ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 59 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB513043 การเขียน 5 ป.5 161.2K
THPB513006 ภาษาถิ่น 5 ป.5 126.8K
THPB512622 สังข์ทอง 5 ป.5 126.1K
THPB512525 การรักษา วาจา มารยาท 5 ป.5 87K
THPB512414 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 119.7K
THPB511997 ภาษาไทย ชุดที่ 1 5 ป.5 121.3K
THPB511527 คำประสม 5 ป.5 83.4K
THPB511330 เขียนให้ถูก ป.5 10 ป.5 193.9K
THPB511325 การเขียนเรียงความ 5 ป.5 62.9K
THPB511252 สำนวนไทย 5 ป.5 130.6K
THPB511196 คำที่มักเขียนผิด 10 ป.5 58.3K
THPB511139 คำราชาศัพท์ง่ายๆ 8 ป.5 58.9K
THPB511011 คำราชาศัพท์และคำสุภาพ 10 ป.5 54.7K
THPB510952 เครื่องหมายวรรคตอน 5 ป.5 36.6K
THPB510891 ผิดหรือถูก 20 ป.5 57.2K
THPB510869 คำที่มักเขียนผิด 5 ป.5 25.1K
THPB510823 ประโยค 10 ป.5 44.8K
THPB510776 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 32.5K
THPB510747 อักษรย่อน่ารู้ 5 ป.5 22.8K
THPB510649 คำราชาศัพท์ = = 5 ป.5 30.8K
THPB510571 วรรณคดีลำนำ ป.5 10 ป.5 66.6K
THPB510273 นิทานพื้นบ้าน 5 ป.5 46.2K
THPB505460 คำสุภาพและคำราชาศัพท์ ป.5 15 ป.5 143.6K
THPB505459 อักษรย่อเครื่องหมายวรรคตอน ป.5 15 ป.5 78.1K
THPB505452 คำควบกล้ำ ป.5 15 ป.5 77.3K