ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 29 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPA312070 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 10 ป.3 103.1K
SCPA311532 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 10 ป.3 76.2K
SCPA310977 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 8 25 ป.3 37.4K
SCPA310731 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง หินและแร่ 20 ป.3 31.2K
SCPA310006 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 5 ป.3 81.3K
SCPA309061 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง พลังงาน 5 ป.3 81.5K
SCPA308430 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 10 ป.3 41.4K
SCPA302789 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 7 20 ป.3 105.4K
SCPA302787 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 6 20 ป.3 55.1K
SCPA302783 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 5 20 ป.3 247.5K
SCPA302781 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 4 20 ป.3 71.5K
SCPA302779 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 3 20 ป.3 156.7K
SCPA301717 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 3 20 ป.3 30.5K
SCPA301711 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 2 20 ป.3 25.1K
SCPA301709 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 1 20 ป.3 34.8K
SCPA301431 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง อากาศรอบตัวเรา 20 ป.3 71.9K
SCPA301429 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งน้ำ 20 ป.3 49.6K
SCPA301427 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ไฟฟ้าน่าฉงน 20 ป.3 47.9K
SCPA301425 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 20 ป.3 72.5K
SCPA301423 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง วัสดุรอบตัว 20 ป.3 46.7K
SCPA301421 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว 20 ป.3 16.3K
SCPA301419 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ชุดที่ 3 15 ป.3 24.9K
SCPA301417 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ชุดที่ 2 15 ป.3 23.4K
SCPA301079 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ทรัพยากรของโลก 20 ป.3 35.6K
SCPA301078 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ชุดที่ 1 20 ป.3 39.6K