ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 796 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA313595 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 3 Prefix / Suffix 25 ม.3 9.8K
LAMB413594 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 4 Subject – Verb Agreement 20 ม.4 7.4K
LAMB513592 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 5 Passive Voice 15 ม.5 4.8K
LAMB413591 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.4 If Clause 20 ม.4 3K
LAMB613590 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.6 Reduced Relative Clause 14 ม.6 6K
LAMB613589 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Conjunctive Adverbs 15 ม.6 4.2K
LAMB613588 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Relative Clause 15 ม.6 1.8K
LAMB613587 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Sentence Structure 15 ม.6 2.1K
LAMB613586 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Subordinating Conjunction 15 ม.6 763
LAMB613585 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Coordinating Conjunction 11 ม.6 1.3K
LAMB613584 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Correlative Conjunction 20 ม.6 1.1K
LAMB613583 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Participle 15 ม.6 1.2K
MB613582 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Parts of Speech 14 ม.6 3.4K
LAMB613581 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 80 ม.6 8.2K
LAMA313576 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ปีการศึกษา 2562 50 ม.3 15.2K
LAPB613570 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 40 ป.6 26.5K
LAMB613552 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 3 80 ม.6 16.7K
LAMA313551 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 3 50 ม.3 22.9K
LAMB613546 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 2 80 ม.6 23.4K
LAPB613542 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 40 ป.6 104.5K
LAMB613541 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 ปี 2561 79 ม.6 11.8K
LAMA313537 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 2 50 ม.3 17.9K
LAMA313535 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2561 50 ม.3 17.6K
LAMB613527 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 1 80 ม.6 41.4K
LAMA313525 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 1 50 ม.3 12.9K