ทรู รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2555
สมาชิกเลขที่9631 | 19 ม.ค. 55
13.4K views

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เรามีข่าวที่น่ายินดีจะมาแจ้งให้ทราบกันนะครับ อ่านรายละเอียดของข่าวได้ข้างล่างเลย
 

 


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2555” แก่บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ในฐานะองค์กรที่ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ จากการดำเนินงานโครงการทรูปลูกปัญญาและเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดยทรู เป็นนิติบุคคลเพียงรายเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2555

กลุ่มทรู มุ่งมั่นสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา นำศักยภาพทางเทคโนโลยีการสื่อสารครบวงจร เพื่อปลูกความรู้  ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน พร้อมทั้งครูในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และสาระความรู้ได้อย่างทัดเทียมคนในเมืองใหญ่ ผ่านเครือข่ายและสื่อต่างๆ ภายใต้ โครงการทรูปลูกปัญญา โดยมอบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนทั่วประเทศ ขณะที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม เป็นคลังความรู้ดิจิทัล ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้ในรูปแบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ร่วมแบ่งปันความรู้ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

Share this