หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 54 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB412842 ดาราศาสตร์ ป.4 5 ป.4 81K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB412841 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิด 5 ป.4 49.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB412731 ข้อสอบวิทย์ป.4(ดาราศาสตร์) 5 ป.4 50.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB412319 การสร้างอาหารของพืช 5 ป.4 117.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB411542 ครอบครัวระบบสุริยะ 10 ป.4 98.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB411414 อวกาศ โดย คนเทพๆ 5 ป.4 59.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB411195 เซลล์สุริยะ 5 ป.4 64.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB411154 แสงและเงา 10 ป.4 92.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB411050 หิน 5 ป.4 38.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB410902 สัตว์น่ารัก 5 ป.4 68.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB410661 ดวงดาว 5 ป.4 55.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB410646 การดำรงชีวิต 10 ป.4 42.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB410639 ส่วนต่างๆของพืช 25 ป.4 53.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB409977 ระบบสุริยะ 10 ป.4 69.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405414 โครงงานและการทดลองวิทยาศาสตร์ ป.4 13 ป.4 70.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405413 ระบบสุริยะ ป.4 13 ป.4 222.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405412 หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 13 ป.4 36.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405411 รุ้งกินน้ำ ป.4 10 ป.4 83.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405410 พลังงานแสงเป็นอย่างไร ป.4 12 ป.4 52.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405409 อาหารกับสารเคมี ป.4 10 ป.4 26.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405408 อาหารดีมีประโยชน์ ป.4 12 ป.4 25.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405407 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ป.4 14 ป.4 45.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405405 พืชมีการตอบสนอง ป.4 11 ป.4 59.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405404 การเจริญเติบโตของพืช ป.4 15 ป.4 60.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405403 หน้าที่และโครงสร้างของพืชดอก ป.4 15 ป.4 36K เริ่มทำข้อสอบ