ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 24 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA113019 since for 7 ม.1 33.1K
LAMA112305 English easy 5 ม.1 95.5K
LAMA112286 english is easy 10 ม.1 68.8K
LAMA112191 (Grammar) Question Words 5 ม.1 66.9K
LAMA112143 (Grammar) Possessive Adjectives 5 ม.1 42.9K
LAMA112141 (Grammar) Verb to be 5 ม.1 46.9K
LAMA112117 Present Simple Tense 10 ม.1 54K
LAMA111778 Articles (คำนำหน้านาม) 20 ม.1 54.9K
LAMA110132 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่6 15 ม.1 72.1K
LAMA110131 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่5 15 ม.1 27.2K
LAMA110129 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4 20 ม.1 30.4K
LAMA110128 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่3 20 ม.1 26.2K
LAMA110127 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่2 15 ม.1 22.1K
LAMA110126 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่1 15 ม.1 34.6K
LAMA110015 Basic Grammar 20 ม.1 16.4K
LAMA105928 ข้อสอบภาษาต่างประเทศ 20 ม.1 44.1K
LAMA104808 Eng 5 ม.1 41.3K
SCMA104323 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 ม.1 44.1K
LAMA100754 ภาษาอังกฤษปลายภาคเรียนที่ 1/2552 ชุดที่3 5 ม.1 19.6K
LAMA100753 ภาษาอังกฤษปลายภาคเรียนที่ 1/2552 ชุดที่2 5 ม.1 18.4K
LAMA100752 ภาษาอังกฤษปลายภาคเรียนที่ 1/2552 ชุดที่1 5 ม.1 24.9K
LAMA100542 วิชาภาษาอังกฤษม.1 ชุดที่3 20 ม.1 52.1K
LAMA100541 วิชาภาษาอังกฤษม.1 ชุดที่2 20 ม.1 431.9K
LAMA100540 วิชาภาษาอังกฤษม.1 ชุดที่1 8 ม.1 167.9K