ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 40 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA112571 บวก ลบเอกนามอย่างง่าย 5 ม.1 89K
MAMA112187 ระบบจำนวนเต็ม 5 ม.1 92.3K
MAMA112180 การคูณจำนวนเต็ม 5 ม.1 52.2K
MAMA112175 คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ 5 ม.1 46.5K
MAMA112146 หารร่วมมากและการนำไปใช้ 5 ม.1 36.5K
MAMA111914 สมบัติของจำนวนนับ 10 ม.1 63.6K
MAMA111913 สมบัติของจำนวนนับ 10 ม.1 23.9K
MAMA111872 การลบจำนวนเต็ม 10 ม.1 48.8K
MAMA111871 การบวกจำนวนเต็ม 10 ม.1 68K
MAMA111810 เลขยกกำลัง 10 ม.1 152.5K
MAMA111788 เศษส่วน 15 ม.1 73.3K
MAMA111674 ข้อสอบมหาโหด ม.1/1 10 ม.1 67.5K
MAMA111352 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม 5 ม.1 64.6K
MAMA111300 เลข เอกนาม ม.1 5 ม.1 62.1K
MAMA110735 ระบบตัวเลขฐานต่างๆ 15 ม.1 25.3K
MAMA110666 การประยุกต์ 1 คณิตศาสตร์เพิ่ม 5 ม.1 42K
MAMA110657 ระบบจำนวนเต็ม 15 ม.1 56.6K
MAMA110485 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 5 ม.1 29.2K
MAMA110481 คณิตศาสตร์ 10 ม.1 19.1K
MAMA110011 หรม. 5 ม.1 20.3K
MAMA109995 คณิต ม.1 10 ม.1 294.8K
MAMA109967 สมบัติจำนวนนับ 10 ม.1 9.1K
MAMA108284 ค.ร.น. และ ห.ร.ม. 15 ม.1 149.6K
MAMA102213 คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่7 15 ม.1 62.5K
MAMA102211 คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่6 15 ม.1 27.3K