หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 58 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB512851 บวก ลบ คูณ หาร ไม่ยาก 5 ป.5 83.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB512753 ร้อยละง่ายๆ 5 ป.5 59.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB512602 เรขาคณิตไม่ยากอย่างที่คิด 5 ป.5 48.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB512378 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 20 ป.5 65.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB512377 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 20 ป.5 81.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB512116 การบวก ลบ คูณ หาร 5 ป.5 50.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB511570 การบวกง่ายๆ 5 ป.5 33.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB511516 ร้อยละ(T) 5 ป.5 51.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB511430 การคูณ 5 ป.5 47.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB511399 คิดเลขเร็ว 20 ป.5 81.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB511248 การบวก ง่ายจังเบย 5 ป.5 36.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB511246 คณิตคิดเลขเร็ว (ง่าย) 5 ป.5 39.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB511117 คณิตแสนง่าย 15 ป.5 38.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB511115 เรขา(คณิต)พาสนุก 5 ป.5 24.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB511073 คณิตคิดเร็ว(ฟุดๆ) 5 ป.5 22.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB510913 การบวก ทศนิยม 1ตำแหน่ง 5 ป.5 17.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB510876 การบวกลบ 5 ป.5 13.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB510875 ทศนิยม 5 ป.5 22.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB510784 สมการ 5 ป.5 10.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB510766 คิดเลขง่ายๆ 5 ป.5 8.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB510763 คิดเลขง่ายๆ 2 5 ป.5 6.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB510762 คิดเลขง่ายๆ 5 ป.5 5.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB510696 มุม ขนิดของมุม 5 ป.5 19.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB510458 บทประยุกต์(แบบทดสอบ) 5 ป.5 40.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB509986 จำนวนนับ 10 ป.5 18.6K เริ่มทำข้อสอบ