คำถาม :

โครงสร้างพยางค์ในข้อใดต่างจากข้ออื่น
 

18

ข้อที่ 18/50
คำถาม :

คำใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่น
 

19

ข้อที่ 19/50
คำถาม :

คำบาลี สันสกฤตที่ยืมมาใช้ในภาษาไทยคู่ใดมีความหมายต่างกันมากที่สุด
 

20

ข้อที่ 20/50
คำถาม :

ชีวิตในต่างแดนแสนสนุกและสบายไม่พบใครมากมายโอ้ชีวีนี้สุขจริง       คำประพันธ์ข้างต้นเมื่อจัดเรียงวรรคใหม่จะเป็นคำประพันธ์อะไร
 

21

ข้อที่ 21/50
คำถาม :

“ประเทศออสเตรเลียเข้มงวดเรื่องการนำเข้าอาหารแปรรูปที่ทำมาจากเนื้อสัตว์และผลไม้  โดยให้เหตุผลว่าอาจจะมีเชื้อโรคบางชนิดปะปนมากับอาหารเหล่านั้น  งานหนักจึงตกกับด่านตรวจคนเข้าเมือง  เพราะต้องตรวจทั้งคนและอาหาร       จากข้อความนี้ ข้อใดอนุมานไม่ถูกต้อง
 

22

ข้อที่ 22/50
คำถาม :

จากข้อความข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง  

23

ข้อที่ 23/50
คำถาม :

ก.  เพราะความทุกข์ใจนั้น   ข.  จนเราเองไม่รู้ตัวว่าทำไม  ทุกข์อยู่กับเราตลอดเวลา   ค.  เศร้าได้แต่อย่าเศร้านาน   ง.  จะกัดกร่อนกินความสุขในตัวเรา   จงเรียงลำดับข้อความข้างต้นให้ได้ใจความ
 

24

ข้อที่ 24/50
คำถาม :

จากข้อความข้างต้นเมื่อเรียงลำดับแล้ว ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 

25

ข้อที่ 25/50
คำถาม :

อพาร์ตเมนท์คุณป้าด่วน!  เช่าเดือนละ  ๓,๐๐๐  บาท  เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่  ไม่ไกลจากถนนใหญ่  ไม่มีเงินมัดจำ       ประกาศข้างต้นควรเพิ่มข้อมูลเรื่องใดมากที่สุด
 

26

ข้อที่ 26/50
คำถาม :

 “ดีใจเอ๋ยดีใจจังเข้าใกล้ถึงฝั่งประสบพบความเป็นจริงอดทนสู้เขาน้องหญิงเอาชนะทุกสิ่ง  สมคำที่พี่ อวยชัย           คำประพันธ์ข้างต้นเมื่อจัดเรียงวรรคใหม่จะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด
 

27

ข้อที่ 27/50
คำถาม :

“เย็นหนาวเหน็บเจ็บขั้ว    กลางใจ   เย็นยะเยือกถึงใน           อกข้า   เย็นนี้จะมีไหม               ใครอยู่   เป็นเพื่อนกับคุณป้า        รอลุงกลับมา”      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 

28

ข้อที่ 28/50
คำถาม :

“เย็นหนาวเหน็บเจ็บขั้ว    กลางใจ   เย็นยะเยือกถึงใน           อกข้า   เย็นนี้จะมีไหม                ใครอยู่   เป็นเพื่อนกับคุณป้า         รอลุงกลับมา”   คำประพันธ์ข้างต้นบาทใดผิดฉันทลักษณ์มากที่สุด
 
 

29

ข้อที่ 29/50
คำถาม :

รถรางเลื่อนแล่นไป        รถยนต์ใช่วิ่งช้า   รถไฟพุ่งขึ้นหน้า              รถม้าถลาลม       ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องจากคำประพันธ์บทนี้
 
 
 

30

ข้อที่ 30/50
คำถาม :

รถรางเลื่อนแล่นไป        รถยนต์ใช่วิ่งช้า   รถไฟพุ่งขึ้นหน้า              รถม้าถลาลม       จากคำประพันธ์ข้างต้นรถอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุด
 
    
 

31

ข้อที่ 31/50
คำถาม :

โครงสร้างเหตุผลข้อใดต่างจากข้ออื่น
 

32

ข้อที่ 32/50
คำถาม :

โครงสร้างประโยคในข้อใดต่างจากข้ออื่น
 

33

ข้อที่ 33/50
คำถาม :

ข้อใดที่คำตอบละบทกริยาไม่ได้
 

34

ข้อที่ 34/50
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าภาษาไทยจัดว่าเป็นภาษาที่มีระดับ
 

35

ข้อที่ 35/50
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 

36

ข้อที่ 36/50
คำถาม :

    เขานั่งตากลมจนตาแดง  ประโยคนี้มีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียง
 

37

ข้อที่ 37/50
คำถาม :

จตุคามรามเทพ  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 

38

ข้อที่ 38/50
คำถาม :

องค์ประกอบของพยางค์ในข้อใดต่างจากข้ออื่น
 

39

ข้อที่ 39/50
คำถาม :

คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น
 

40

ข้อที่ 40/50
คำถาม :

ข้อใดมีคำสะกดผิด
 

41

ข้อที่ 41/50
คำถาม :

ฉันมาไกล  มาไกลเหลือเกิน  เพราะความฝันของฉันอยู่ไกลจากบ้านเกิดของฉัน  หวังว่าจะเจอฝันที่จะเป็นจริงในสักวัน  ฉันจึงมาปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่  แต่ชีวิตในวัยเยาว์ของฉันขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว       ข้อความนี้บกพร่องด้านใดเด่นที่สุด
 

42

ข้อที่ 42/50
คำถาม :

        “ฉันจะบินไปให้ไกลใครจะรู้    สุดตาดูมองเห็นเช่นฟ้ากว้าง           เพราะทางเดินสิ้นหนคนนำทาง        แสงสว่างจากฟากฟ้าพาฉันไป”           ข้อใดอนุมานได้ว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เขียนที่สุด

43

ข้อที่ 43/50
คำถาม :

ข้อใดแสดงเนื้อความโต้แย้ง
 

44

ข้อที่ 44/50
คำถาม :

ข้อใดแสดงทรรศนะเชิงนโยบาย  
 

45

ข้อที่ 45/50
คำถาม :

 คิดๆ  เท่าไรคิดไม่ออกสักที  เบื่อหน่ายตัวเองใยจึงหัวไม่ดี  ทำยังไงก็คิดไม่ออก           อนุมานได้ว่าข้อใดเป็นลักษณะของผู้พูด
 

46

ข้อที่ 46/50
คำถาม :

         ก.  ชาวบ้านแถบนี้นิยมทำการเกษตรแบบผสมผสาน            ข.  ดังจะเห็นได้จากลุงมีของเราขุดบ่อปลาแล้วปลูกต้นกล้วยรอบบ่อ            ค.  ช่างน่าชื่นชมเกษตรกรตัวอย่างคนนี้จริงๆ            ง.  กล่าวคือเพาะปลูกและเลี้ยงปลาเสริมด้วย           ข้อใดเรียงลำดับข้อความได้อย่างมีความหมายสัมพันธ์กันมากที่สุด
 

47

ข้อที่ 47/50
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายกว้าง
 

48

ข้อที่ 48/50
คำถาม :

                        “โอ้ดวงใจฉันมาทำกันถึงอย่างนี้                      หลอกได้เจ้าหลอกพี่                      ทุกวี่วันให้ฉันคอย                      คอยแล้วคอยหา                      ทุกเวลาเจ้าอยู่ไหน                      จอมใจฉันอยู่  หนใด                      เธอรู้ไหมว่าฉันคอย               ข้อความนี้จัดเข้าข่ายสำนวนใด
 

49

ข้อที่ 49/50
คำถาม :

                       “โอ้ดวงใจฉันมาทำกันถึงอย่างนี้                      หลอกได้เจ้าหลอกพี่                      ทุกวี่วันให้ฉันคอย                      คอยแล้วคอยหา                      ทุกเวลาเจ้าอยู่ไหน                      จอมใจฉันอยู่  หนใด                      เธอรู้ไหมว่าฉันคอย         จากข้อความจัดได้ว่าลีลาคำประพันธ์ใดเด่นที่สุด
 

50

ข้อที่ 50/50
คำถาม :

        เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ    เนื้อน้องฤาอ่อนทั้งกาย           ข้อใดอนุมานไม่ถูกต้องจากคำประพันธ์ข้างต้น
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน