หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 22 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB512526 ยาเสพติด 7 ป.5 99.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB512133 ชีวิตมีค่า(ฉบับ1) 5 ป.5 82.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB502877 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่3 15 ป.5 120K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB502875 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 96.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB502873 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่1 20 ป.5 176.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB502315 พลศึกษา ป.5 20 ป.5 73.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB501297 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.5 15 ป.5 46.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB501295 เรื่อง กีฬา ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 54.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB501294 เรื่อง เกมและการละเล่น ป.5 20 ป.5 41K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB501293 เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.5 20 ป.5 31.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB501292 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 45.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB501289 เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 29.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB501288 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.5 20 ป.5 40.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB501287 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 14.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB501286 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 17.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500720 แนวข้อสอบพลศึกษา 15 ป.5 174.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500113 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 5 10 ป.5 18.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500111 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 4 10 ป.5 19.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500109 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 3 10 ป.5 16.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500108 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 2 10 ป.5 17.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500106 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 1 10 ป.5 20.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 27.7K เริ่มทำข้อสอบ