ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 391 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB013444 CP-Meiji Tensai Pre-Test : สังคมศึกษา สอบเข้า ม. 1 50 ประถมปลาย 10.1K
SOPB613333 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 9 ป.6 44.4K
SOPB613332 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ป.6 26.2K
SOPB613329 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ 10 ป.6 21.2K
SOPB613328 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ป.6 20K
SOPB613327 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ 10 ป.6 14.1K
SOPB613313 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 22.4K
SOPB613312 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 25 ป.6 18.4K
SOPB412697 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เงินทองของมีค่า 10 ป.4 28.8K
SOPB412696 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.4 33.2K
SOPB412695 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การบริโภคสินค้าและบริการ 10 ป.4 24.9K
SOPB512542 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 62K
SOPB412513 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4 ชุดที่ 1 5 ป.4 50.9K
SOPB012482 ประวัติศาสตร์ วิชาที่สอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต 5 ประถมปลาย 9.8K
SOPB612429 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 2 10 ป.6 132.2K
SOPB612428 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 1 10 ป.6 80.2K
SOPB612427 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 44K
SOPB612426 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ป.6 58.2K
SOPB612425 ความรู้ทั่วไป ชุดที่1 10 ป.6 76.8K
SOPB512393 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรกรุงธนบุรี 10 ป.5 86.5K
SOPB612301 ศาสนาต่างๆ 5 ป.6 100.3K
SOPB612299 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 5 ป.6 43.8K
SOPB012261 ภูมิศาสตร์ประถม 5 ประถมปลาย 17.8K
SOPB512252 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย 5 ป.5 66.2K
SOPB512217 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 47.3K