หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1590 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPB613522 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 60 ป.6 875 เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613521 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 60 ป.6 700 เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613520 UP SKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 63 ป.6 15.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613519 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 60 ป.6 18.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB013517 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 5.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB013514 CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB013513 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาไทย สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 97 เริ่มทำข้อสอบ
PB613505 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 7.8K เริ่มทำข้อสอบ
PB613504 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ป.6 10.4K เริ่มทำข้อสอบ
PB613503 ข้อสอบ O-NET สังคม ป.6 40 ป.6 1.9K เริ่มทำข้อสอบ
PB613502 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 1.1K เริ่มทำข้อสอบ
PB613501 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ป.6 4.7K เริ่มทำข้อสอบ
PB613489 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 5 32 ป.6 113 เริ่มทำข้อสอบ
PB613487 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 4 31 ป.6 565 เริ่มทำข้อสอบ
PB613486 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 3 32 ป.6 603 เริ่มทำข้อสอบ
PB613485 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 2 32 ป.6 76 เริ่มทำข้อสอบ
PB613483 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 1 32 ป.6 10 เริ่มทำข้อสอบ
PB613482 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59 20 ป.6 4.2K เริ่มทำข้อสอบ
PB613481 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53 20 ป.6 2K เริ่มทำข้อสอบ
PB613479 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58 20 ป.6 2K เริ่มทำข้อสอบ
PB613476 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 40 ป.6 974 เริ่มทำข้อสอบ
PB613473 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 34 ป.6 7.2K เริ่มทำข้อสอบ
PB613470 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 1.9K เริ่มทำข้อสอบ
PB613467 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 90 ป.6 7.9K เริ่มทำข้อสอบ
PB613464 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 1.5K เริ่มทำข้อสอบ