ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 29 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPA312070 วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและกการเคลื่อนที่ 10 ป.3 98.8K
SCPA311532 วิทยาศาสตร์ ป.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 1 10 ป.3 72.7K
SCPA310977 วิทย์หนึ่งถึงยี่สิบห้าข้อ 25 ป.3 37.4K
SCPA310731 แบบผึกหัดเรื่องหินและแร่ 20 ป.3 30.1K
SCPA310006 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 5 ป.3 73.9K
SCPA309061 พลังงาน 5 ป.3 80.3K
SCPA308430 สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 10 ป.3 41.4K
SCPA302789 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่5 20 ป.3 104.5K
SCPA302787 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่4 20 ป.3 54.4K
SCPA302783 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่3 20 ป.3 247.5K
SCPA302781 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่2 20 ป.3 70.9K
SCPA302779 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่1 20 ป.3 154.5K
SCPA301717 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 20 ป.3 30.5K
SCPA301711 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 20 ป.3 25.1K
SCPA301709 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ป.3 34.1K
SCPA301431 เรื่อง อากาศรอบตัวเรา ป.3 20 ป.3 70.7K
SCPA301429 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งน้ำ ป.3 20 ป.3 49.6K
SCPA301427 เรื่อง ไฟฟ้าน่าฉงน ป.3 20 ป.3 47.3K
SCPA301425 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ป.3 20 ป.3 71.3K
SCPA301423 เรื่อง วัสดุรอบตัว ป.3 20 ป.3 45.6K
SCPA301421 เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว ป.3 20 ป.3 15.9K
SCPA301419 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ป.3 ชุดที่2 15 ป.3 23.6K
SCPA301417 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ป.3 ชุดที่1 15 ป.3 22.6K
SCPA301079 เรื่อง ทรัพยากรของโลก ป.3 20 ป.3 34K
SCPA301078 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ป.3 20 ป.3 39.6K