หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 45 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPB512597 The Free time on the weekend 5 ป.5 44.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB512455 คำศัพท์ง่ายๆ (Simple vocabulary) 10 ป.5 69.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB512423 ศัพท์ง่าย สบายมาก 5 ป.5 68.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB512124 การสื่อสาร 5 ป.5 42.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB511594 คำศัพท์ง่ายๆที่ควรรู้ 5 ป.5 59.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB511234 Present Simple Tense 15 ป.5 52.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB511212 Future Simple Tense 10 ป.5 30.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB511075 คำศัพท์น่ารู้ 7 ป.5 47K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB511070 first conditional 5 ป.5 20.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB510972 EXERCISE 10 ป.5 29.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB510698 be going to 5 ป.5 27.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB507316 Present Simple Tense 5 ป.5 72.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB506206 ศัพท์ง่ายๆ 5 ป.5 109.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB505921 ภาษาอังกฤษ 10 ป.5 77.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB504613 ภาษาต่างประเทศ - ภาษเพื่อการสื่อสาร 5 ป.5 59.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB504008 In the class P.5 happy 15 ป.5 34K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB503313 anubanchaingrai inter iec p5 school 6 ป.5 28.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB503170 ข้อสอบ เรื่อง Present Progressive Tense 15 ป.5 42.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB503169 ข้อสอบ เรื่อง Questions & Answers 15 ป.5 33.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB503168 ข้อสอบ เรื่อง Adverb of frequency 15 ป.5 33.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB503167 ข้อสอบ เรื่อง Future Simple tense 15 ป.5 47.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB503166 ข้อสอบ เรื่อง Past Simple Tense 15 ป.5 74.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB503165 ข้อสอบ เรื่อง Comparison 15 ป.5 48.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB503164 ข้อสอบ เรื่อง Connective 15 ป.5 12.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB503163 ข้อสอบ เรื่อง enough + too 15 ป.5 20.2K เริ่มทำข้อสอบ