ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 54 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB412842 ดาราศาสตร์ ป.4 5 ป.4 94.6K
SCPB412841 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิด 5 ป.4 55.7K
SCPB412731 ข้อสอบวิทย์ป.4(ดาราศาสตร์) 5 ป.4 56.9K
SCPB412319 การสร้างอาหารของพืช 5 ป.4 123.9K
SCPB411542 ครอบครัวระบบสุริยะ 10 ป.4 98.5K
SCPB411414 อวกาศ โดย คนเทพๆ 5 ป.4 59.8K
SCPB411195 เซลล์สุริยะ 5 ป.4 68.4K
SCPB411154 แสงและเงา 10 ป.4 96.7K
SCPB411050 หิน 5 ป.4 38.6K
SCPB410902 สัตว์น่ารัก 5 ป.4 68.9K
SCPB410661 ดวงดาว 5 ป.4 60K
SCPB410646 การดำรงชีวิต 10 ป.4 44.3K
SCPB410639 ส่วนต่างๆของพืช 25 ป.4 57.5K
SCPB409977 ระบบสุริยะ 10 ป.4 81.3K
SCPB405414 โครงงานและการทดลองวิทยาศาสตร์ ป.4 13 ป.4 72K
SCPB405413 ระบบสุริยะ ป.4 13 ป.4 238.5K
SCPB405412 หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 13 ป.4 37.1K
SCPB405411 รุ้งกินน้ำ ป.4 10 ป.4 86.7K
SCPB405410 พลังงานแสงเป็นอย่างไร ป.4 12 ป.4 52.5K
SCPB405409 อาหารกับสารเคมี ป.4 10 ป.4 27.2K
SCPB405408 อาหารดีมีประโยชน์ ป.4 12 ป.4 26.8K
SCPB405407 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ป.4 14 ป.4 47.4K
SCPB405405 พืชมีการตอบสนอง ป.4 11 ป.4 60.3K
SCPB405404 การเจริญเติบโตของพืช ป.4 15 ป.4 60.5K
SCPB405403 หน้าที่และโครงสร้างของพืชดอก ป.4 15 ป.4 39.3K