ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 113 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA213054 ภาษาอังกฤษ ป.2 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ 5 ป.2 72.2K
LAPA013044 ภาษาจีน ป.1-ป.3 ชุดที่1 5 ประถมต้น 25.3K
PA112766 ภาษาอังกฤษ ป.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 49.5K
LAPA112764 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 55.3K
LAPA312610 ภาษาอังกฤษ ป.3 คำศัพท์ 5 ป.3 56.8K
LAPA212492 ภาษาอังกฤษ ป.2 Vocabulary 20 ป.2 50.1K
LAPA112490 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 40.7K
LAPA212405 ภาษาอังกฤษ ป.2 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 38.2K
LAPA112314 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 52.7K
LAPA112239 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 42.8K
LAPA112004 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 1 5 ป.1 28.3K
LAPA011891 ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 ประถมต้น 20.4K
LAPA111882 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ที่เด็ก ป. 1 ควรรู้ 10 ป.1 36.4K
LAPA311766 ภาษาอังกฤษ ป.3 nouns 10 ป.3 37.7K
LAPA311727 ภาษาญี่ปุ่น ป.3 พูดญี่ปุ่นพื้นฐานง่ายนิดเดียว 5 ป.3 46.1K
LAPA311722 ภาษาญี่ปุ่น ป.3 เเดนอาทิตย์อุทัย 5 ป.3 18.8K
LAPA111582 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 5 7 ป.1 21K
LAPA211323 ภาษาอังกฤษ ป.2 vocabulary 5 ป.2 30.9K
LAPA011318 ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3คำศัพท์ง่ายๆ ประถมต้น 5 ประถมต้น 47.7K
LAPA111284 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 6 10 ป.1 26.3K
LAPA111200 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 2 20 ป.1 40.3K
LAPA111086 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 20 ป.1 26.6K
LAPA111022 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 25 ป.1 28K
LAPA010981 ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 ศัพท์ง่ายๆ 10 ประถมต้น 35.4K
LAPA310861 ภาษาอังกฤษ ป.3 มาแปลคำศัพท์กันเถอะ 5 ป.3 39.6K