หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 68 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA313339 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 3 15 ม.3 18.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313337 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ม.3 6.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313334 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 16.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313077 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ Grammar&Vocabulary ปี2559 โดยสถาบัน aims 19 ม.3 53.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313076 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ Reading ปี2559 โดยสถาบัน aims 16 ม.3 51.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313075 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ Conversation ปี2559 โดยสถาบัน aims 10 ม.3 36.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313027 English for excellence 30 ม.3 15.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312169 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 37.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312168 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 16.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312167 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 16.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312166 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 14.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312165 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 136.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312159 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 17 ม.3 9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312158 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 5.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312157 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312156 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312154 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 22.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312147 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 5.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312139 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 5.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312138 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 14 ม.3 3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312137 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 15 ม.3 3.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312136 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 9.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312078 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 7 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 4.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312077 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 6 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 3.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312076 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 4.2K เริ่มทำข้อสอบ