ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 25 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
PA112766 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 41.7K
LAPA312610 คำศัพท์ 5 ป.3 49.8K
LAPA311766 nouns 10 ป.3 34.4K
LAPA311727 พูดญี่ปุ่นพื้นฐานง่ายนิดเดียว 5 ป.3 42.4K
LAPA311722 เเดนอาทิตย์อุทัย 5 ป.3 17.6K
LAPA310861 มาแปลคำศัพท์กันเถอะ 5 ป.3 37.4K
LAPA309777 คำศัพท์สี (Colors) 5 ป.3 41K
LAPA02091 pilot 2 ป.3 56.1K
LAPA301333 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่10 15 ป.3 87.9K
LAPA301331 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่9 15 ป.3 37.6K
LAPA301329 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่8 15 ป.3 34K
LAPA301327 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่7 15 ป.3 46K
LAPA301325 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่6 15 ป.3 26.7K
LAPA301323 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่5 15 ป.3 36.2K
LAPA301321 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่4 15 ป.3 24.2K
LAPA301319 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่3 15 ป.3 24K
LAPA301313 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่2 15 ป.3 112.3K
LAPA301312 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่1 15 ป.3 28.4K
LAPA300438 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่2 ป.3 10 ป.3 18.1K
LAPA300437 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่1 ป.3 15 ป.3 34.1K
LAPA300398 ภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่ 5 12 ป.3 16.6K
LAPA300394 ภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่ 4 10 ป.3 18.8K
LAPA300392 ภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่ 3 10 ป.3 29.4K
LAPA300383 ภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่ 2 10 ป.3 57.4K
LAPA300377 ภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่ 1 10 ป.3 84.1K