ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 19 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMA211855 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 2 (ดนตรี) 10 ม.2 42.9K
ARMA111847 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 1(ทัศนศิลป์) 10 ม.1 51K
ARMA111844 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี) 10 ม.1 20.9K
ARMA111815 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 1 (ดนตรี) 10 ม.1 24.2K
ARMA311245 อาชีพด้านศิลปะด้านการออกแบบ 9 ม.3 32.3K
ARMA311185 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 40.6K
ARMA311184 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่1 15 ม.3 61.3K
ARMA311183 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 28.5K
ARMA311182 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี(ปี2550-2553) ชุดที่1 15 ม.3 51.9K
ARMA311181 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ม.3 35.8K
ARMA311180 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ม.3 43.4K
ARMA310685 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 20 ม.3 118K
ARMA110621 ศิลป์ 10 ม.1 55.3K
ARMA110000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์) 20 ม.1 40.9K
ARMA309996 หน่วยที่ 1 ม.3 ดนตรี 20 ม.3 35.1K
ARMA209960 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ดนตรี) 20 ม.2 78.9K
ARMA109950 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ดนตรี) 20 ม.1 44.8K
ARMA004777 ทัศนศิลป์ ม.ต้น 20 มัธยมต้น 123.4K
ARMA003105 วิชาศิลปะ ม.ต้น 20 มัธยมต้น 155K