ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 17 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPB501519 เรื่อง นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน ป.5 15 ป.5 110.9K
ARPB501517 เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5 20 ป.5 42.1K
ARPB501515 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.5 20 ป.5 42.7K
ARPB501511 เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.5 15 ป.5 36K
ARPB501509 เรื่อง เครื่องดนตรีและการสร้างสรรค์ทางดนตรี ป.5 15 ป.5 48K
ARPB501507 เรื่อง พื้นฐานการฟังดนตรี ป.5 15 ป.5 48.6K
ARPB501501 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 47.7K
ARPB501497 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.5 20 ป.5 43.9K
ARPB501495 เรื่อง พื้นฐานงานศิลปะ ป.5 20 ป.5 43.1K
ARPB500712 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5 17 ป.5 77.1K
ARPB500261 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 4 19 ป.5 18.4K
ARPB500258 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 3 20 ป.5 32.6K
ARPB500253 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 2 17 ป.5 109.8K
ARPB500248 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 1 17 ป.5 54.1K
ARPB500184 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่3 5 ป.5 28.6K
ARPB500183 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่2 5 ป.5 24K
ARPB500179 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่1 6 ป.5 24.3K