หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 770 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPB613522 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 60 ป.6 2.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613521 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 60 ป.6 1.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613519 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 60 ป.6 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB013517 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 6.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB013442 ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาอังกฤษ 60 ประถมปลาย 1.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313339 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 3 15 ม.3 19.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313337 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ม.3 6.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313334 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 17.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613326 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ป.6 58.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613325 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 17 ป.6 23K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613311 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 4 18 ม.6 11K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613310 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 3 22 ม.6 3.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613309 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 4.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613308 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 8.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613255 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 4 20 ม.6 6.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613254 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 3 20 ม.6 2.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613253 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 2 20 ม.6 2.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613252 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 1 20 ม.6 4.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613249 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2556 ชุดที่ 4 20 ม.6 2.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613248 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2556 ชุดที่ 3 20 ม.6 1.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613247 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2556 ชุดที่ 2 20 ม.6 884 เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613246 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2556 ชุดที่ 1 20 ม.6 2K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613233 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2555 ชุดที่ 4 20 ม.6 2.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613232 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2555 ชุดที่ 3 20 ม.6 1.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613231 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2555 ชุดที่ 2 20 ม.6 2.6K เริ่มทำข้อสอบ