ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 68 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB613071 สารในชีวิตประจำวัน 10 ป.6 178K
SCMA113052 การดำรงชีวิตของพืช 2 20 ม.1 74.4K
SCMA113051 การดำรงชีวิตของพืช 20 ม.1 45.8K
SCPA113030 ข้อสอบง่ายๆ 5 ป.1 43.6K
SCMA213014 Science M.2 English Program Food and Addictive Substances 5 ม.2 36.3K
SCPB613001 อวกาศน่ารู้ 5 ป.6 137.6K
SCPB612230 ดาวและดาวเคราะห์ 5 ป.6 123.5K
SCPB611930 สารและสมบัติของสาร 10 ป.6 19.9K
SCPB611730 หินหรรษา 5 ป.6 14.9K
SCPB611308 ข้อสอบสอบเข้าม.1 5 ป.6 81.1K
SCPB611307 วัฏจักรของหิน 10 ป.6 26K
SCMA311030 แนวข้อสอบ ม. 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3 20 ม.3 54.2K
SCPB510308 พืช 5 ป.5 52.6K
SCMA309148 ดาราศาสตร์ ม.3 25 ม.3 92.9K
SCPA309061 พลังงาน 5 ป.3 80.4K
SCPA308430 สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 10 ป.3 41.4K
SCMA208330 ธาตุและสารประกอบ 20 ม.2 95.4K
SCPA106675 วิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่30 10 ป.1 53.8K
SCMA305920 ดาราศาสตร์ 19 ม.3 64K
SCMA103664 วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่30 15 ม.1 21.8K
SCPB003308 ดาราศาสตร์และอวกาศ ป.4-6 5 ประถมปลาย 42.6K
SCMA203300 อาหารและการดำรงชีวิต 5 ม.2 68.1K
SCPB403099 การเจริญเติบโตของพืช 2 ป.4 24.5K
SCMA003067 สารเสพติด 10 มัธยมต้น 25.9K
SCPA302789 วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดที่5 20 ป.3 104.6K