หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 2 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAKA012754 บวกเลขง่ายๆ 25 ปฐมวัย 4.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAKA012475 บวกเลข 20 ปฐมวัย 3.7K เริ่มทำข้อสอบ