หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 59 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB513043 การเขียน 5 ป.5 138.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB513006 ภาษาถิ่น 5 ป.5 105.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB512622 สังข์ทอง 5 ป.5 112.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB512525 การรักษา วาจา มารยาท 5 ป.5 81.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB512414 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 112.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511997 ภาษาไทย ชุดที่ 1 5 ป.5 116.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511527 คำประสม 5 ป.5 83.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511330 เขียนให้ถูก ป.5 10 ป.5 187.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511325 การเขียนเรียงความ 5 ป.5 62.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511252 สำนวนไทย 5 ป.5 122.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511196 คำที่มักเขียนผิด 10 ป.5 54.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511139 คำราชาศัพท์ง่ายๆ 8 ป.5 54.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511011 คำราชาศัพท์และคำสุภาพ 10 ป.5 50.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510952 เครื่องหมายวรรคตอน 5 ป.5 36.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510891 ผิดหรือถูก 20 ป.5 52.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510869 คำที่มักเขียนผิด 5 ป.5 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510823 ประโยค 10 ป.5 41.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510776 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 30.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510747 อักษรย่อน่ารู้ 5 ป.5 20.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510649 คำราชาศัพท์ = = 5 ป.5 28.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510571 วรรณคดีลำนำ ป.5 10 ป.5 62.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510273 นิทานพื้นบ้าน 5 ป.5 46.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB505460 คำสุภาพและคำราชาศัพท์ ป.5 15 ป.5 138K เริ่มทำข้อสอบ
THPB505459 อักษรย่อเครื่องหมายวรรคตอน ป.5 15 ป.5 78.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB505452 คำควบกล้ำ ป.5 15 ป.5 73.1K เริ่มทำข้อสอบ