ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 58 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB512851 บวก ลบ คูณ หาร ไม่ยาก 5 ป.5 111.6K
MAPB512753 ร้อยละง่ายๆ 5 ป.5 73.8K
MAPB512602 เรขาคณิตไม่ยากอย่างที่คิด 5 ป.5 48.5K
MAPB512378 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 20 ป.5 65.8K
MAPB512377 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 20 ป.5 81.9K
MAPB512116 การบวก ลบ คูณ หาร 5 ป.5 55.3K
MAPB511570 การบวกง่ายๆ 5 ป.5 37.8K
MAPB511516 ร้อยละ(T) 5 ป.5 56.2K
MAPB511430 การคูณ 5 ป.5 51.1K
MAPB511399 คิดเลขเร็ว 20 ป.5 90K
MAPB511248 การบวก ง่ายจังเบย 5 ป.5 38.6K
MAPB511246 คณิตคิดเลขเร็ว (ง่าย) 5 ป.5 42.5K
MAPB511117 คณิตแสนง่าย 15 ป.5 41.2K
MAPB511115 เรขา(คณิต)พาสนุก 5 ป.5 26.5K
MAPB511073 คณิตคิดเร็ว(ฟุดๆ) 5 ป.5 25.1K
MAPB510913 การบวก ทศนิยม 1ตำแหน่ง 5 ป.5 17.8K
MAPB510876 การบวกลบ 5 ป.5 15.1K
MAPB510875 ทศนิยม 5 ป.5 26.6K
MAPB510784 สมการ 5 ป.5 12.7K
MAPB510766 คิดเลขง่ายๆ 5 ป.5 9.9K
MAPB510763 คิดเลขง่ายๆ 2 5 ป.5 7.4K
MAPB510762 คิดเลขง่ายๆ 5 ป.5 6.6K
MAPB510696 มุม ขนิดของมุม 5 ป.5 23.6K
MAPB510458 บทประยุกต์(แบบทดสอบ) 5 ป.5 46.4K
MAPB509986 จำนวนนับ 10 ป.5 18.6K