ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 248 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB613571 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 16 ป.6 53.6K
MAPB613544 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 16 ป.6 219.5K
PB613524 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 66 ป.6 58.9K
MAPB613523 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 63 ป.6 17.1K
MAPB613520 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 63 ป.6 91.6K
MAPB013448 CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 20 ประถมปลาย 6.7K
MAPB613379 แนวข้อสอบ เรื่อง จำนวน การบวก ลบ คูณ หาร 15 ป.6 75.5K
MAPB613318 ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2558 16 ป.6 189.2K
MAPB613103 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 15 ป.6 119.1K
MAPB613102 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 15 ป.6 109.1K
MAPB013049 ฝึกคณิตคิดเร็ว 5 ประถมปลาย 45.9K
MAPB512851 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่องบวก ลบ คูณ หาร 5 ป.5 186.1K
MAPB512753 คณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ 5 ป.5 109.6K
MAPB612626 คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชุด 1 5 ป.6 188.4K
MAPB512602 คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต 5 ป.5 66K
MAPB012575 แนวข้อสอบประถมปลาย 10 ประถมปลาย 13.2K
MAPB612574 สมบัติของจำนวนนับ 5 ป.6 75K
MAPB612566 คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชุด 2 5 ป.6 105.5K
MAPB612561 คณิตศาสตร์ ชุด 1 5 ป.6 49K
MAPB612452 คณิตศาสตร์ ชุด 2 5 ป.6 105.2K
MAPB612439 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่2 13 ป.6 130.4K
MAPB612438 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่1 13 ป.6 92.3K
MAPB612437 ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2552 15 ป.6 84.8K
MAPB512378 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 20 ป.5 81.3K
MAPB512377 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 20 ป.5 103K