ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 21 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA213054 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ 5 ป.2 59.3K
LAPA212492 Vocabulary ป.2 20 ป.2 43.6K
LAPA212405 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 35.2K
LAPA211323 vocabulary 5 ป.2 29.2K
LAPA209917 Ariticle a an 10 ป.2 23.8K
LAPA207568 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 10 ป.2 76.3K
LAPA02359 เรียนภาษาจีนกันเถอะ 5 ป.2 54.7K
LAPA201259 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่9 15 ป.2 56.1K
LAPA201258 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่8 20 ป.2 109.6K
LAPA201257 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่7 20 ป.2 32.6K
LAPA201256 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่6 15 ป.2 31.1K
LAPA201255 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่5 20 ป.2 38.4K
LAPA201254 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่4 20 ป.2 26.4K
LAPA201253 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่3 20 ป.2 28K
LAPA201252 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่2 20 ป.2 88K
LAPA201251 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่1 10 ป.2 54K
LAPA200435 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่5 ป.2 10 ป.2 17.9K
LAPA200433 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่4 ป.2 15 ป.2 20K
LAPA200431 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่3 ป.2 15 ป.2 15.6K
LAPA200429 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่2 ป.2 15 ป.2 50.2K
LAPA200427 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่1 ป.2 15 ป.2 23.2K