ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 22 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
AAKA313082 คณิตง่ายนิดเดียว 10 อ.3 35.8K
CCKA312537 เสียงรอบตัว 5 อ.3 18.2K
DDKA312383 เลขเเสนสนุก 5 อ.3 18.4K
CCKA311700 สีธรรมชาติ 5 อ.3 22.4K
AAKA311699 คณิต 5 อ.3 40.8K
KA311391 สี....สร้างชีวิต 5 อ.3 21.4K
KA310886 โตไปไม่โกง 5 อ.3 26.4K
KA309151 คณิตสำหรับอ.3 6 อ.3 1.4K
KA308198 คณิตศาสตร์ 5 อ.3 1.5K
KA303284 คณิตฯเบื้องต้น ชุดที่1 11 อ.3 28K
MAPA103045 ข้อสอบ เรื่อง จำนวนไม่เกิน 10 10 อ.3 4.8K
MAPA103041 ข้อสอบเรื่องจำนวนนับ1-10 10 อ.3 5.3K
MAPA102627 ข้อสอบ บวกลบอย่างง่าย ชุด2 10 อ.3 4.5K
MAPA102625 ข้อสอบ บวกลบอย่างง่าย ชุด1 10 อ.3 3.9K
MAPA101811 การบวกอย่างง่าย 10 อ.3 3.1K
KA301683 แนวข้อสอบ เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 10 อ.3 13.1K
KA301615 เรื่อง น้อย-มาก 10 อ.3 13K
KA301609 เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่2 10 อ.3 9.4K
KA301607 เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่1 10 อ.3 9.9K
KA300489 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก ชุดที่ 3 10 อ.3 45.1K
KA300468 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 14 10 อ.3 8.9K
KA300456 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 5 10 อ.3 6.5K