ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 391 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB013444 CP-Meiji Tensai Pre-Test : สังคมศึกษา สอบเข้า ม. 1 50 ประถมปลาย 5.6K
SOPB613333 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 9 ป.6 44.4K
SOPB613332 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ป.6 21.3K
SOPB613329 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ 10 ป.6 17.3K
SOPB613328 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ป.6 16K
SOPB613327 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ 10 ป.6 14.1K
SOPB613313 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 19.6K
SOPB613312 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 25 ป.6 16K
SOPB412697 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เงินทองของมีค่า 10 ป.4 28.8K
SOPB412696 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.4 29.2K
SOPB412695 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบริโภคสินค้าและบริการ 10 ป.4 22.3K
SOPB512542 สังคม เรื่อง ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 62K
SOPB412513 แนวข้อสอบป.4 5 ป.4 50.9K
SOPB012482 ประวัติศาสตร์ วิชาที่สอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต 5 ประถมปลาย 9.8K
SOPB612429 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 2 10 ป.6 131K
SOPB612428 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 1 10 ป.6 79K
SOPB612427 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 43.2K
SOPB612426 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ป.6 57.3K
SOPB612425 ความรู้ทั่วไป ชุดที่1 10 ป.6 73.8K
SOPB512393 อาณาจักรกรุงธนบุรี 10 ป.5 78.1K
SOPB612301 ศาสนาต่างๆ 5 ป.6 97.4K
SOPB612299 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 5 ป.6 42K
SOPB012261 ภูมิศาสตร์ประถม 5 ประถมปลาย 17.6K
SOPB512252 ศาสนาในประเทศไทย 5 ป.5 63K
SOPB512217 การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 44.5K