ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 133 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA313574 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ปีการศึกษา 2562 20 ม.3 27.7K
MAMA013554 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3 30 ม.3 45.7K
MAMA313547 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 30 ม.3 17.2K
MAMA313536 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561 20 ม.3 19.1K
MAMA313529 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 30 ม.3 50.8K
MAMA313350 ข้อสอบ O-NET ม. 3 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 12 ม.3 29.4K
MAMA313349 ข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 13 ม.3 24.4K
MAMA313039 ความน่าจะเป็น 10 ม.3 144.9K
MAMA112571 บวก ลบเอกนามอย่างง่าย 5 ม.1 165.8K
MAMA212507 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่6 10 ม.2 116.7K
MAMA212506 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่5 14 ม.2 35.1K
MAMA212505 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่4 14 ม.2 25.5K
MAMA212504 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่3 15 ม.2 43K
MAMA212503 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่2 15 ม.2 37.5K
MAMA212499 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่1 15 ม.2 103.8K
MAMA212402 การถอดรากที่สอง 5 ม.2 126K
MAMA212392 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 5 ม.2 104.3K
MAMA112187 ระบบจำนวนเต็ม 5 ม.1 137.4K
MAMA112180 การคูณจำนวนเต็ม 5 ม.1 78.3K
MAMA112175 คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ 5 ม.1 63.9K
MAMA112146 หารร่วมมากและการนำไปใช้ 5 ม.1 47.2K
MAMA211916 การวัดความยาวและพื้นที่ 10 ม.2 88K
MAMA211915 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 10 ม.2 182.6K
MAMA111914 สมบัติของจำนวนนับ 10 ม.1 78.8K
MAMA111913 สมบัติของจำนวนนับ 10 ม.1 32.9K