ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 53 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
013607 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิทยาศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.1K
013606 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภาษาไทย 20 ไม่ระบุระดับชั้น 718
013605 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิชาการศึกษา 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.6K
013604 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก สังคมศึกษา 20 ไม่ระบุระดับชั้น 689
013603 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก คณิตศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 704
013602 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ 28 ไม่ระบุระดับชั้น 878
013601 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 685
013600 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 10 ไม่ระบุระดับชั้น 2K
013599 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาคณิตศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 333
013598 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ 10 ไม่ระบุระดับชั้น 560
013593 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) 30 ไม่ระบุระดับชั้น 35.6K
013568 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ - คำนวณ) 15 ไม่ระบุระดับชั้น 1K
013567 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ - เหตุผล) 20 ไม่ระบุระดับชั้น 943
TH013566 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ - ภาษาไทย) 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.2K
LA013565 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก ภาษาอังกฤษ 25 ไม่ระบุระดับชั้น 1K
013428 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 17 20 ไม่ระบุระดับชั้น 6K
013427 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 16 20 ไม่ระบุระดับชั้น 624
013426 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 15 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.5K
013425 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 14 20 ไม่ระบุระดับชั้น 6.4K
013424 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 21 25 ไม่ระบุระดับชั้น 1K
013423 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13 20 ไม่ระบุระดับชั้น 10.9K
013422 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 20 25 ไม่ระบุระดับชั้น 1.4K
013421 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 12 20 ไม่ระบุระดับชั้น 859
013420 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 19 20 ไม่ระบุระดับชั้น 16.8K
013419 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11 20 ไม่ระบุระดับชั้น 791