ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 133 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA313529 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 30 ม.3 689
MAMA313350 ข้อสอบ O-NET ม. 3 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 12 ม.3 15.7K
MAMA313349 ข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 13 ม.3 13.9K
MAMA313039 ความน่าจะเป็น 10 ม.3 105.1K
MAMA112571 บวก ลบเอกนามอย่างง่าย 5 ม.1 89K
MAMA212507 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่6 10 ม.2 70.7K
MAMA212506 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่5 14 ม.2 24K
MAMA212505 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่4 14 ม.2 20.5K
MAMA212504 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่3 15 ม.2 34.4K
MAMA212503 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่2 15 ม.2 28.3K
MAMA212499 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่1 15 ม.2 79.7K
MAMA212402 การถอดรากที่สอง 5 ม.2 87.8K
MAMA212392 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 5 ม.2 70.7K
MAMA112187 ระบบจำนวนเต็ม 5 ม.1 92.3K
MAMA112180 การคูณจำนวนเต็ม 5 ม.1 52.2K
MAMA112175 คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ 5 ม.1 45.2K
MAMA112146 หารร่วมมากและการนำไปใช้ 5 ม.1 35.7K
MAMA211916 การวัดความยาวและพื้นที่ 10 ม.2 78.8K
MAMA211915 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 10 ม.2 153.2K
MAMA111914 สมบัติของจำนวนนับ 10 ม.1 63.6K
MAMA111913 สมบัติของจำนวนนับ 10 ม.1 23.1K
MAMA011873 คณิตศาสตร์ยากจัง 2 10 มัธยมต้น 13.9K
MAMA111872 การลบจำนวนเต็ม 10 ม.1 44.7K
MAMA111871 การบวกจำนวนเต็ม 10 ม.1 63.3K
MAMA011867 คณิตศาสตร์ยากจัง 1 10 มัธยมต้น 10.5K