ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 28 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB613245 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 5 19 ม.6 7.4K
SCPB012456 ข้อสอบวิทยาศาสตร์เตรียมพร้อมเข้าม.1 5 ประถมปลาย 14.6K
SCPA112451 ข้อสอบง่ายๆ ค่ะ 5 ป.1 44.8K
SCPB612145 ห่วงโซ่อาหาร 5 ป.6 102.9K
SCMA111845 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตชุดที่ 2 10 ม.1 5.2K
SCMA011458 ติวข้อสอบO-net พื้นฐานเรื่่องเเหล่งน้ำ 22 มัธยมต้น 22.1K
SCMB610903 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่2 20 ม.6 11.6K
SCMB610900 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1 20 ม.6 11K
SCMA210545 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2 20 ม.2 17.8K
SCMB610045 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4 20 ม.6 9.9K
SCPB608545 เตรียมสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์ 20 ป.6 404.5K
SCMB605548 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่5 20 ม.6 11.5K
SCMB605546 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่4 20 ม.6 7.4K
SCMB605545 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่3 20 ม.6 8.4K
SCMB605544 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่2 20 ม.6 9.4K
SCMB605543 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่1 20 ม.6 15.4K
SCMB504598 นโยบายพลังงาน 10 ม.5 3.9K
SCMB504507 บทที่7 วิกฤตการณ์พลังงาน 10 ม.5 4.9K
SCMB504459 พลังงานน้ำ 20 ม.5 11.4K
SCMB504457 วิกฤตการณ์พลังงาน 20 ม.5 6.1K
SCMB504456 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 20 ม.5 5.3K
SCMB504455 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 20 ม.5 8K
SCMB504454 พลังงานไฟฟ้า 20 ม.5 14.8K
SCMB504445 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 20 ม.5 2.8K
SCMB603845 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2545) ชุดที่1 15 ม.6 8.4K