ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 69 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA313525 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 1 50 ม.3 0
LAMA313339 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 3 15 ม.3 27.4K
LAMA313337 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ม.3 10.2K
LAMA313334 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 28.3K
LAMA313077 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ Grammar&Vocabulary ปี 2559 19 ม.3 57.2K
LAMA313076 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ Conversation ปี 2559 16 ม.3 51.6K
LAMA313075 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ Conversation ปี2559 โดยสถาบัน aims 10 ม.3 42.4K
LAMA313027 English for excellence 30 ม.3 17.9K
LAMA312169 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 37.9K
LAMA312168 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 18.2K
LAMA312167 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 18K
LAMA312166 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 16.2K
LAMA312165 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 149.8K
LAMA312159 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 17 ม.3 9.7K
LAMA312158 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.2K
LAMA312157 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.2K
LAMA312156 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.9K
LAMA312154 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 25K
LAMA312147 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.7K
LAMA312139 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.1K
LAMA312138 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 14 ม.3 3.6K
LAMA312137 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 15 ม.3 4.1K
LAMA312136 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 10.9K
LAMA312078 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 7 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 5.4K
LAMA312077 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 6 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 4.6K