ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 84 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEMA112739 ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ 5 ม.1 80.8K
HEMA111886 ยาเสพติด 10 ม.1 187.9K
HEMA111829 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 10 ม.1 78.6K
HEMA111813 สมรรถภาพทางกาย 10 ม.1 87.5K
HEMA111798 วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริม สุขภาพ 10 ม.1 60.9K
HEMA111782 การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 10 ม.1 60K
HEMA111769 วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ 10 ม.1 85.4K
HEMA111543 สารเสพติด 10 ม.1 56.2K
HEMA311316 สุขศึกษาฯ 10 ม.3 131.4K
HEMA011236 เทนนิส 10 มัธยมต้น 21.6K
HEMA311206 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 15 ม.3 59.7K
HEMA311204 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 15 ม.3 29.6K
HEMA311203 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 15 ม.3 36.8K
HEMA311202 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 36.1K
HEMA311201 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 18 ม.3 79.5K
HEMA011123 นักฟุตบอล 10 มัธยมต้น 34.3K
HEMA010684 พิชิตโภชนาการ 22 มัธยมต้น 16K
HEMA110567 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ม.1 38K
HEMA110540 ภาวะโภชนาการ 5 ม.1 41.8K
HEMA110310 ระบบประสาท 10 ม.1 83.4K
HEMA109945 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 10 ม.1 43.9K
HEMA109939 ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ 10 ม.1 81.8K
HEMA003191 การเลี้ยงลูกฟุตบอล 10 มัธยมต้น 86.6K
HEMA302253 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่11 14 ม.3 70.2K
HEMA302251 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่10 13 ม.3 35.5K