ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 291 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA313549 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 45 ม.3 25.5K
MAMA313547 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 30 ม.3 0
SCMA313545 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2561 39 ม.3 14.2K
LAMA313537 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 2 50 ม.3 10K
MAMA313536 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561 20 ม.3 0
LAMA313535 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2561 50 ม.3 6.5K
THMA313532 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561 52 ม.3 16.9K
SCMA313531 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 45 ม.3 43.3K
MAMA313529 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 30 ม.3 34.9K
LAMA313525 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 1 50 ม.3 0
MA313510 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 50 ม.3 23K
MA313509 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม. 3 50 ม.3 10.9K
MA313508 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 13.3K
MA313507 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.3 50 ม.3 184
MA313506 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 26.5K
MA313495 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 5 45 ม.3 10
MA313494 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 4 45 ม.3 56
MA313493 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 3 45 ม.3 1.8K
MA313491 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 45 ม.3 6.6K
MA313490 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 45 ม.3 134
MA313477 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 50 ม.3 2.4K
MA313474 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 48 ม.3 22.9K
MA313471 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 15.7K
KA013468 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 3.6K
MA313465 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.3 50 ม.3 3.5K