ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 287 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613460 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554 150 ม.6 723
MB613360 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 5 16 ม.6 10
MB613160 ข้อสอบ PAT 5 ปี 2554 ชุดที่ 8 15 ม.6 469
LAMB612960 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่8 20 ม.6 406
LAMB612860 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2540) ชุดที่7 17 ม.6 336
HEMB012760 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่3 22 ม.6 11.1K
ARMB612660 แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2553 ชุดที่ 1 23 ม.6 12.6K
SOMB612608 ประวัติศาสตร์สุโขทัย 10 ม.6 6.9K
LAMB612160 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ advance) 15 ม.6 6.5K
THMB609946 แบบทดสอบปลายภาควิชาภาษาไทยชั้นม.6 20 ม.6 24.3K
SOMB609937 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่5 15 ม.6 6.7K
SOMB609936 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่4 20 ม.6 6.4K
SOMB609935 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3 20 ม.6 8.6K
SOMB609934 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่2 20 ม.6 7.8K
SOMB609933 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่1 20 ม.6 10.9K
SOMB609930 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่4 20 ม.6 7.7K
SOMB609929 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่3 20 ม.6 4.6K
SOMB609928 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่2 20 ม.6 6.3K
SOMB609927 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่1 20 ม.6 11.3K
THMB609926 แนวข้อสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่3 20 ม.6 22.9K
THMB609925 แนวข้อสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่2 20 ม.6 37.5K
THMB609924 แนวข้อสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่1 20 ม.6 81.7K
LAMB609804 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่14 15 ม.6 6.8K
LAMB609803 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่13 15 ม.6 3.4K
LAMB609802 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่12 15 ม.6 3.3K