หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 29 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPA312070 วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและกการเคลื่อนที่ 10 ป.3 88.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA311532 วิทยาศาสตร์ ป.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 1 10 ป.3 65.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA310977 วิทย์หนึ่งถึงยี่สิบห้าข้อ 25 ป.3 37.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA310731 แบบผึกหัดเรื่องหินและแร่ 20 ป.3 27.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA310006 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 5 ป.3 68.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA309061 พลังงาน 5 ป.3 74.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA308430 สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 10 ป.3 41.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA302789 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่5 20 ป.3 102.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA302787 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่4 20 ป.3 53.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA302783 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่3 20 ป.3 247.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA302781 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่2 20 ป.3 69.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA302779 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่1 20 ป.3 151K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301717 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 20 ป.3 30.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301711 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 20 ป.3 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301709 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ป.3 33.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301431 เรื่อง อากาศรอบตัวเรา ป.3 20 ป.3 65.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301429 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งน้ำ ป.3 20 ป.3 49.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301427 เรื่อง ไฟฟ้าน่าฉงน ป.3 20 ป.3 44.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301425 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ป.3 20 ป.3 68.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301423 เรื่อง วัสดุรอบตัว ป.3 20 ป.3 43.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301421 เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว ป.3 20 ป.3 15.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301419 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ป.3 ชุดที่2 15 ป.3 23K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301417 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ป.3 ชุดที่1 15 ป.3 22.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301079 เรื่อง ทรัพยากรของโลก ป.3 20 ป.3 32.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA301078 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ป.3 20 ป.3 39.6K เริ่มทำข้อสอบ