โปรแกรมอบรมภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและบุคคลทั่วไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2012
สมาชิกเลขที่73381 | 31 ก.ค. 55
1.5K views

โปรแกรมอบรมภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและบุคคลทั่วไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 

โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งทางโรงเรียนจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เป้าหมายในการจัดโครงการ

  1. มีความสามารถทางคำศัพท์ (vocabulary) เป็นพื้นฐานเสบียงในการสนทนาประจำวัน
  2. มีความสามารถทางไวยกรณ์ (grammar) เป็นพื้นฐานเสบียงในการสนทนาประจำวัน
  3. มีความกล้าและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในกระบวนการเรียนการสอน
  4. มีความสามารถเข้าใจบทเรียนภาษาอังกฤษด้วยดี (ตามหลักสูตรของชาติ)

หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม

ในโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะไดรับบทเรียนดังต่อไปนี้

1.     Daily Vocabulary (ศัพท์ประจำวัน)

2.     Introduction to English (ทำความรู้จักกับภาษาอังกฤษ)

3.     Conversation. (การสนทนา)

4.     Discussion. (การอภิปราย)

5.     Speech. (การพูด)

6.     Listening (การฟัง)

7.     Describing Picture. (อธิบายรูปภาพ)

8.     Retelling. (สั่งย้ำ)

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าใช้จ่ายคนละ                15,500 บาท ตามรายการดังนี้

-                   ค่าเล่าเรียน/ค่าวิทยากร

-                   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

-                   ค่าเดินทางไป-กลับปีนัง

-                   ค่าที่พัก

-                   ค่าซักรีด

-                   ค่าอาหาร

-                   ค่ารถจักรยาน

-                   ค่าเดินทางไป-กลับสนามบินซูราบายา – ฟาเร


ระยะเวลาเดินทาง

รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือนตุลาคมพ.ศ.2555 (สำหรับวันและเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัท FEE center  หมู่บ้านฟาเร ประเทศอินโดนีเซีย

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ โทร/แฟกซ์ 076-599922

081-2739860 , 0819681270

 

Share this