หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 75 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB013002 ยาเสพติด 5 ประถมปลาย 36.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB512526 ยาเสพติด 7 ป.5 99.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB612485 มาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุด1 5 ป.6 132K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB512133 ชีวิตมีค่า(ฉบับ1) 5 ป.5 82.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611980 ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย 10 ป.6 111.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611979 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2554) ชุดที่1 12 ป.6 107.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611976 ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ปี 2552 25 ป.6 69K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611453 หมากรุก 5 ป.6 62K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611235 โรคเอดส์ 5 ป.6 86.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611167 โรคไข้หวัดนก 8 ป.6 49.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611143 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 16 ป.6 44.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611142 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 40.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611136 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 39.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611135 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 40.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611134 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 84.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB010122 วิชาสุขศึกษา 10 ประถมปลาย 125.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB409821 ชีวิตและครอบครัว1 15 ป.4 66.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB502877 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่3 15 ป.5 119.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB502875 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 96.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB502873 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่1 20 ป.5 176.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402827 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่5 20 ป.4 92.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402825 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่4 20 ป.4 62.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402823 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่3 20 ป.4 53.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402821 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่2 20 ป.4 61.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402813 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่1 20 ป.4 89.4K เริ่มทำข้อสอบ