ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 45 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPB512597 The Free time on the weekend 5 ป.5 44.5K
LAPB512455 คำศัพท์ง่ายๆ (Simple vocabulary) 10 ป.5 81.7K
LAPB512423 ศัพท์ง่าย สบายมาก 5 ป.5 77.6K
LAPB512124 การสื่อสาร 5 ป.5 42.8K
LAPB511594 คำศัพท์ง่ายๆที่ควรรู้ 5 ป.5 63.4K
LAPB511234 Present Simple Tense 15 ป.5 57.8K
LAPB511212 Future Simple Tense 10 ป.5 30.4K
LAPB511075 คำศัพท์น่ารู้ 7 ป.5 50.8K
LAPB511070 first conditional 5 ป.5 21.8K
LAPB510972 EXERCISE 10 ป.5 31.8K
LAPB510698 be going to 5 ป.5 30.2K
LAPB507316 Present Simple Tense 5 ป.5 72.4K
LAPB506206 ศัพท์ง่ายๆ 5 ป.5 111.7K
LAPB505921 ภาษาอังกฤษ 10 ป.5 77.3K
LAPB504613 ภาษาต่างประเทศ - ภาษเพื่อการสื่อสาร 5 ป.5 60.8K
LAPB504008 In the class P.5 happy 15 ป.5 35.4K
LAPB503313 anubanchaingrai inter iec p5 school 6 ป.5 28.5K
LAPB503170 ข้อสอบ เรื่อง Present Progressive Tense 15 ป.5 44.4K
LAPB503169 ข้อสอบ เรื่อง Questions & Answers 15 ป.5 34.8K
LAPB503168 ข้อสอบ เรื่อง Adverb of frequency 15 ป.5 33.2K
LAPB503167 ข้อสอบ เรื่อง Future Simple tense 15 ป.5 47.1K
LAPB503166 ข้อสอบ เรื่อง Past Simple Tense 15 ป.5 82.8K
LAPB503165 ข้อสอบ เรื่อง Comparison 15 ป.5 48.9K
LAPB503164 ข้อสอบ เรื่อง Connective 15 ป.5 14K
LAPB503163 ข้อสอบ เรื่อง enough + too 15 ป.5 20.2K