ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 20 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA212507 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่6 10 ม.2 75K
MAMA212506 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่5 14 ม.2 25.1K
MAMA212505 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่4 14 ม.2 20.5K
MAMA212504 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่3 15 ม.2 35.2K
MAMA212503 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่2 15 ม.2 29.3K
MAMA212499 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่1 15 ม.2 79.7K
MAMA212402 การถอดรากที่สอง 5 ม.2 95.1K
MAMA212392 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 5 ม.2 79K
MAMA211916 การวัดความยาวและพื้นที่ 10 ม.2 80K
MAMA211915 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 10 ม.2 156.2K
MAMA211774 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 10 ม.2 38.9K
MAMA211767 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 10 ม.2 154.3K
MAMA210010 คณิต ม.2 10 ม.2 151.7K
MAMA208434 คณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่5 15 ม.2 42.4K
MAMA208419 คณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่2 15 ม.2 48.9K
MAMA203231 ความเท่ากันทุกประการ 10 ม.2 68.7K
MAMA200560 วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่4 17 ม.2 33.1K
MAMA200556 วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่3 9 ม.2 20.6K
MAMA200555 วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่2 15 ม.2 24.5K
MAMA200419 วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่1 15 ม.2 87.8K