ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 56 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMA013026 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 3 20 มัธยมต้น 28K
TEMA013013 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2 20 มัธยมต้น 16K
TEMA013012 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 1 20 มัธยมต้น 28.1K
TEMA312436 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน 10 ม.3 51.1K
TEMA312379 แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม.3 55.7K
TEMA111896 งานอาชีพ 10 ม.1 77.2K
TEMA111894 งานช่าง 10 ม.1 40.1K
TEMA111890 งานเกษตร 10 ม.1 42.2K
TEMA111888 อาหารและโภชนาการ 10 ม.1 50.9K
TEMA111887 เสื้่อผ้าและเครื่่องแต่งกาย 10 ม.1 28.5K
TEMA111884 งานบ้าน 10 ม.1 36.1K
TEMA111834 โลกของอาชีพ 10 ม.1 20.3K
TEMA211825 ทำความรู้จักกับ Dreamweaver MX 2004 10 ม.2 24.1K
TEMA111816 การประดิษฐ์ของใช้ฯ 10 ม.1 16.8K
TEMA111805 อาหารกับการดำรงชีวิต 10 ม.1 16.8K
TEMA211795 เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 10 ม.2 25.8K
TEMA111787 งานบ้าน 2 10 ม.1 10.9K
TEMA111768 การดูแลและตกแต่งบ้าน 10 ม.1 8.6K
TEMA011696 สตอเบอรี่ 5 มัธยมต้น 8.1K
TEMA011686 สับปะรด 5 มัธยมต้น 4.3K
TEMA011682 สมุนไพร 5 มัธยมต้น 7.2K
TEMA011681 ลำไย 5 มัธยมต้น 4.4K
TEMA011680 มะปราง 5 มัธยมต้น 3.3K
TEMA111477 การถนอมอาหาร 5 ม.1 19.4K
TEMA111327 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ม.1 173.5K