ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 73 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA313378 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 4 โดยครูแพรไหม 15 ม.3 23.6K
SOMA313377 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 3 โดยครูแพรไหม 15 ม.3 5.9K
SOMA313376 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2 โดยครูแพรไหม 20 ม.3 7.3K
SOMA313375 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1 โดยครูแพรไหม 20 ม.3 326
SOMA313341 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 10 ม.3 29.2K
SOMA313340 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.3 15.5K
SOMA313338 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ม.3 15.5K
SOMA313336 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 พระพุทธศาสนา โดย ครูแพรไหม 10 ม.3 12.2K
SOMA313335 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ 10 ม.3 7.3K
SOMA313324 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 2 25 ม.3 7.7K
SOMA313323 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 1 20 ม.3 9.1K
SOMA313033 รอบรู้ภูมิศาสตร์ 10 ม.3 81.7K
SOMA312656 อเมริกาเหนือ ชุดที่2 10 ม.3 36.4K
SOMA312655 อเมริกาเหนือ ชุดที่1 10 ม.3 48.2K
SOMA311956 วัฒนธรรม 10 ม.3 61.3K
SOMA311921 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 20 ม.3 34.8K
SOMA311908 พระสงฆ์ 20 ม.3 17.5K
SOMA311906 พระธรรม 20 ม.3 15.1K
SOMA311905 พระพุทธ 20 ม.3 40.7K
SOMA311828 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ม.3 44.1K
SOMA311773 พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่่วโลก 10 ม.3 32.6K
SOMA311421 ข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ปี2554) ชุดที่2 16 ม.3 59.4K
SOMA311420 ข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ปี2554) ชุดที่1 15 ม.3 70.3K
SOMA311314 ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ ม.3 30 ม.3 174.1K
SOMA311291 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 6 20 ม.3 35.8K