หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 628 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB613523 UP SKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 63 ป.6 0 เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613520 UP SKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 63 ป.6 18.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB013448 CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 20 ประถมปลาย 10 เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613379 แนวข้อสอบ เรื่อง จำนวน การบวก ลบ คูณ หาร 15 ป.6 20.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB613355 ข้อสอบ O-NETคณิตศาสตร์ ปี 2553 20 ม.6 9K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313350 ข้อสอบ O-NETคณิตศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 12 ม.3 15.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313349 ข้อสอบ O-NETคณิตศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 13 ม.3 13.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613318 ข้อสอบ O-NETคณิตศาสตร์ ปี 2558 16 ป.6 86.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB613216 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 2 โดย Rath Center 15 ม.6 15.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB613215 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center 15 ม.6 5.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB613214 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ปี 2558 ชุดที่ 2 โดย Rath Center 15 ม.6 3.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB613213 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center 15 ม.6 5K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB613212 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2558 โดย Rath Center 20 ม.6 3.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB613211 ข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ ปี 2557 โดย Rath Center 20 ม.6 2.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB613210 ข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ ปี 2556 โดย Rath Center 20 ม.6 1.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB613209 ข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ ปี 2555 โดย Rath Center 20 ม.6 2.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613103 ข้อสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 96.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613102 ข้อสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 82.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 61.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA113067 ข้อสอบ การบวก ลบ คูณ หาร 6 ป.1 47.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB013049 ฝึกคณิตคิดเร็ว 5 ประถมปลาย 38.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313039 ความน่าจะเป็น 10 ม.3 87.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB612976 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่8 12 ม.6 29K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB612974 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่7 13 ม.6 9K เริ่มทำข้อสอบ
MAMB612970 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่6 14 ม.6 6.8K เริ่มทำข้อสอบ