ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 30 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMB612875 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 19 ม.6 10.2K
MAKA012754 บวกเลขง่ายๆ 25 ปฐมวัย 5.8K
MAPB512753 ร้อยละง่ายๆ 5 ป.5 69.8K
MAPB012575 แนวข้อสอบประถมปลาย 10 ประถมปลาย 10.6K
MAKA012475 บวกเลข 20 ปฐมวัย 3.9K
MAMA112175 คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ 5 ม.1 43.4K
MAPB510875 ทศนิยม 5 ป.5 25.3K
MAPB410751 ง่ายมาก 5 ป.4 25.3K
MAMB609750 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่1 14 ม.6 13.8K
MAPA108754 การบวกตัวเลข 2 หลัก 10 ป.1 12.1K
MAPB407757 เรื่อง บทประยุกต์ ป.4 15 ป.4 42.8K
MAPB407756 แนวข้อสอบ เรื่อง พื้นที่ 15 ป.4 50K
MAPB407755 เรื่อง การบวกลบเศษส่วน ป.4 15 ป.4 93.8K
MAPB407754 เรื่อง เงิน ป.4 15 ป.4 55.6K
MAPB407753 เรื่อง ทศนิยม ป.4 15 ป.4 53.9K
MAPB407752 เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น ป.4 15 ป.4 23.1K
MAPB407751 เรื่อง เวลา ป.4 15 ป.4 42.7K
MAPB407750 เรื่อง การชั่งวัดตวง ป.4 15 ป.4 46.3K
MAPB507563 คณิตคิดเร็ว(คูณ) 25 ป.5 53K
MAPB607559 ติวเข้มคณิตศาสตร์ป.6เข้าม.1 10 ป.6 292.2K
MAPA107556 การบวก 10 ป.1 15.1K
MAPA202753 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 19 ป.2 42.5K
MAPA202751 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 20 ป.2 23.4K
MAPA301755 ข้อสอบการหารเบื้องต้น 10 ป.3 8.4K
MAPA201753 ข้อสอบการคูณเบื้องต้น 10 ป.2 6.2K