ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 32 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB613315 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 13.3K
SCPA112215 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 5 ป.1 43.3K
SCPB611599 Pre O-netป.6 เรื่องระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ 10 ป.6 26K
SCPB611597 เรื่องหิน 5 ป.6 27.3K
SCPB611591 อวกาศ 5 ป.6 27.5K
SCPB011580 พลังงานแสง 5 ประถมปลาย 30.5K
SCMB611579 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่2 24 ม.6 10.3K
SCMB611578 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่1 27 ม.6 15.7K
SCMB611577 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่2 24 ม.6 5.9K
SCMB611576 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่1 27 ม.6 12.6K
SCMB611574 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2 25 ม.6 6.8K
SCMB611572 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 25 ม.6 9.7K
SCMA011556 การทำงานกระเพาะอาหาร 20 มัธยมต้น 16.4K
SCPB411542 ครอบครัวระบบสุริยะ 10 ป.4 98.5K
SCMA111541 หน่วยของสิ่งมีชีวิต 10 ม.1 12.1K
SCPA311532 วิทยาศาสตร์ ป.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 1 10 ป.3 72.7K
SCPB511502 แรงและความดัน(T) 5 ป.5 94.2K
SCMA011156 ธาตุ 20 มัธยมต้น 41.3K
SCPB411154 แสงและเงา 10 ป.4 96.6K
SCPB611151 พันธุกรรมและกฎของเมนเดล 5 ป.6 34.8K
SCMA110515 สมบัติของสารและการจำแนก 5 ม.1 5.4K
SCPA106515 วิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่27 10 ป.1 25.6K
SCPA106502 วิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่15 10 ป.1 9K
SCPA106415 วิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่5 10 ป.1 4.8K
SCMB604150 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่10 20 ม.6 11.6K