Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
มหัทธโน
Follow
493
บทความ
2M
VIEWS
4
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 493 บทความ Last | Most View
เมื่อมรณานุสติ มิใช่การแค่คิดถึงความตาย - เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้า จึงพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออก
การเจริญมรณสติ ไม่ใช่คิดถึงความตาย แต่เป็นการเห็นการดับด้วยปัญญา ยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าใด เราก็จะพบเห็นความทุกข์มากขึ้น เห็นความตายมากขึ้น... อายุแก่มากเท่าไหร่...คนต้องเจ็บป่วยมากครั้ง...เห็นคนใกล้ชิดทั้งเจ็บและตายอยู่เสมอ ความตายยังความเศร้าโ
บทความ | 257 Views
วิธีนั่งสมาธิ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วิธีนั่งสมาธิ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ภาพ : facebook ต้นโพธิ์ การนั่งสมาธิ ๑. นั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูป เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย วางมือทั้งสองไว้บนตัก ๒. ตั้งกายตรง อย่าก้มนักเงยนัก อย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดา ไม่กดหรือเก
บทความ | 1K Views
จิตใจของเด็กไม่ใช่กระดาษขาว โดย พระอาจารย์ชยสาโร
จิตใจของเด็กไม่ใช่กระดาษขาว เขาเคยเกิดเคยตายไม่รู้กี่ครั้ง กี่ล้าน ๆ ๆ ครั้งแล้ว จะบริสุทธิ์ได้อย่างไร? แต่จิตใจเด็ก ดีที่ไม่ค่อยมีลับลมคมใน กิเลสส่วนใหญ่ยังนอนเนื่องอยู่ในสันดาน ยังไม่ถึงเวลาที่จะปรากฏตัวชัดเจน จิตใจของเด็กจึงพร้อมที่จะซึมซับสิ่งที่ส
Quote | 825 Views
ถือศีล กินเจ อย่างไร ให้อยู่เส้นทาง สอดคล้องกับ พุทธศาสนา
ถือศีล กินเจ ความเชื่อด้านประเพณี ที่ขัดกับ หลักศาสนาพุทธหรือไม่ ?
บทความ | 1K Views
วันเทโวโรหนะ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก : 3 โลก สวรรค์ นรก มนุษย์โลก มองเห็นกันและกัน
วันเทโวโรหนะ หมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ที่มาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล มีประวัติเล่าว่า ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้เสด็จไปประกาศพระศาสนาในแคว้นต่าง ๆ ทั่วชมพูทวีป ตลอดจนไปทรงเทศนาโปรดพระพุทธบิดาและพระประย
บทความ | 757 Views
วันมหาปวารณา หรือ วันออกพรรษา และประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันมหาปวารณา หรือ วันออกพรรษา วันที่พระภิกษุสงฆ์สามารถว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยความเมตตา ในเรื่องของความประพฤติเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์ และเกิดความสามัคคีกันในหมู่สงฆ์ นอกจากนี้ยังเป็นวันครบกำหนดทางพระวินัยที่พระภิกษุอยู่จำพรรษาประจำที่ตลอดฤดูฝน ๓ เดือน
บทความ | 639 Views
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ ข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์
การกวนข้าวสำมะปิ หรือ ข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่จะทำในงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อของชาวอีสาน ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ข้าวสำมะปิ หรือข้าวทิพย์ ในพุทธประวัติเรียกว่า ข้าวมธุปายาส เป็นข้าวทิพย์ที่นางสุชาดา บุตรี
บทความ | 697 Views
รวมเรื่องน่ารู้ของ กฐิน
รวมเรื่องน่ารู้ของ กฐิน
บทความ | 666 Views
ดาวน์โหลด ฟรี หนังสืออนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร
ขอเชิญดาวน์โหลด ฟรี หนังสืออนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร
บทความ | 550 Views
ความเชื่อน่ารู้ ในวันศารทวิษุวัต วันที่ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน
วัน ศารทวิษุวัต ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน วัน ศารทวิษุวัต ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดู
บทความ | 1K Views
ถูกไหม ? ที่คนมักกล่าวว่า ควรทำบุญกับวัดจน ๆ ดีกว่าวัดรวย ๆ หลวงปู่หล้าเมตตาวิสัชชนา
ข้อนี้สำคัญมาก​ หลายคน...มีความคิดว่า น่าจะไปทำบุญกับวัดที่จนๆ ขาดแคลนห่างไกล ไม่น่าจะไปทำบุญ กับวัดที่รวย มีเจ้าอาวาสดัง ๆ จะว่าถูกก็ถูก ถ้าปรารภตามอดีตชาติแล้วผู้เคยได้ทำบุญร่วมกันมา แต่ภพก่อนชาติก่อนแล้ว จะดี หรือไม่ดี ก็บันดาลได้ทำบุญร่วมกัน เพราะ
บทความ | 759 Views
ที่มาของ สารทไทย และ ประเพณีแซนโฎนตา พิธีไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร
วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ถือเป็นวันสารทไทย และ เป็นวันแซนโฎนตา สำหรับชาวไทยเชื้อสายเขมร ในจังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ เป็นพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มาทำความรู้จัก วันนี้ในแต่ละภูมิภาคกันค่ะ ต้นกำเนิดของ สารทไ
บทความ | 832 Views
ชีวิตนี้ ไม่นาน โลกอันนี้เพียงแต่เป็นทางผ่าน
ชีวิตนี้ ไม่นาน โลกอันนี้เพียงแต่เป็นทางผ่าน ... เรื่องดีขนาดไหน เรื่องไม่ดีขนาดไหน ผ่านไปแล้ว จะเป็นอดีตไปเสีย ถึงเรื่องปัจจุบันทั้งหมด ที่สุดก็จะต้องกลายเป็นเรื่องอดีตไป ผ่านไปทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นอดีต จึงว่าอะไรที่เป็นปัจจุบันนี่ อะไรที่คิด
Quote | 676 Views
จิตตนคร เมืองที่มีปฏิวัติ รัฐประหารบ่อยที่สุด โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จิตตนคร เมืองที่มีปฏิวัติ รัฐประหารบ่อยที่สุด โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
บทความ | 836 Views
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ - สรุปพระไตรปิฏกในคลิปเดียว โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ ธรรมะ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
วิดีโอ | 2K Views
วันเพ็ญ เดือน 10 วันพญายมเปิดขุมนรก - วันสารทจีน วันงานบุญข้าวฉลากภัตร งานบุญใหญ่ประจำปี
วันเพ็ญ เดือน 10 วันแห่งความกตัญญู - วันสารทจีน และ วันงานบุญข้าวฉลากภัตร ฮีตที่ ๑๐ บุญข้าวสากหรือบุญเดือนสิบ ประเพณีบุญข้าวสาก (บุญเดือนสิบ) วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบนี้ ชาวจีนถือเอาเป็นวันไหว้พระจันทร์ คนภาคกลาง เรียกว่า เป็นบุญข้าวสารท คนไทย
บทความ | 2K Views
รวมโอวาทธรรมคำสอน และประวัติของ หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย
โอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย สม่ำเสมอในการปฏิบัติ ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติด้วยปฏิปทาที่แน่วแน่และต่อเนื่อง ให้ทำด้วยความสันโดษและตั้งใจลดละอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงความจริงที่ว่า ตัวเราไม่มี ก็ให้ถือว่า
วิดีโอ | 2K Views
ละครน้ำเน่า โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ละครน้ำเน่า โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
Quote | 1K Views
เป็ดก็เป็นเป็ด ไก่ก็เป็นไก่ โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
คนสองคนเห็นเป็ดตัวหนึ่ง ไก่ตัวหนึ่ง คนหนึ่งคิดอยากจะให้ไก่เป็นเป็ด เป็ดเป็นไก่ มันก็เป็นไปไม่ได้ ในชั่วชีวิตหนึ่งมันก็ไม่เป็นให้ ถ้าคนนี้คิดอย่างนี้ไม่หยุดก็ต้องทุกข์ คนที่สองเห็นเป็ดก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่ นั่นแหละ ปัญหาไม่มี เห็นถูกแล้วไม่ทุกข์อย่
Quote | 1K Views
รวมธรรม คำสอน ของ ครูบาดวงดี ยติโก พระสุปฏิปันโนแห่งล้านนา
ธรรมคำสอน ของ ครูบาดวงดี ยติโก พระสุปฏิปันโนแห่งล้านนา
Quote | 1K Views
ประวัติและปฏิปทา ของ พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ ศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรก ของหลวงปู่ชา สุภัทโท
พระเทพญาณวิเทศ วิ. หรือ พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ ศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกของหลวงปู่ชา สุภัทโท ท่านผ่านการอบรมสั่งสอน เคี่ยวกรำตรากตรำอย่างหนักทั้งทางกายและทางจิตด้วยอุบายธรรมต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากหลวงปู่ชา ให้ออกไปธุดงค์ในป่าช้า จนตั้งเป็นวั
บทความ | 2K Views
จิตนี้คล้ายห้วงอวกาศ โดย พระอาจารย์สุเมโธ [บางส่วนจาก Now is the Knowing]
ประวัติและปฏิปทาท่านพระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ
บทความ | 1K Views
10 หลักธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ชาวพุทธสมควรศึกษา โดยพศิน อินทรวงศ์
10 หลักธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ชาวพุทธสมควรศึกษา (อ่านเพื่อไปค้นคว้าต่อด้วยตนเอง) โดย พศิน อินทรวงค์ 1. อิทธิบาทสี่ ศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมแห่งความสำเร็จ ไม่สับสนระหว่างฉันทะกับตัณหา คือความรักที่จะลงมือทำและความอยากมี อยากได้ อยากเป็น ผู้เข้าใจอิทธิ
บทความ | 1K Views
รีวิว สัญจรยามเย็น ณ โบราณสถาน วัดมเหยงค์ ของดีที่งามและขลัง
พวกเรามักจะได้ยินชื่อวัดมเหยงคณ์ มานานแล้วว่า เป็นสำนักปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ ที่มีคนจำนวนมาก หลังสถานการณ์โควิต-19 ผ่อนคลายลง ทริปแรก คือ การสัญจรมาอยุธยาในครั้งนี้ จึงไม่พลาดที่จะมาแวะกราบไหว้พระ และชมความร่มรื่นงดงามของวัดนี้เอาความเป็นสิริมงคลสู่ใจ
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 2K Views
เข้าพรรษา ไตรมาสแห่ง การฝึกมองชีวิตบวก ๆ : รวมคำวัยรุ่นถาม ท่าน ว วชิรเมธีตอบ
เข้าพรรษา ไตรมาสแห่งการมองชีวิตบวก ๆ ใครที่กำลังสับสนว้าวุ่นใจ ต้องการหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษานี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะปรับเปลี่ยนชีวิต คิดบวก ลองเปิดใจให้ธรรมะมาช่วยเยียวยา ปัญหาที่ว่าแก้ยาก เหมือนโลกจะถล่มทลาย หากเรามองโลกในมุมใหม่ด้ว
บทความ | 1K Views
ที่มาของคาถา พุทโธ โลเก อุปันโน
ที่มาของคาถา พุทโธ โลเก อุปันโน ที่มักได้ยินกันในพิธีหล่อพระพุทธรูป Source : ดาวแม่ไก่ ความหมายของคาถา พุทโธ โลเก อุปปันโน แปลว่า พระพุทธเจ้า อุบัติขึ้นแล้วในโลก ธัมโธ โลเก อุปปันโน แปลว่า พระธรรม อุบัติขึ้นแล้วในโลก สังโฆ โลเก อุปปันโน แปลว่า พร
บทความ | 955 Views
สาระธรรม จาก ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร - สูตรของการหมุนกงล้อธรรม ที่ทรงแสดงเพียงครั้งเดียว
สาระธรรม แห่งปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา เทศนาธรรมแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า สูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไป" ทรงแสดงครั้งแรกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือ วันอาสาฬหบูชา ซึ่งพบว่า หลังจากพระองค์ตรัสเท
บทความ | 1K Views
ทุกคนสามารถเป็นพุทธทาสได้
✨ทุกคนสามารถเป็นพุทธทาสได้✨ ๕ มรดกธรรม ทางวัตถุ จากมรดกธรรมทั้งหมด ที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวฝากฝังไว้ ใน มรดกของพุทธทาสจาก ท่านพุทธทาสมรดกที่ฝากไว้ให้เพื่อนพุทธบริษัท ผู้เป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งหลาย ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สืบค้
Quote | 864 Views
ธรรมะ และประวัติ หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ธรรมะ และประวัติ หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
Quote | 3K Views
กำลังใจสู้ภัยโควิต โดย ท่าน ว วชิรเมธี
ท่ามกลางวิกฤติไวรัสโควิด ๑๙ มีประชาชนได้รับผลกระทบมากมายแทบทุกสาขาอาชีพ บางคนทนความยากลำบากไม่ไหวจนคิดสั้นอยากทำร้ายตัวเองเพื่อหนีปัญหา สำหรับใครก็ตาม ที่กำลังตกที่นั่งลำบากเช่นนั้น อาตมภาพขอให้กำลังใจดังต่อไปนี้ . ๑.ภาวนาคาถาป้องกันการคิดสั้นว่า ใดใดในโล
วิดีโอ | 725 Views
สารคดีน่าติดตาม เรื่อง วันวิสาขบูชา
ทำความรู้จักความเป็นมาของวันวิสาขบูชา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทรูปลูกปัญญา
วิดีโอ | 1K Views
อัศจรรย์ วันวิสาขบูชา 3 เหตุการณ์ กับ ธรรมะแห่งความจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง แก่พุทธศาสนิกชน
วันวิสาขบูชา 3 เหตุการณ์ อัศจรรย์ธรรมะแห่งความจริง ที่องค์พระพุทธเจ้าทรงแสดงแด่พุทธศาสนิกชนทุกคน ธรรมะแห่งความจริง อันน่าอัศจรรย์ ที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงผ่าน 3 เหตุการณ์ ในชีวิตของพระองค์ ท่ามกลางแสงจันทร์กระจ่างในคืนเพ็ญกลางเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ เ
บทความ | 2K Views
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม วันวิสาขบูชา
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
Quote | 1K Views
กัลยาณมิตตะธรรม โดย พระครูอุบลภาวนาวิเทศ
กัลยาณมิตตะธรรม โดย พระครูอุบลภาวนาวิเทศ ธรรมะเทศนาสั้นๆ ในวันพระ ที่ 29 เมษายน 63 ณ วัดป่านานาชาติ จ. อุบลราชธานี
วิดีโอ | 1K Views
โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี ในสถานการณ์ COVID-19 โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี ในสถานการณ์ COVID-19 โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
วิดีโอ | 934 Views
MV เพลงมอบใจถวายพระพุทธองค์ จาก โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1
เพลงมอบใจถวายพระพุทธองค์ จากโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1 บทเพลง โดย ปิยโสภณ นามปากกาของพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ขับร้องโดย ก้อง สหรัถ สังคปรีชา ทรูปลูกปัญญา
วิดีโอ | 1K Views
ธรรมะจากโคโรนา ไวรัส โดยพระไพศาล วิสาโล
ธรรมะจาก โคโรนา ไวรัส ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร เรียบเรียงปาฐกถา ธรรมะจากโคโรนาไวรัส ในโอกาสที่ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้มาบรรยายธรรมสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทอสี และปัญญาประทีป ในช่วงเวลาซึ่งไวรัสโควิด-19 เริ่มระบาด ที่มา : เพจพระไพศาล วิส
บทความ | 1K Views
"พระเจสัน ยัง" สอนแง่คิดของการใช้ชีวิตในสถานการณ์วิกฤติ
พระเจสัน ยัง สอนแง่คิดของ การใช้ชีวิตในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ในด้านการวิตกกังวล ว่า จะติดโรคนี้หรือไม่ หรือ แม้แต่ด้านเศรษฐกิจ เช่น ต้องหยุดค้าขาย ตกงาน เป็นต้น ที่มา : jsn_young8 วิกฤตช่วงนี้นับว่าเป็นโอกาส
Quote | 1K Views
MV เพลง น้ำนมศักดิ์สิทธิ์ จาก โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1
MV เพลง น้ำนมศักดิ์สิทธิ์ จากโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1 บทเพลง โดย ปิยโสภณ นามปากกาของพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ขับร้องโดย จิระศักดิ์ ปานพุ่ม ทรูปลูกปัญญา
วิดีโอ | 733 Views
MV เพลงขจัดสนิมใจ จาก โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1
เพลง ขจัดสนิมใจ จากโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1 บทเพลง โดย พระปิยโสภณ ขับร้องโดย ก้อง สหรัถ สังคปรีชา ทรูปลูกปัญญา
วิดีโอ | 1K Views
อานุภาพ ในการสวด อิติปิโส หรือบทสวดสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ความเชื่อเกี่ยวกับการสวดบทอิติปิโสฯ หรือบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เชื่อกันว่า บทสวดนี้ มีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ช่วยให้จิตใจมีกำลังเข้มแข็งต่ออุปสรรคใด ๆ ที่เผชิญ จึงมีผลในการช่วยต่อชะตา ให้อายุยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ นิมิตร้ายใด
บทความ | 13K Views
ทาน ศีล ภาวนา ธรรมะสร้างสติ รับมือโควิด-19 โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์
ทาน ศีล ภาวนา ธรรมะสร้างสติ รับมือโควิด-19 โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์
บทความ | 1K Views
9 บทเพลงธรรมะ เพื่่อการเป็นผู้ให้ จากสามเณรปลูกปัญญาธรรม
รวม 9 บทเพลงธรรมะ กับความหมายของการรักที่จะเป็นผู้ให้
บทความ | 2K Views
คำสอนของหลวงปู่เสาร์ ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
คำสอนของหลวงปู่เสาร์ ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
Quote | 971 Views
ปฐมเหตุ การสวดพระพุทธมนต์ และทำน้ำพระพุทธมนต์ ครั้งพุทธกาล [คลิป] - ที่มาของรัตนสูตร บทสวดช่วงวิกฤต ขับไล่ขจัดภัย สิ่งอัปมงคล ภัยเศรษฐกิจ และโรคภัย
ปฐมเหตุ การทำน้ำพระพุทธมนต์ และสวดพระพุทธมนต์ หนึ่งใน 3 มหาสมาคม ครั้งพุทธกาล - ที่มาของ พลจักรรัตนสูตร บทสวดช่วงวิกฤต ขับไล่ขจัดภัย สิ่งอัปมงคล ภัยเศรษฐกิจ และโรคภัย
บทความ | 5K Views
เทศน์กัณฑ์สุดท้ายของหลวงปู่แบน ธนากโร (ก่อนท่านละสังขารประมาณ ๗ วัน)
เทศน์กัณฑ์สุดท้ายของหลวงปู่แบน ธนากโร ก่อนท่านละสังขารประมาณ ๗ วัน ไม่รู้จะไปนับเพื่อประโยชน์อะไร? เรา ๆ เขา ๆ ก็เป็นอย่างนี้ เหมือนกันหมดแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็ยอมรับอันนี้เป็นสัจธรรม เป็นของจริง ตามความเป็นจริง ทุกข์ ดูมันทุกข์ ทุกข์ทุกรู
Quote | 3K Views
ดีทีจีโอองค์กรไทยแห่งเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กร ที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2563
ดีทีจีโอองค์กรไทยแห่งเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กร ที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2563 ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น องค์กรภาคธุรกิจจากประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกติตต่อกันเป็น
ทั่วไป | 413 Views
ยะถาให้ผี สัพพีให้คน
ยะถาให้ผี สัพพีให้คน
บทสวดมนต์ | 39K Views
รวมเหตุการณ์สำคัญ วันมาฆบูชา และเบื้องหลังที่ พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ - เกร็ดน่ารู้
รวมเหตุการณ์สำคัญ วันมาฆบูชา และเบื้องหลัง ที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ - เกร็ดน่ารู้ มาฆบูชาย่อมาจากคำว่ามาฆปุรณมีบูชาแปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส)เนื่องจากมีหลา
บทความ | 11K Views
ธรรมะสงเคราะห์โลก โดย หลวงพ่อแบน ธนากโร
๏ ธรรมะสงเคราะห์โลก โดย หลวงพ่อแบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร นอกจากที่หลวงพ่อแบน ธนากโร ท่านได้เมตตาสงเคราะห์บุคคลทั้งหลายด้วยวัตถุสิ่งของแล้ว ท่านจะให้ความสำคัญกับลูกศิษย์ทุกคนเสมอกันที่มากราบไหว้นมัสการท่าน สิ่งหนึ่งซ
Quote | 11K Views
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อแบน ธนากโร
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อแบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ๏ ชาติภูมิ พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หรือ หลวงพ่อแบน ธนากโรแห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร มีนามเดิมว่า สุวรรณ กองจินดา เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ตรงกับวั
บทความ | 4K Views
อาจาริยวาท เรื่องสติ เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล 100 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร .
อาจาริยวาท เรื่องสติ โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล 100 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร . ที่มา : เพจ Willpower Institute (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) สืบค้นจาก https://bit.ly/2Qwlgz1 สตินี้สามารถพัฒนาได้ ท่านกล่าวถึงว
Quote | 4K Views
ดาวน์โหลดฟรี บทสวดมนต์ ข้ามปี 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ชอเชิญดาวน์โหลดฟรี บทสวดมนต์ ข้ามปี 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2563 ทั่วประเทศ https://www.trueplookpanya.com/dhamma/content/77371/-dhnew-dhtem-
บทสวดมนต์ | 23K Views
รวมสถานที่ สวดมนต์ ข้ามปี 2563 ทั่วประเทศ
รวมสถานที่ สวด มนต์ ข้ามปี 2563 ทั่วประเทศ
ข่าวธรรมะ | 10K Views
ทีปภาวัน สถานปฏิบัติธรรม จุดหมายปลายทางและการเดินทางภายใน
ทีปภาวัน สถานปฏิบัติธรรม จุดหมายปลายทางและการเดินทางภายใน ในการเดินทางครั้งนี้ นอกจากผมจะมาถึงจุดหมายคือทีปภาวันแล้ว ยังมีจุดหมายบางอย่างที่ผมค้นพบด้วย นั่นคือการได้รู้ว่าจุดหมายในชีวิตนี้จริงๆ แล้วมันคืออะไร - สุทธิพันธ์ บุญทวี, นักเดินทางในสังสารวั
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 2K Views
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุครั้งประวัติศาสตร์จากศรีลังกาประดิษฐานวัดบวรนิเวศฯ
ฉลองสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุครั้งประวัติศาสตร์จากศรีลังกาประดิษฐานวัดบวรนิเวศฯ15ธ.ค.นี้ โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะได้ถึง 15ม.ค.63 มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบร
ข่าวธรรมะ | 4K Views
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมในงาน “ธรรมะในเมือง” (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม)
มูลนิธิวิมุตตยาลัยร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมในงาน ธรรมะในเมือง (ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล) วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานตัวหนอน สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กทม. กำหนดการ ๖.๐๐-๗.๐๐
ข่าวธรรมะ | 971 Views
แง่คิดเลี้ยงดูลูก - ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ อย่างไรจึงเจริญทั้งสองฝ่าย สรุปธรรมจากเทศนาคำสอนของ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
คำสอนของพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พ่อ-แม่-ลูก ท่านโปรดจำอาตมาไว้ คนแก่ว้าเหว่ ปู่ย่าตายายที่แก่แล้ว ว้าเหว่ตลอดชาติ ลูกไม่มาหา หลานไม่มาสู่ พ่อแม่ก็หมดกำลังใจ พอเห็นลูกมาหา หลาน
บทความ | 4K Views
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ชีวประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดิมชื่อ เด็กชาย มั่น แก่นแก้ว บิดามารดาชื่อ นายคำด้วง-นางจันทร์ แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย ณ บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจี
บทความ | 6K Views
พระสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้รับมหาสมณุตตมาภิเษกเมื่อปี พ.ศ. 2453 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมง
บทความ | 3K Views
ยูเนสโก ยกย่อง “หลวงปู่มั่น-สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ยูเนสโก ยกย่อง หลวงปู่มั่น-สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่ 40 มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระ ครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สาคัญทางป
บทความ | 2K Views
รัก - ธรรมะบรรยาย โดย พระญาณธัมโม
รัก - ธรรมะบรรยาย โดย พระญาณธัมโม
วิดีโอ | 1K Views
ให้ - ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ
ธรรมบรรยาย หัวข้อ "ให้" โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ
วิดีโอ | 4K Views
ให้ - ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ถิรธัมโม
ให้ - ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ถิรธัมโม
วิดีโอ | 2K Views
ให้ - ธรรมบรรยาย โดยพระภาวนาโพธิคุณ
ให้ - ธรรมบรรยาย โดยพระภาวนาโพธิคุณ
วิดีโอ | 1K Views
เรียน - ธรรมบรรยาย โดย พระครูอุบลภาวนาวิเทศ
เรียน - ธรรมบรรยาย โดย พระครูอุบลภาวนาวิเทศ
วิดีโอ | 684 Views
เรียน - ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ชาคิโน (Ajahn Cagino)
เรียน - ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ชาคิโน (Ajahn Cagino)
วิดีโอ | 825 Views
เรียน - ธรรมบรรยาย โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
เรียน - ธรรมบรรยาย โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
วิดีโอ | 1K Views
เรียน - ธรรมบรรยาย โดย พระราชปริยัติมุนี
เรียน - ธรรมบรรยาย โดย พระราชปริยัติมุนี
วิดีโอ | 896 Views
เรียน - ธรรมบรรยาย โดย พระครูนิโครธธรรมาภรณ์
เรียน - ธรรมบรรยาย โดย พระครูนิโครธธรรมาภรณ์
วิดีโอ | 655 Views
เพียร - ธรรมบรรยาย โดย พระภาวนาเขมคุณ
เพียร - ธรรมบรรยาย โดย พระภาวนาเขมคุณ
วิดีโอ | 786 Views
เพียร - ธรรมบรรยาย โดย พระราชพุทธิวรคุณ
เพียร - ธรรมบรรยาย โดย พระราชพุทธิวรคุณ
วิดีโอ | 839 Views
เพียร - ธรรมบรรยาย โดย พระราชโพธิวิเทศ
เพียร - ธรรมบรรยาย โดย พระราชโพธิวิเทศ
วิดีโอ | 703 Views
เพียร - ธรรมบรรยาย โดยพระปัญญานันทมุนี
เพียร - ธรรมบรรยาย โดยพระปัญญานันทมุนี
วิดีโอ | 634 Views
รัก - ธรรมบรรยาย โดย พระเมธีวชิโรดม
รัก - ธรรมบรรยาย โดย พระเมธีวชิโรดม
วิดีโอ | 592 Views
อานาปานสติ โดยพระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) แปลจาก Now is the Knowing
อานาปานสติ พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) น.พ.วิเชียร สืบแสง แปลจาก Now is the Knowing พวกเรามักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไปเสีย ลมหายใจของเรานั้นจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเรามีอาการผิดปกติ เช่น หืดหอบ หรือวิ่งจนเหนื่อย ในการทำอานาปานสตินั้น เราเอาลมห
บทความ | 6K Views
คติธรรม โดยสมเด็จพระสังฆราช ประทานแก่โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม
ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม คติธรรม ประทานแก่โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ๑๘ เมษายน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกขาบทของสามเณรไว้ ๑๐ ประการ แต่ในการบรรพชาสามเณร ก่อนจะสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการนั้น
Quote | 5K Views
เพียร - ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) จากโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม
เพียร โดย พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) เจ้าอาวาสวัดอมราวดี กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร ธรรมบรรยายคัดสรรจากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม หลวงพ่อชา มักย้ำอยู่เสมอเรื่องความรู้ตัว การมีสติสัมปชัญญะ เป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาส
Quote | 2K Views
เพียร โดย พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) จากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม
เพียร โดย พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) ธรรมบรรยายคัดสรร จาก โครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม แม้ว่าจิตใจจะเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตน แต่จิตใจนั้น หากฝึกฝนก็สร้างความรู้สึกที่เป็นบวกและเป็นลบได้ ทำให้เ
วิดีโอ | 1K Views
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เผยความคืบหน้าโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เผยความคืบหน้าโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 2 กับคณะกร
ข่าวธรรมะ | 2K Views
ให้ - ธรรมบรรยาย โดยพระครูภาวนาพิลาศ เจ้าอาวาสวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี
ธรรมะ จาก พระครูภาวนาพิลาศ เจ้าอาวาสวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี พระครูภาวนาพิลาศ เจ้าอาวาสวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี หัวข้อ ให้ ลูกเห็นดวงจันทร์นั้นไหม มีแสงสว่างส่องมายังโลก แต่ตัวดวงจันทร์ไม่เคยสัมผัสกับผิวโลก ใครจะว่า ใครจะด่า ใครจะชม ใ
Quote | 15K Views
ธรรมะคำสอน โดย พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ)
ธรรมะ ของ พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ) พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ) ศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) Ajahn Chah was always saying that it was just a matter of training. Dhamma is not about language. It doesnt depend up
Quote | 2K Views
ธรรมคำสอนของพระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
ธรรมคำสอนของพระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม คนเราเกิดมามิใช่ว่ามาแบบไม่ต้องทำอะไร มันต้องมีประสบการณ์ในส่วนที่จะต้องทำหน้าที่ของตน ๆ ก็ต้องฝึ
Quote | 2K Views
รายชื่อ 74 พระเถรานุเถระ ที่ทรงพระราชทานเลื่่อน และแต่งตั้งสมณศักดิ์
รายชื่อ 74 พระเถรานุเถระ ที่ทรงพระราชทานเลื่่อน และแต่งตั้งสมณศักดิ์
ข่าวธรรมะ | 8K Views
ขอเชิญร่วมหลักสูตรอบรมภาวนา โดย พระมหากีรติ ธีรปัญโญ (พระอาจารย์ต้น)
ขอเชิญร่วมหลักสูตรอบรมภาวนา โดย พระมหากีรติ ธีรปัญโญ (พระอาจารย์ต้น) ในหลักสูตรสาธยายธรรม นำภาวนา กับพระป่าในเมือง จาก พุทธวจนะ สู่ พุทฺธวจนํ
ข่าวธรรมะ | 2K Views
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ 10
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ พุทธลักษณะ พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แบบวีราสนะ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวา ขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่
บทความ | 5K Views
ความสำคัญ และธรรมะที่ปรากฏ ใน วันอาสาฬหบูชา
ความสำคัญ และธรรมะใน วันอาสาฬหบูชา
บทความ | 9K Views
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวด้วยธรรม" เพื่อโรงพยาบาลจำนวน 18 แห่ง
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวด้วยธรรม" เพื่อโรงพยาบาลจำนวน 18 แห่ง
News | 49K Views
การฝึกเจริญสติ Ep. 1 ตอน การฝึกเจริญสติ ขณะตื่นนอน
การฝึกเจริญสติ Ep. 1 ตอน การฝึกเจริญสติ ขณะตื่นนอน ทรูปลูกปัญญา
วิดีโอ | 10K Views
วารสารธรรมะ ฉบับพิเศษ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๘
วารสารธรรมะ ฉบับพิเศษ สามเณรปลกปัญญาธรรมปี ๘
บทความ | 5K Views
ในหลวง รัชกาลที่ 10 มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ในที่ชุมนุมสงฆ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ กับข้าราชการความว่า แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้วฉะนั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เถลิง
ข่าวธรรมะ | 1K Views
คู่มือทำวัตร บทสวดมนต์แปล โดยสำนักสวนโมกขพลาราม
คู่มือทำวัตร บทสวดมนต์แปล โดยสำนักสวนโมกขพลาราม
บทสวดมนต์ | 6K Views
กำหนดการจัดทำน้ำอภิเษก ระหว่างวันที่ 6 - 19 เมษายน 62
กำหนดการจัดทำน้ำอภิเษก มีกำหนดดังนี้ - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน เป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์เวลา 11.52 - 12.38 น. - วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พิธีทำน้ำอภิเษก ฤกษ์เวลา 17.10 - 22.00 น. ณ สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด - วันจันทร์ที่ 9 เมษายน
ข่าวธรรมะ | 1K Views
เปิด108แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เปิด108แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดรายชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณี เพื่อทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก... กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์
บทความ | 3K Views
ข้าราชการลาบรรพชา โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
ข้าราชการลาบรรพชา โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือ
ข่าวธรรมะ | 2K Views
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ในหลวง ร.9 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเตือนสติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ 9เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเตือนสติ นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 สำนักพระราชวัง มีการประกาศผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้
Quote | 2K Views
ในหลวงร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก - หลักเกณฑ์การเชิญตราสัญลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สืบค้นจาก https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/photos/a.717595134932676/3094157973943035/?type=3theater นายวิษณุ
ข่าวธรรมะ | 4K Views
ร่วมไว้อาลัย…พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (วัฒนเสถียร) พระอาจารย์จ้อยแห่งสวนโมกขพลาราม ซึ่งได้มรณภาพแล้ว
ร่วมไว้อาลัย พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (วัฒนเสถียร) พระอาจารย์จ้อย หรือท่านจ้อย แห่งสวนโมกขพลาราม อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกรบ ที่มา : ธรรมสภา สวนมุทิตาธรรมาราม พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (วัฒนเสถียร) พระอาจารย์จ้อย ได้มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.
ข่าวธรรมะ | 2K Views
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม สรีระสังขาร หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต คืนสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : มูลนิธิธรรมดี มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ ขอเชิญร่วมบูชาคุณหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโตในพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม สรีระสังขาร หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโตคืนสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2562เวลา18.30 20.00น. ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
ข่าวธรรมะ | 1K Views
น้อมรำลึกถึง พระครูประโชติ พระผู้มั่นคงไม่ตายไม่เลิกทำความดี ชี้นำธรรมะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
เปิดประวัติพระครูประโชติ พระผู้มั่นคงไม่ตายไม่เลิกทำความดี ชี้นำธรรมะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ กลุ่มโจรใต้กว่า 10 คน บุกกราดยิงถล่มกุฏิพระภายในวัดรัตนานุภาพ หรือ วัดโคกโ
บทความ | 2K Views
ขอเชิญร่วมงานชาตกาล​ 113​ ปี หลวงปู่ลี​ ธมฺมธโร ณ​ วัดอโศการาม 30, 31 มกราคม​ -​ 1 กุมภาพันธ์​ 2562
ขอเชิญร่วมงานชาตกาล​ 113​ ปี พระสุทธิธรรมรังสีคีมภีรเมธาจารย์(หลวงปู่ลี​ ธมฺมธโร) ณ​ วัดอโศการาม​ จ.สมุทรปราการวันที่​ 30, 31มกราคม​ -​ 1 กุมภาพันธ์​ 2562 ที่มา : เพจวัดอโศการาม สมุทรปราการ ที่มา : เพจวัดอโศการาม สมุทรปราการ​ * วัดอโศการาม จ.
ข่าวธรรมะ | 3K Views
ขอเชิญร่วมงาน รมณีย์ที่เรา โดยโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ
ขอเชิญร่วมงาน รมณีย์ที่เรา โดยโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะขอเชิญร่วมงานรมณีย์ที่เราความร่มเย็นอยู่ที่ใจเราในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ เกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯเพื่อรณรงค์ให้เกิดกระแสการสร้างรมณียสถานให้เกิดขึ้นในทุกพ
ข่าวธรรมะ | 2K Views
ดาวน์โหลดฟรี ! หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มใหญ่
ขอเชิญดาวน์โหลดฟรี ! หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มใหญ่
บทความ | 3K Views
ดาวน์โหลดฟรี ! หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มเล็ก
ขอเชิญดาวน์โหลดฟรี ! หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มเล็ก
บทความ | 3K Views
ดาวน์โหลดฟรี ! รายชื่อครูใหญ่ ที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
ขอเชิญดาวน์โหลดฟรี ! รายชื่อครูใหญ่ ที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
บทความ | 2K Views
เสนอให้หลวงปู่มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลกปี 63 พร้อมนำหลักคำสอนบรรจุในหลักสูตรครู
เสนอให้หลวงปู่มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลกปี 63 พร้อมนำหลักคำสอนบรรจุในหลักสูตรครู เสนอชื่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ปี 63 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อเชิดชูเกียรติ
ข่าวธรรมะ | 3K Views
รวมสถานที่ จัดงานบุญ 149 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน
รวมสถานที่ จัดงานบุญ 149 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน
ข่าวธรรมะ | 3K Views
รวมคำสอนลึกซึ้ง ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวบรวมจากบูรพาจารย์ศิษยานุศิษย์ ตอน 3
รวมคำสอนลึกซึ้ง ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวบรวมจากบูรพาจารย์ศิษยานุศิษย์ ตอน 3
บทความ | 5K Views
ของดีมีอยู่กับตัว โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ของดีมีอยู่กับตัว โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
บทความ | 3K Views
ทาน ศีล ภาวนา โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ทาน ศีล ภาวนา โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง และช่วยหนุนโลกให้ชุ่มเย็น ทานคือ เครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยการให้ การเสียสละแบ่งปัน มากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่อ
บทความ | 12K Views
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ธรรมะโดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ธรรมะโดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
บทความ | 19K Views
การรักษาศีล 5 โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
การรักษาศีล 5 โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
บทความ | 4K Views
รวมคำสอนลึกซึ้ง ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวบรวมจากบูรพาจารย์ศิษยานุศิษย์ ตอน 1
รวมคำสอน ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวบรวมจากศิษยานุศิษย์ ตอน 1
บทความ | 5K Views
รู้สึกตัว และ รู้จักใจ โดยเขมานันทะ
จงหันเข้ามาที่ความรู้สึก อย่าคิดออกไปไกลตัว ความรู้สึกตัวและรู้จักใจ ความรู้สึกนี้แผ่กระจายกลายเป็นความสว่างสบายไปในทุกๆ ส่วน
Quote | 3K Views
กุฏิหลวงหลวงพ่อชา ณ สวนโมกข์ สัญลักษณ์สายสัมพันธ์ของหลวงพ่อชา ท่านพุทธทาสภิกขุ
กุฏิหลวงหลวงปู่ชา ณ สวนโมกข์ สัญลักษณ์สายสัมพันธ์ระหว่าง หลวงพ่อชา และ ท่านพุทธทาสภิกขุ
บทความ | 5K Views
งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต (หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต) ครั้งที่ 1
งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต (หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต) ครั้งที่ 1 มูลนิธิธรรมดี กรมสวัสดิการทหารอากาศ องค์กรภาคีเครือข่าย และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกัน จัดโครงการก่อสร้างเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต (หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
ข่าวธรรมะ | 1K Views
ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา รำลึก 101 ปี ชาตกาล หลวงปู่ชา สุภทฺโท
ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา รำลึก 101 ปี ชาตกาล หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพงกำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็นอาจริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท)ระหว่างวันที่12-17 มกราคมเป็นประจำทุกปี โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่าง ๆ ทั้งใ
ข่าวธรรมะ | 3K Views
สัจจกิริยาคาถา ที่พึ่งแห่งจิตใจ และ วัฏฏกะปริตร คาถาดับไฟ
สัจจกิริยาคาถา ที่พึ่งแห่งจิตใจ และ วัฏฏกะปริตร คาถาดับไฟ
บทสวดมนต์ | 4K Views
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค.62
สำนักพระราชวัง เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไ
ข่าวธรรมะ | 1K Views
พระคติธรรม พรมงคล ปี 2562 โดยสมเด็จพระสังฆราช
พระคติธรรม พรมงคล ปี 2562 โดยสมเด็จพระสังฆราช
ข่าวธรรมะ | 3K Views
สคส. พระราชทาน ปี 2562 โดย ในหลวง ร.10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ประจำปีพุทธศักราช 2562 แก่ปวงชนชาวไทย โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทาน มีพระตราจักรีอยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นพระนามาภิไธย สก.และพระปรมาภิไธย วปร. ในบัตรอวยพร ด้านบนของบัตรอวยพร มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิ
ข่าวธรรมะ | 1K Views
เมื่อพระอานนท์อธิบายว่า ผ้าไตรจีวรใช้ทำอะไรได้บ้าง
ไตรจีวรคืออะไร คือผ้าจีวร ๓ ผืนคนไทยเรียกสั้นๆ ว่าผ้าไตรเป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระสงฆ์ใช้ เป็นผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม อันได้แก่ สังฆาฏิ (ผ้าพาดบ่า) อุตราสงค์ (ผ้าจีวรสำหรับห่ม) และอันตรวาสก (ผ้าสบงสำหรับนุ่ง) ไตรจีวรเป็นปัจจัยหรือบริขา
บทความ | 4K Views
สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรม และพรความสุขปีใหม่ 2562
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับพระเก้าอี้สำหรับเจ้าอาวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพร
ข่าวธรรมะ | 2K Views
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และสวดมนต์ข้ามปี 2562 ณ วัดป่าไทรงาม (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 10)
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2562 ร่วมทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดป่าไทรงาม (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 10) จ. อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 61 - 1 มกราคม 62 ที่มา : วัดป่าไทรงาม กำหนดการ งานปฏิบัติธรรมเจร
ข่าวธรรมะ | 2K Views
ดาวน์โหลดฟรี บทสวดมนต์ข้ามปี 62 โดย มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดฟรี บทสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ โดย มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข่าวธรรมะ | 8K Views
สวดมนต์ & นั่งสมาธิให้ผลดีต่างกันอย่างไร?
สวดมนต์ นั่งสมาธิให้ผลดีต่างกันอย่างไร? รู้ไหมว่าระหว่างสวดมนต์กับนั่งสมาธิ ได้ผลดีต่างกันอย่างไร *ผลการวิจัยออกมาแล้วโดย K. Kijsarun Chanpo ได้ทำการทดลองกับนิสิตจุฬา ฯ จำนวน 60 คนโดยให้สวดมนต์ 30 คน และทำสมาธิ 30 คน ชาย-หญิงอย่างละ 15 คน และทำการวัดคล
บทความ | 10K Views
รักจักรวาล โดย พระวิเทศรัตนาภรณ์
รักจักรวาล เมตตาวิสัชนาโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อตฺถจารี ป.ธ.๕ ,ดร.)
วิดีโอ | 2K Views
การบวชดีอย่างไร ? เมตตาวิสัชนาโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีและวัดป่าธรรมรัตน์
การบวชดีนักแล ดีอย่างไร ? เมตตาวิสัชนาโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อตฺถจารี ป.ธ.๕ ,ดร.)
วิดีโอ | 2K Views
บวชแล้วได้อะไร โดย น้องเทรฟเวอร์ อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
บวชแล้วได้อะไร ? เล่าประสบการณ์จากการบวชในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย น้องเทรฟเวอร์ อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
วิดีโอ | 2K Views
บวชแล้วได้อะไร โดย น้องเจแอล อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
บวชแล้วได้อะไร ? เล่าประสบการณ์จากการบวชในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย น้องเจแอล อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
วิดีโอ | 2K Views
บวชแล้วได้อะไร ? โดย ปรากติก อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
บวชแล้วได้อะไร ? เล่าประสบการณ์จากการบวชในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย น้องปราติก อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
วิดีโอ | 1K Views
บวชแล้วได้อะไร โดย น้องเร็น อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 7
บวชแล้วได้อะไร ? เล่าประสบการณ์จากการบวชในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย น้องเร็น อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 7 ทรูปลูกปัญญา
วิดีโอ | 2K Views
บวชแล้วได้อะไร โดย น้องชวิน อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 7
บวชแล้วได้อะไร ? เล่าประสบการณ์จากการบวชในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย น้องชวิน อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 7 ทรูปลูกปัญญา
วิดีโอ | 1K Views
บวชแล้วได้อะไร โดย น้องธิ อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 7
บวชแล้วได้อะไร ? เล่าประสบการณ์จากการบวชในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
บทความ | 2K Views
รวมคลังความรู้ธรรมะ ของหลวงปู่ชา สุภัทโท อย่างเป็นทางการ
ที่มา : ศูนย์เผยแพร่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เว็บไซต์รวบรวมสื่อธรรมะและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชา อย่างเป็นทางการ โดยมรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) www.ajahnchah.memorial เว็บไซต์ที่รวบรวมคำสอน ธรรมะ และพระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ชาอย่างเ
ข่าวธรรมะ | 3K Views
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต เมตตาเล่าประวัติเมื่อคราวออกธุดงค์กับท่านพ่อลี หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ตื้อ
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต เมตตาเล่าประวัติเมื่อคราวออกธุดงค์กับท่านพ่อลี หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ตื้อ กราบเรียนถามโดยหลวงพ่อบุญกู้และพระมหาธีรนาถ สถานที่ สวนทิพย์ นนทบุรี
วิดีโอ | 2K Views
คำสอนสุดท้ายของหลวงปู่บุญฤทธิ์ พระสุปฏิปันโน ประทีปธรรมแห่งสวนทิพย์
บันทึกคำสอนของหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต โดยศิษยานุศิษย์เมื่อปี 2552 ซึ่ง หลวงปู่บุญฤทธิ์ ได้สอนภาวนาครั้งสุดท้าย โดยพูดเรื่องของ สังขาร ตอนที่พระเทศน์ สอน และนำปฏิบัติภาวนานั้น เทวดา ทั้งหลายก็จะลงมาฟังและร่วมปฏิบัติภาวนาด้วยเช่นกัน เทวดานั้นมี สังขาร
Quote | 3K Views
กำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
กำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
ข่าวธรรมะ | 3K Views
บทสนทนาธรรม ระหว่างหลวงปู่หล้า และหลวงปู่บุญฤทธิ์ [คลิป]
บทสนทนาธรรม ระหว่างหลวงปู่หล้า และหลวงปู่บุญฤทธิ์
วิดีโอ | 2K Views
เมื่อน้ำใจของคนไทย และธรรมะช่วยเยียวยาจิตใจ นางแบบสาวระดับโลก จากเหตุการณ์สึนามิในไทย
เมื่อน้ำใจของคนไทย และธรรมะช่วยเยียวยาจิตใจ นางแบบสาวระดับโลก จากเหตุการณ์สึนามิในไทย จนเธออยากค้นหา 3 คนที่ช่วยเหลือเธอยามประสบเหตุสึนามิในไทย
บทความ | 3K Views
คนไทยคนแรก! “ยูเอ็น” เตรียมถวายตำแหน่ง ‘ผู้อุปถัมภ์สันติภาพ’ แด่ ว.วชิระเมธี
คนไทยคนแรก! ยูเอ็นเอชซีอาร์ เตรียมถวายตำแหน่ง ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม แด่พระมหาวุฒิชัย หรือ ว. วชิระเมธี สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) เตรียมถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพ และเมตตาธรรมแด่พระมหาวุฒ
ข่าวธรรมะ | 1K Views
MV เพลงหลวงปู่ลี เศรษฐีธรรม
MV เพลงหลวงปู่ลี เศรษฐีธรรม อนุเคราะห์โดย วัดป่าภูผาสูง
วิดีโอ | 2K Views
รวมการ์ดธรรมคำสอนของหลวงปู่ลี กุสลธโร เศรษฐีธรรม ชุดที่2
รวมการ์ดธรรมคำสอนของหลวงปู่ลี กุสลธโร เศรษฐีธรรม ชุดที่2 ที่มา ; วัดป่าภูผาสูง ที่มา ; วัดป่าภูผาสูง ที่มา ; วัดป่าภูผาสูง ที่มา ; วัดป่าภูผาสูง ที่มา ; วัดป่าภูผาสูง ที่มา ; วัดป่าภูผาสูง ที่มา ; วัดป่าภูผาสูง ที่มา ;
Quote | 2K Views
เปิดพินัยกรรมหลวงปู่ลี กุสลธโร | ขอละสังขารเมืออายุ 96 ปี |
เปิดพินัยกรรมหลวงปู่ลี กุสลธโร | ขอละสังขารเมืออายุ 96 ปี |
วิดีโอ | 2K Views
รวมการ์ดธรรมคำสอนของหลวงปู่ลี กุสลธโร เศรษฐีธรรม
รวมการ์ดธรรมคำสอนของหลวงปู่ลี กุสลธโร ท่านที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ยกย่องว่าเป็น "เศรษฐีธรรม"
Quote | 2K Views
ชีวประวัติ หลวงปู่ลี กุสลธโร พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีธรรม
ชีวประวัติ หลวงปู่ลี กุสลธโร พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีธรรม ตอนที่ ๑ เรื่อง ความนำ-พระมหาธีรนาถ
วิดีโอ | 2K Views
หลวงปู่ลี กุสลธโร ถวายการต้อนรับหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ที่วัดภูผาแดง
หลวงปู่ลี กุสลธโร ถวายการต้อนรับหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ที่วัดภูผาแดง 13-04-52
วิดีโอ | 1K Views
พุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัวฯ วัดป่าภูผาแดง เจดีย์แห่งการร่วมแรงกายใจ
พุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัวฯ วัดป่าภูผาแดง เมตตาพาแนะนำพระเจดีย์ และอนุเคราะห์เนื้อหาเพื่อนำเผยแพร่โดยพระมหาธีรนาถ วัดป่าภูผาสูง
วิดีโอ | 2K Views
รวมภาพประทับใจของหลวงปู่ลี และภาพที่ระลึกงาน ทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายเพลิงสรีรสังขาร องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร
รวมภาพประทับใจของหลวงปู่ลี และภาพที่ระลึกงานทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายเพลิงสรีรสังขาร องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร ขอบคุณที่มา : วัดป่าภูผาสูง ที่มา : วัดป่าภูผาสูง ที่มา : วัดป่าภูผาสูง ที่มา ; วัดป่าภูผาสูง
ข่าวธรรมะ | 2K Views
กำหนดการงานทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายเพลิงสรีรสังขาร องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร
ที่มา : วัดป่าภูผาสูง กำหนดการงานทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายเพลิงสรีรสังขาร องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร ประธานสงฆ์วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์(ภูผาแดง) ณ เมรุชั่วคราว บริเวณหน้าศาลาใหญ่ วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ว
ข่าวธรรมะ | 2K Views
ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชพระอาราม 230 ปี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
งานสมโภชพระอาราม 230 ปี วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร งานสมโภชพระอาราม 230 ปี วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ตื่นตา และเพลิดเพล
ข่าวธรรมะ | 2K Views
เกร็ดน่ารู้ : พญานาคกับพุทธศาสนา
ที่มาของตำนานนาค หรือ พญานาคกับพุทธศาสนา
บทความ | 24K Views
วันออกพรรษา เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสำคัญกับการปวารณา
วันออกพรรษา กุศโลบายแห่งการปวารณา ละทิฏฐิมานะ ขอโทษ เคารพซึ่่งกันและกัน ออกพรรษากุศโลบายแห่งการปวารณาตน วันมหาปวารณา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา ตรงกับวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา ๓ เดือน คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำการปวารณ
บทความ | 10K Views
ทำไมพระต้อง ตีกลอง ตีระฆัง ?
เสียงกลองเสียงระฆัง เสียงแห่งสัญลักษณ์...วิถีพุทธ-วิถีไทย ภาพ : ShutterStock ย่ำกลอง หรือย่ำฆ้อง เพื่ออะไร ? ในสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญอย่างในปัจจุบันนี้ นาฬิกามักจะมีเฉพาะตามวัดเท่านั้น พระท่านก็ต้องตีกลองหรือฆ้องระฆัง เป็นสัญญาณบอกให้ทราบเวล
บทความ | 14K Views
การที่คนสาปแช่งกัน คำสาปแช่งนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ - วิสัชนาโดยหลวงปู่เปลี่ยน
การที่คนสาปแช่งกันคำสาปแช่งนั้นจะเป็นจริงหรือไม่
บทความ | 3K Views
ประเพณีบุญข้าวสาก งานบุญสำคัญ ทีี่มีที่มาจากสมัยพุทธกาล ในเดือนสิบของชาวอีสาน
วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ชาวอีสาน เรียกว่า บุญข้าวสาก หนึ่งในประเพณีสำคัญ และที่มาจากสมัยพุทธกาล ทำความรู้จักวันบุญข้าวสาก
บทความ | 68K Views
คลิปในความทรงจำ พระราชอารมณ์ขันของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙
คลิปในความทรงจำ พระราชอารมณ์ขันของ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งนั้น พระองค์ยังมีพระยศเป็นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร คลิปวิดีโอ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรม
วิดีโอ | 3K Views
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ มีพระดำรัสถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ที่มา : เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สืบค้นจากhttps://www.facebook.com/SanggharajaOffice/photos/a.1770485513262345.1073741831.1739953572982206/1826725110971718/?type=3theater เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
ข่าวธรรมะ | 4K Views
ร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคช่วยเหลือน้อง ๆ ที่รับผลจากอุทกภัยรุนแร
ที่มา : หน่วยงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ) หนึ่งในโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู หน่วยงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent )หนึ่งในโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT EDภายใต้การดูแลของเครือเจริญโ
ข่าวธรรมะ | 3K Views
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ”
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา “สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ” ปลื้มบัณฑิตน้อยหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึมซับบทเรียนชีวิตล้ำค่า “Compassion & Kindness : Learn – Live – Love – Let go” อุบลราชธานี 26 กรกฎาคม 2561 – เครือเจริญโภ
ข่าวธรรมะ | 6K Views
ขอเชิญติดตาม สามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ 25 มิถุนายนนี้
เกี่ยวกับ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ????ครั้งแรกของ สารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ รูปแบบภาษาอังกฤษ พร้อมสรุปบรรยายไทย ????ครั้งแรกกับการฝึกสมาธิ ตามวิถีธรรมชาติ ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ ????ครั้งแรกกับเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติสัมปะชัญญะ
ข่าวธรรมะ | 5K Views
วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญที่ไม่ธรรมดา
วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์
บทความ | 36K Views
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันวิสาขบูชา
พระคติธรรม(บางส่วน) เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2561 ---- สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลาย รู้เท่าทันจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลา ความรู้เท่าทันดังกล่าวนี้ คือการรู้แจ้งสภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ว่ารูปธรรม หรือนามธรรม ว่าไม่ใช่ตัวตน ว่าไม่ใช่เรา
บทความ | 6K Views
วิสาขบูชา…อัศจรรย์ 3 แห่งพระพุทธศาสนา
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 คือ วันที่มีสามสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การประสูติของเจ้าสิทธัตถะราชกุมาร การบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธองค์ และการเสด็จดับขันธปรินิพพาน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบรมศาสดา ที่ทรงประธานธรรมะให
บทความ | 5K Views
ถึงใกล้พระอรหันต์ แต่ก็ไม่ได้เป็นอรหันต์ หากยังไม่ลงมือปฎิบัติ
ถึงใกล้พระอรหันต์ แต่ก็ไม่ได้เป็นอรหันต์ หากยังไม่ลงมือปฎิบัติ
Quote | 2K Views
พระสัมโมทนียกถา โดย “สมเด็จสังฆราช” : ชาวพุทธยึดสัมมาทิฏฐิพัฒนาสังคม
สมเด็จสังฆราชทรงเน้นย้ำชาวพุทธยึดสัมมาทิฏฐิพัฒนาสังคม วันนี้( 25 พ.ค.) ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.บัณฑิต มลายอริศูนย์ เป็นผู้
บทความ | 3K Views
แก่นธรรม ขอเชิญร่วมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลี โดย มูลนิธิพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ขอเชิญร่วมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลี โดย มูลนิธิพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อร่วมสืบสานรากแก้ว สืบสานพระราชปณิธานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป ผ่านการสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี คันธธุระ เพื่อดำรงความจริงต
ข่าวธรรมะ | 1K Views
รวมการ์ดคำสอนหลวงตามหาบัว
รวมการ์ดคำสอนหลวงตามหาบัว
Quote | 3K Views
ตามรอยแม่หญิงการะเกดไปไหว้พระ ที่วัดไชยวัฒนาราม และ วัดพุทไธศวรรย์กัน
จากกระแสความแรงของละครเรื่องบุพเพสันนิวาส เรามาตามรอยแม่หญิงการะเกด นางเอกของเรื่องไปไหว้พระทำบุญที่วัดไชยวัฒนาราม และ วัดพุทไธศวรรย์กันค่ะ
เที่ยวทั่วไทย | 8K Views
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการฝ่ายบริหาร, รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร, ผจล.วัดประยุรวงศาวาส, ประธาน คปพ. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณบัตร - วุฒิบัตร และให้โอวาทแก่นักศึกษา - นักเรียน - คณะผู้บริหาร - คณาจารย์ -ผู้ปกครอง - ผู้มีเกียรติ ในพิธีมอบประกาศ
ข่าวธรรมะ | 3K Views
คติธรรมวันมาฆบูชา โดย สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา . เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า . ดิถีมาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ซึ่งบังเ
Quote | 6K Views
ขอเชิญร่วมสนับสนุนข้าวอินทรีย์จากชาวนาโดยตรง พร้อมร่วมสนับสนุนการบริจาคหนังสือให้โรงเรียน ตชด
ขอเชิญร่วมสนับสนุนข้าวอินทรีย์จากชาวนาโดยตรงกับข้าว กินอิ่มนอนอุ่น
ประชาสัมพันธ์ | 2K Views
มาดูใจนี้ โดย หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
มาดูใจนี้ โดย หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
Quote | 804 Views
เจ้าชายแฮรี่นำคณะนายทหารปฏิบัติสมาธิภาวนา เจริญสติ ตามแนวพุทธศาสนา
เจ้าชายแฮรีนำคณะนายทหารปฏิบัติภาวนาสมาธิ ส่งผลปัจจุบันมีนายทหารในอังกฤษไม่น้อยกว่า 4,000 นายเป็นพุทธมามกะ วันที่ 18 ก.พ. 61 เฟซบุ๊ก āṇasaṃvara Centre for Buddhist Studies-ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร ได้โพสต์ข้อความว่า เจ้าชายแฮรีนำคณะนายทหารปฏิบัติสมาธ
ข่าวธรรมะ | 12K Views
ความหมายและที่มาของบทสวด นมัสการพระพุทธเจ้า บทนะโม ตัสสะฯ
ความหมายและที่มาของบทสวด นมัสการพระพุทธเจ้า บทนะโม ตัสสะฯ
บทความ | 23K Views
ต้องทำเอง โดย หลวงปู่ลี กุสลธโร
ต้องทำเอง โดย หลวงปู่ลี กุสลธโร
Quote | 2K Views
เห็นเสือหมอบ อย่าเชื่อ ว่าเสือไหว้ โดยเจ้าคุณนรฯ
เห็นเสือหมอบ อย่าเชื่อ ว่าเสือไหว้ โดยเจ้าคุณนรฯ
Quote | 7K Views
อีกทางเลือกในการไหว้พระ ทำบุญกับ รวมศาลเจ้า และวัดจีน
อีกทางเลือกในการไหว้พระ ทำบุญกับ รวมศาลเจ้า และวัดจีน วัดมังกรกมลาวาส(วัดเล่งเน่ยยี่ 1) ขอพร : แก้ปีชง เริ่มต้นกันที่วัดจีนยอดนิยม อย่างวัดมังกรกมลวาส หรือที่เรารู้จักกันว่า วัดเล่งเน่ยยี่ นั่นเอง ที่นี่เป็น 1 ใน 3 วัดมังกร ตามความเชื่อของชาวจีนที่ว
เที่ยวทั่วไทย | 8K Views
ทำไมต้องกล่าว สาธุ ? โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
อานิสงส์ของการอนุโมทนาในบุญคนอื่น
บทความ | 8K Views
การให้อภัย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
#...เรื่องการให้อภัย.. # คนเรามีภูมิจิตภูมิธรรมต่างกัน..บางคนก็ไม่เคยเข้าวัดเลย. ไม่เคยให้ทานเลย. บางคนทำแต่ทานอย่างเดียว.. แต่ไม่ได้รักษาศีล. บางคนก็รักษาศีล 5 ไม่ได้. บางคนรักษาศีลได้บางข้อ. บางคนรักษาศีล 5 ได้.. แต่รักษาศีล 8 ยังไม่ได้.. บางคนไม่เคยเ
บทความ | 5K Views
ความรักของพระพุทธเจ้า
ความรักของพระพุทธเจ้า : รักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้า ตัวอย่างให้เห็นว่า ความรักคือการให้ และเสียสละ อย่างไร
บทความ | 7K Views
ทำงาน อย่างปล่อยวาง โดยพระไพศาล วิสาโล
ทำงานอย่างไร ให้ใจเป็นสุขเสมอ พระไพศาล วิสาโล มีธรรมะมาฝากมนุษย์งานทุกคนค่ะ
บทความ | 4K Views
ม้าขาเป๋ ธรรมะโดย หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ธรรมะว่าด้วยเรื่องของการคบคน อันเป็นมงคลชีวิตข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้
บทความ | 3K Views
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ในวันมาฆบูชา 2561
มหาเถระสมาคม สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคมนี้ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือที่วัดทั่วประเทศไทย
ข่าวธรรมะ | 3K Views
มองดูตนเอง ธรรมะโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
ม อ ง ดู ต น เ อ ง หลักธรรมของพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
บทความ | 4K Views
แก้กรรม โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
เมื่อมีโยมทุกข์มากมาขอให้หลวงพ่อช่วย หลวงพ่อ: ช่วยได้จริงๆ นะ ท่องไว้เลยว่า ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นของชั่วคราว ไปท่องบ่อย ๆ คาถานี้ขลังนะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป นั่นแหละช่วยได้จริง ๆ นอกนั้นช่วยแบบกำลังใจหลอก ๆ ไม่มีอะไรเกินกรรมนะ ไม่มีใครใหญ่เกิ
บทความ | 4K Views
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 จะทรงรับการถวายรางวัลเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมศรี จากรัฐบาลอินเดีย ปี 61
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อัมพโร) จะทรงรับการถวายรางวัลเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมศรี (Padma Shri) จากทางรัฐบาลอินเดีย ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวธรรมะ | 3K Views
เชิญฟังธรรม หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 61
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาธรรมและปฏิบัติภาวนา สอนโดย หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโยวัดป่าหัวตลุก จ.นครสวรรค์ วันเวลา : วันศุกร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์2561 รับบาตรเวลา 7.30 น. ฟังธรรม สนทนาธรรม ถามตอบปัญหา เวลา 9.30 - 12.00 น. และเ
ข่าวธรรมะ | 2K Views
เชิญฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) วันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจากพระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วันเวลา : ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 - 16.30 น. สถานที่ : ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย
ข่าวธรรมะ | 2K Views
เชิญฟังธรรม พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) วันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง วันเวลา : ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. สถานที่ : ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย
ข่าวธรรมะ | 2K Views
เชิญสนทนาธรรมกับ คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่ายโดยคุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ วันเวลา : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. เหมาะสำหรับผู้สนใจในการเจริญสติตามแนวทางของการดูจิต (จิตตานุปัสสนา) เป็นรูปแบบการเสวนาธรร
ข่าวธรรมะ | 2K Views
เสนอชื่อหลวงปู่มั่น และพระยาโบราณฯ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ปี 2562
วธ.เสนอหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระวิปัสสนากรรมฐานชื่อดัง -พระยาโบราณราชธานินทร์ ผู้บุกเบิกสำรวจโบราณสถานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ต่อยูเนสโกพิจารณาประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลก ปี2562 วันนี้( 30 ม.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
ข่าวธรรมะ | 3K Views
หลักการปฎิบัติในชีวิตประจำวัน โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
หลักการปฎิบัติในชีวิตประจำวัน โดย หลวงพ่อสนองกตปุญโญ วันนี้อารมณ์ดีก็รู้ว่าอารมณ์ดี วั นนี้อารมณ์เสียก็รู้ว่าอารมณ์เสีย วันนี้สงบก็รู้ว่าวันนี้สงบ ขณะนี้ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ รู้ทั้งๆ ที่มันไม่สงบ ถ้ารู้ว่ามันไม่สงบนั่นแหละคือ ตัวสงบ คนที่สงบก็ไม่รู้ ไม
บทความ | 3K Views
ลมหายใจที่ปลายจมูก หลักสมาธิวิปัสสนา โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
ลมหายใจที่ปลายจมูก หลักสมาธิวิปัสสนา โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ คัดลอกจาก: หลักสมาธิวิปัสสนาวิธีปฏิบัติธรรม สำหรับชาวพุทธ ประภัสสร เรียบเรียง โพสท์ในลานธรรมเสวนา กระทู้ที่ 005976 - โดยคุณ : ma
บทความ | 4K Views
พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เกวลี) จากอดีตนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ชาวเยอรมัน สู่พระต่างประเทศรูปแรก ที่สอบผ่านเป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เกวลี) จากอดีตนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ชาวเยอรมัน สู่พระต่างประเทศรูปแรก ที่สอบผ่านเป็นพระอุปัชฌาย์
บทความ | 43K Views
วันบูรพาจารย์ ภูริทัตตเถรานุสรณ์ -- วันประชุมเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่มั่น
วันที่ ๓๑ มกราคมเป็น วันบูรพาจารย์ ภูริทัตตเถรานุสรณ์ คือ วันคล้ายวันประชุมเพลิงสรีระสังขารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร พระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกัมมัฏฐาน ครบ ๖๘ ปี ทุก ๆ วันที่ ๓๑ มกราคมนี้คณะพระกัมมัฏฐานจะมารวมรำลึกอาจาริยบูชาคุณท่านพระอาจารย์มั่น
บทความ | 3K Views
พระเยอรมัน เจ้าอาวาสวัดป่า สอบผ่านพระอุปัชฌาย์รูปแรก
วันนี้ (28 ม.ค.)ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ  มีพิธีการมอบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ในการฝึกอบรมหรือสอบความรู้ โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระว
ข่าวธรรมะ | 2K Views
สามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับรางวัล “สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ในโครงการ “คนดีประเทศไทย ปีที่ 9 ประจำปี 59-60"
รายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับรางวัล สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการ คนดีประเทศไทย ปีที่ 9 ประจำปี 2559-2560 25 ม.ค. 61 - มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ จัดโครงการมอบรางวัล คนดีประเทศไทย ปีที่ 9 ประจำปี 2559-2560 เพื่อเชิดช
รางวัล | 989 Views
ขอเชิญร่วมงานบุญประจำปี กิจกรรม “เข้าวัด(หอพระ) ตักบาตร ฟังธรรม”
ขอเชิญร่วมงานบุญประจำปีกิจกรรม เข้าวัด(หอพระ) ตักบาตร ฟังธรรม ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในโอกาสครบ 1 รอบ 12 ปี การก่อตั้งชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐานแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการ วันศุ
ข่าวธรรมะ | 2K Views
เมตตาพาตกเหว โดยหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
" เมตตาพาตกเหว " โดยหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ การอยากชวนคนมาวัด มาปฏิบัติให้มาก ๆ โดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวน ว่าเขามีความสนใจมากน้อยเพียงใด หลวงปู่ท่าน บอกว่า ให้ระวังให้ดีจะเป็นบาป เปรียบเสมือนกับการจุดไฟไว้ตรงกลางระหว่าง คน ๒ คนถ้าเราเอาธรรม
บทความ | 4K Views
อโหสิกรรม คืออะไร? ทำอย่างไร? พร้อมบทสวดอโหสิกรรม ให้อภัย สร้างพลังบวก ๆ ในชีวิต
ในชีวิตของคนเราพบทั้งสุข ทุกข์ โกรธ ดีใจ เวลาที่มีความทุกข์ พบกับอุปสรรคต่าง ๆ หลาย ๆ ท่าน ใช้วิธีการสวดมนต์บทต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ให้มีความคิดดี คิดบวก พร้อมสู้อุปสรรค ซึ่งได้ผลกับหลาย ๆ คน
บทความ | 49K Views
เกร็ดธรรมน่ารู้ : พระราชปุจฉา วิสัชนาธรรม และวิธีภาวนา ของในหลวง ร.9 กับหลวงพ่อเกษม เขมโก
บันทึกพระราชปุจฉาสนทนาธรรม บันทึกโดย พระครูปลัดจันทร์ กตปุญโญ ณ วัดคะตึกเชียงมั่น ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
บทความ | 7K Views
แจ้งข่าวงานบุญ! ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท ) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
แจ้งข่าวงานบุญ! ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท ) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ด้วยปีนี้เป็นปีที่ “พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท )” หากหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุครบ ๑๐๐ปี และในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ปีนี้ จะครบ ๒๖ ป
ข่าวธรรมะ | 2K Views
รวมวิธีทำดี ... ที่คุณก็ทำได้ พร้อมอานิสงส์ที่เชื่อกันว่าจะได้รับ
ชีวิตนี้สั้นนัก มาเร่งสร้างบุญบารมีกันเถอะ
บทความ | 6K Views
ความหมาย และเบื้องหลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของ บทสวดถวายพระพร (พาหุงมหากา) บทสวดเพื่อชนะมาร
ความหมาย และเบื้องหลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของ บทสวดถวายพระพร (พาหุงมหากา) บทสวดเพื่อชนะมาร รู้จักบทสวดถวายพระพร (พาหุงมหากา) พระพุทธชัยมงคลคาถาหรือมักเรียกว่าพระคาถาพาหุงตามวรรคแรกของพระคาถา หรือในภาษาบาลีเรียกพาหุงมหาการุณิโกหรือพาหุงมหากาเรียกอีกอย่า
บทสวดมนต์ | 149K Views
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่า ในงานตักบาตร ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ 7
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสร้างพระเจดีย์มณีศรีโคตมวงศ์ต้อนรับปีใหม่ในงาน ตักบาตร ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ 7วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
ข่าวธรรมะ | 2K Views
บทสวดพระคาถาบารมี 9 ชั้้น ของครูบาศรีวิชัย เปี่ยมด้วยเมตตา ช่วยให้พ้นภัย แม้ถูกปองร้าย
ที่มาของบทสวดพระคาถา 9 ชั้น ในระหว่างที่ ครูบาศรีวิชัยเจ้าออกเดินธุดงค์ในแถบภาคเหนือ ได้เดินทางผ่านโต้งนา (ทุ่งนา) แห่งหนึ่งก็ได้ไปปะ (ไปพบ) เถียงนา (ที่พักกลางนา) หลังหนึ่งที่ถูกไฟไหม้ แต่ไฟไหม้ไม่หมดเหลือส่วนหนึ่งตรงใจคา (ชายคา) ด้วยเหตุที่ไฟไหม้ไม่หมด
บทสวดมนต์ | 11K Views
มารไม่มี บารมีไม่เกิด -- 8 มาร ที่ทุกคนต้องเคยเผชิญ จากประวัติพระครูบาศรีวิชัย
หากคุณเจอปัญหามากมาย โดนกลั่นแกล้ง มาดูกันว่า คุณเจอมารแสนสาหัสขนาดครูบาเจ้าศรีวิชัยเจอหรือไม่ และลองมองมารเหล่านี้ ในสายตาแห่งความเป็นจริง ปราศจากอคติ แล้วคุณจะรู้ว่า ควรวางใจอย่างไร ยามต้องเผชิญมารในชีวิต เมตตาธรรมแครูบาเจ้าศรีวิชัย มารไม่มี บารมีไม่เ
บทความ | 7K Views
ขอเชิญร่วมงานสมโภชพระอาราม 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ขอเชิญร่วมงานสมโภชพระอาราม 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๙๐ ปี ปีนี้พระพรหมบัณฑิต(ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุ
ข่าวธรรมะ | 2K Views
Novice Training on Mental Awareness by Phra Ajahn Yannadhammo
Novice Training on Mental Awareness by Phra Ajahn Yannadhammo. The abbot of Wat Pa Rattanawan. Trueplookpanya
วิดีโอ | 2K Views
Suggestion on how to meditate by Phra Ajahn Kevali
Suggestion on how to meditate. by Phra Ajahn Kevali The abbot of Wat Pah Nanachat. trueplookpanya
วิดีโอ | 2K Views
How does meditation practice develop the mind ? by Phra Ajahn Amaro
How does meditation practice develop the mind ? by Phra Ajahn Amaro
วิดีโอ | 3K Views
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ ตอนที่ 5/ 5
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ คือ โครงการ บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสร
ข่าวธรรมะ | 2K Views
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ ตอนที่ 4/ 5
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ คือ โครงการ บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสร
ข่าวธรรมะ | 2K Views
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ ตอนที่ 3/ 5
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ คือ โครงการ บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสร
ข่าวธรรมะ | 2K Views
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ ตอนที่ 2/ 5
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ คือ โครงการ บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสร
ข่าวธรรมะ | 2K Views
คืนวันที่ 2 ม.ค. ชม ซูเปอร์ฟูลมูน แห่งปี ใกล้ที่สุดในรอบปี 61
#เปิดศักราชใหม่พบกับจันทร์ใหญ่ใกล้โลก อีกครั้ง!! #2มกราคมนี้ #SuperFullMoon2018 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยจันทร์เต็มดวงใกล้โลกอีกครั้ง 2 มกราคมนี้ เป็น "ซูเปอร์ฟูลมูน" แห่งปี ใกล้ที่สุดในรอบปี 25
ทั่วไป | 4K Views
พรปีใหม่ 2561 โดยสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20
สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม เนื่องในวันปีใหม่ 2561 ขอให้คนไทยมีสติ อย่าประมาทหลงตน หมั่นเพิ่มพูนความดี ละเว้นความชั่ว วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ
Quote | 6K Views
ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ข้ามปี 2561
ขอเชิญดาวน์โหลดฟรี บทสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561
บทสวดมนต์ | 20K Views
พรปีใหม่ ๒๕๖๑ จากองค์หลวงปู่หา สุภโร
น้อมรับพรปีใหม่ ๒๕๖๑จากองค์หลวงปู่หา สุภโร ร่วมกันนะคะ น้อมกราบหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้าค่ะ ภาพ : กลุ่มเด็กวัดป่า ฯ มดงาน
Quote | 2K Views
รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับ ปี 2561 ทั่วประเทศ เรียงตามจังหวัด
รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี ทั่วประเทศ สำหรับสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยถือเป็นการรับสิ่งสิริมงคลเข้ามาสู่ตนเองและครอบครัว
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 11K Views
รับฟังคำให้พร จากไฟล์เสียงของสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 กัน
รับฟังคำให้พร จากไฟล์เสียงของสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เสียง | 7K Views
เหตุใดจึงมีการสวดพระอภิธรรมในงานศพ
การสวดพระอภิธรรมในงานศพ โดย ดร. นะโม
บทความ | 15K Views
แนะนำสถานปฏิบัติธรรม ตามรอยหลวงปู่ชา ที่ ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร
ตามรอยหลวงปู่ชา ที่ ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร ใครจะคาดคิดว่าในกรุงเทพมหานครเมืองที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายยังมีสถานปฏิบัติธรรมที่แสนสงบซ่อนตัวอยู่ อย่างศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร แห่งนี้ ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร(ชาส
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 7K Views
เกร็ดน่ารู้พระพุทธประวัติ - ใครในพระเวสสันดรชาดก ที่กลับชาติมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าบ้าง ?
เกร็ดน่ารู้พระพุทธประวัติ - ใครในพระเวสสันดรชาดก ที่กลับชาติมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าบ้าง ? เกร็ดน่ารู้พระพุทธประวัติ ในสมัยพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีท่านใดบ้างที่กลับชาติมาเกิดร่วม จากสมัยมหาเวสสันดรชาดก และมาเกิดเป็
บทความ | 12K Views
ปีใหม่มาแล้ว ใจเราควรใหม่ด้วย โดย พระไพศาล วิสาโล
ปีใหม่มาแล้ว อย่าให้ใหม่แต่ปี ใจเราก็ควรจะใหม่ด้วย ถ้าปีใหม่มาแล้ว แต่ใจยังถูกล่ามกับอดีต หมกมุ่นอยู่กับความผิดหวัง ความพลัดพรากสูญเสีย หรือความเจ็บปวดในปีที่ผ่านมา นั่นแปลว่าใจเรายังเก่าอยู่ ถ้าตัวอยู่ปีใหม่ แต่ใจอยู่ปีเก่า เราจะไม่สามารถพาชีวิตไปข้า
บทความ | 4K Views
ทำดีต้องให้ถูกคน : มารู้จักเนื้อนาบุญกัน
ทำดีต้องให้ถูกคน : มารู้จักเนื้อนาบุญกัน ทำดีต้องทำให้ถูกคน มารู้จัก เนื้อนาบุญ กัน คำกล่าวทีว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป นั้นไม่เป็นความจริง แต่ที่คนมากมายพากันตัดพ้อแบบนั้นก็เพราะว่า 1 ในองค์ประกอบสำคัญในการทำความดี คือทำดีต้องทำให้ถูกค
บทความ | 9K Views
หลักการสวดมนต์ที่ถูกต้อง โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ
หลักการสวดมนต์ที่ถูกต้อง โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ
บทความ | 6K Views
ของฝากนักเดินทาง พระราชภาวนาวิกรม ( เลี่ยม ฐิตธมฺโม ) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
ของฝากนักเดินทาง พระราชภาวนาวิกรม ( เลี่ยม ฐิตธมฺโม ) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ..ปัญญาในทางพุทธศาสนา ก็คือ ปัญญาที่ถอนตน ออกมาจากสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวง.. โดยการทำลายอุปาทาน ทั้งปวงไปเสียหมดสิ้น ความยึดติดทั้งหลาย ทั้งปวงนั้น..เป็นเหมือนกับ เชือกที่ผูกมัดล่
บทความ | 4K Views
ความหมายของ พระคาถาที่เป็นหัวใจ ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
พระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงษ์ ขอพรก็ได้ เจริญกรรมฐานก็ดี เพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซื้งแฝงอยู่! นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ ปะจะขะ นะเมติหรือ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ ปะจะขะ นี้เป็นพระคาถาที่เราคงคุ้นเคยกันดี เพราะมักจะ
บทสวดมนต์ | 9K Views
เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) วันที่ 6 มกราคม 61
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อกรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติโดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลส
ข่าวธรรมะ | 2K Views
เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล วันอาทิตย์ที่ 24
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
ข่าวธรรมะ | 2K Views
เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 60
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจากอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ข่าวธรรมะ | 1K Views
รับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง) วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จ.อุทัยธานี วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 60
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง)
ข่าวธรรมะ | 2K Views
ขอเชิญร่วมงาน “ธรรมะในเมือง” (ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล)
มูลนิธิวิมุตตยาลัยร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมในงาน ธรรมะในเมือง (ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล) วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ณ อาคารบันเทิง สวนลุมพินี ถนนพระราม ๔ คลองเตย กทม. ภาพ ; เพจพระมหาวุฒ
ข่าวธรรมะ | 2K Views
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ ตอนที่ 1/ 5
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ คือ โครงการ บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสร
ข่าวธรรมะ | 2K Views
โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ
บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สำนักงานพระธรรมทูตสายอินเดี
ข่าวธรรมะ | 3K Views
สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพรปีใหม่ 2561
ภาพ : เพจ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช #ทรงประทานพรปีใหม่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ความว่า สติมโต สทา ภทฺทํ. คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม
ข่าวธรรมะ | 3K Views
องค์ดาไลลามะ เปิดตัวแอปพลิเคชัน เพื่อสอนธรรมะ
องค์ดาไลลามะ ผู้นำด้านจิตวิญญาณของทิเบต ซึ่งขณะนี้ทรงมีพระชนมายุ 82 พรรษา ทรงเปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ติดตามให้สามารถรับข่าวสารการเดินทางและคำสอนได้ นอกเหนือจากบัญชีทวิตเตอร์ ที่มีผู้ติดตามอยู่แล้วกว่า 16 ล้านราย แอปพลิเคชันที่เปิดให
ข่าวธรรมะ | 2K Views
สมเด็จพระวันรัต พระเถระกับภาระหน้าที่พิเศษ ที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน
ประวัติโดยย่อ สมเด็จพระวันรัต พระเถระที่หาได้ยากในยุคนี้
บทความ | 4K Views
สมเด็จพระวันรัต ให้พรปีใหม่ 2561
พรปีใหม่ ๒๕๖๑ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่มา : ❖ สมเด็จพระวันรัต ให้พรปีใหม่ 2561 ❖ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ประทานพรปีใหม่ พ.ศ.2561 ให้กับคนไทยทุกคน คว
ข่าวธรรมะ | 4K Views
เรื่องของใจ มันก็เป็นอย่างนี้ โดย หลวงปู่ชา
เรื่องของใจ มันก็เป็นอย่างนี้ โดย หลวงปู่ชา
บทความ | 3K Views
ธรรมโอวาทครั้งสุดท้าย ของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
ธรรมโอวาทครั้งสุดท้าย ของหลวงปู่แหวน
บทความ | 5K Views
อย่าประมาท กับการพูดจาหยาบ โดย พระอาจารย์ ชยสาโร
อย่าประมาท กับการพูดจาหยาบ โดย พระอาจารย์ ชยสาโร
บทความ | 8K Views
สายธารธรรม ที่ถักทอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ของพระฝรั่ง และพระไทย
ความยาวนานของสายธารธรรม สายสัมพันธ์อันงดงาม ของพระฝรั่งสายหลวงปู่ชา และพระไทยวัดสระเกศ
บทความ | 4K Views
มส.นำสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติใต้ต้นโพธิพุทธคยา
มส.นำสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติใต้ต้นโพธิพุทธคยา
ข่าวธรรมะ | 2K Views
อย่าทำผิด ในสิ่งที่่ถูก โดย พระไพศาล วิสาโล
อย่าทำผิดในสิ่งที่่ถูก โดย พระไพศาล วิสาโล ภาพ : Shutter Stock ...ความยึดมั่นถือมั่นในตัวกู เป็นอุปาทานอย่างหนึ่ง พอมีอุปาทานหรือความยึดมั่นแล้ว ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ก็จะมีกิเลสตามมา และถ้ากิเลสนั้นไม่สมหวัง ไม่สมประสงค์ก็เกิดทุกข์ ถ้าไม่ระบายทุก
Quote | 3K Views
ศีลทำคน ให้เป็นคน โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย
ศีลทำคนให้เป็นคน พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เทศน์โปรดนักศึกษาสมาชิกกลุ่มอาสา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดถ้ำกลองเพล ในวันสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๒๑ พวกท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาอย่างอื่นอยู่ใน
Quote | 3K Views
บทสวดพิจารณาสังขาร
บทสวดพิจารณาสังขาร บทสวดพิจารณาสังขาร (หันทะ มะยัง ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส) สัพเพ สังขารา อะนิจจา- สังขารคือร่างกายจิตใจ , แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น , มันไม่เที่ยง , เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพ สังขารา ทุกขา- สังขาร
บทสวดมนต์ | 9K Views
พระปูติคัตตติสสเถระ ผู้มีกายเน่า ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงพยาบาลเอง และสอนวิธีพิจารณากายสังขาร จนบรรลุธรรม
พระปูติคัตตติสสเถระ ผู้มีกายเน่า ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงพยาบาลเอง และสอนวิธีพิจารณากายสังขาร จนบรรลุธรรม
บทความ | 7K Views
เทศกาลชมดาว...รับลมหนาว 60-61 กับ 3 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าติดตาม
สดร. เปิดเทศกาลชมดาว...รับลมหนาว 2560-2561 เผย 3 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าติดตาม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเทศกาลชมดาว...รับลมหนาว 2560 เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ ตั้งแต่ ธ.ค. 60 ถึง เม
ทั่วไป | 3K Views
ปุจฉาปัญญาธรรม ตอน ทำไมเราต้องนั่งสมาธิ ? วิสัชนาโดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณโณ
ปุจฉาปัญญาธรรม โดยโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 3 สามเณรถาม พระอาจารย์ตอบ ปุจฉาโดย สามเณรพี วิปัสนาโดยพระประสงค์ ปริปุณโณ
วิดีโอ | 4K Views
เหตุใด พระอานนท์ผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ากลับบรรลุธรรมช้า และในอิริยาบถที่แปลก
เหตุใด พระอานนท์ผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ากลับบรรลุธรรมช้า และในอิริยาบถที่แปลก
บทความ | 46K Views
เพื่อนกินเพื่อนกัน โอวาทธรรม โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
พอตาเห็นรูปสวย ๆ ก็พอใจเป็นกิเลสแล้ว พอหูฟังเสียงไพเราะก็พอใจ ฟังเสียงไม่ดีก็ไม่ชอบใจอีก กิเลส พอใจ ไม่พอใจ มันมาทีหลังเรา มาทำตีสนิททำตัวคุ้นเคยว่ามาเป็นเรา ว่าเรารัก เราชอบใจ เรายินดี เรายินร้าย พอนาน ๆ เข้ามันก็เลยมาฆ่าเรา เพื่อนกินเพื่อนกัน เพื่อนร
บทความ | 4K Views
ห้ามพลาด ชมราชาแห่งฝนดาวตก - ฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย. นี้
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนชม ฝนดาวตกลีโอนิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต หลังเที่ยงคืนวันที่ 17 พ.ย. ประมาณตี 2 เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้าวันที่ 18 พ.ย. ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณกลุ่มดาวสิงโต
ทั่วไป | 11K Views
กตัญญูเฉียบพลัน ภาวะที่ธรรมะช่วยได้
กตัญญูเฉียบพลัน คือ อะไร เหตุใดจึงเป็นปัญหาที่ทางแพทย์มักหยิบยกมากล่าวถึง และธรรมะช่วยเยียวยาประเด็นนี้ได้อย่างไร
บทความ | 8K Views
บทกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล ผ่านบารมีของพระแม่ธรณี
บทกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล ขอบารมีพระแม่ธรณี ช่วยเปิดทาง และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขั้นตอน เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้ บทกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล นะโม ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัส
บทสวดมนต์ | 120K Views
พระสุภาเถรีภิกษุณี พระเถรีผู้แกร่งกล้า
เรื่องของ อิสตรีผู้ครองเพศพรหมจรรย์มุ่งหวังความหลุดพ้น กับพาลชนผู้ลุ่มหลงกามารมณ์หมายมุ่งจะข่มขืน ๏ บรรลุอนาคามีผลภายใน ๓ วันหลังออกบวช สุภาภิกษุณีพิจารณาหัวข้อธรรมบางประการ ประคองจิต และสติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พรางรำลึกถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแ
บทความ | 10K Views
ทันโลกทันธรรม ตอน พึงวิจัยธรรมให้ลึกซึ้งถึงต้นเค้า
-- ในโลกสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดียทุกวันนี้ เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย จะมีกรรมวิธีการคัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างไร ? ในโลกสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดียทุกวันนี้ เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย จะมีกรรมวิธีการคัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่
วิดีโอ | 2K Views
คำสำคัญ วันละคน โดยพระอาจารย์ ว วชิรเมธี ตอน หลวงปู่ชา สุภัทโท
คำสำคัญ วันละคน โดยพระอาจารย์ ว วชิรเมธี ตอน หลวงปู่ชา สุภัทโทหัวข้อธรรม : เปลี่ยนวิถีแห่งชีวิต คำสำคัญ วันละคน ตอน หลวงปู่ชา สุภัทโท หัวข้อธรรม : เปลี่ยนวิถีแห่งชีวิต หลวงปู่ชา สุภัทโท หรือพระโพธิญาณเถร นามเดิมว่า ชา ช่วงโชติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗
วิดีโอ | 4K Views
ทันโลกทันธรรม ตอน ตนแล เป็นที่พึ่งของตน
ทันโลกทันธรรม ตอน ตนแล เป็นที่พึ่งของตน โดย พระอาจารย์ ว วชิรเมธี ทันโลกทันธรรม ตอน ตนแล เป็นที่พึ่งของตน โดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี การเป็นที่พึ่งของตน ควรเริ่มต้นจากการฝึกตนก่อน ก่อนจะขยายไปให้ผู้อื่นได้พึ่งเราด้วย เคล็ดลับความสำเร็จ ก็คือ ความสำเ
วิดีโอ | 6K Views
ธรรมะรับอรุณ : บุคคลตรวจดูด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้ว ไม่พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเองในที่ไหน ๆ
สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา เนวชฺฌคา ปิยตรตฺตนา เอวมฺปิ โส ปุถุ อตฺตา ปเรสํ ตสฺมา น หึเส ปรํ อตฺตกาโม ตรวจดูด้วยจิต ทั่วทุกทิศแล้ว ไม่พบใครที่ไหนเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเองเลย
วิดีโอ | 3K Views
ธรรมะ กับครอบครัว โดยพระอาจารย์ ว วชิรเมธี
อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ให้หันกลับมาดูแลครอบครัว การมีทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้น การมีลูกหลานนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุด ปัจจุบันคนมักให้ความสำคัญกับเงิน เกียรติยศ ทรัพย์สมบัติ กับเพื่อนมากเกินไป แต่หากรู้ไม่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือ คนที่อยู่กับเ
วิดีโอ | 6K Views
รวมพระธรรมเทศนา ชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
รวมธรรมเทศนา ชีวิตนี้น้อยนัก..แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
บทความ | 8K Views
คมธรรม ประจำวัน ตอน ความหมายของการลอยกระทง
คมธรรม ประจำวัน บรรยายโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
วิดีโอ | 5K Views
รวมสถานที่จัดงานลอยกระทงทั่วไทย ปี พ.ศ. 2560
รวมสถานที่จัดงานลอยกระทง และสถานที่ที่ยกเลิกการจัดงานลอยกระทงปี พ.ศ. 2560 งานลอยกระทง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560แวะมางานลอยกระทงที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะกันดีกว่านอกจากได้มาลอยกระทงแล้ว ยังพบกับ
ประชาสัมพันธ์ | 4K Views
พระราชลัญจกร คืออะไร สำคัญอย่างไร
พระราชลัญจกร คืออะไร สำคัญอย่างไร
ประชาสัมพันธ์ | 19K Views
รู้จักกับ ม้าทรงประจำในพระองค์หญิงฯ นำขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 6 ในวันที่ 29 ต.ค.60
รู้จักกับ ม้าทรงประจำในพระองค์หญิงฯ นำขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 6 ในวันที่ 29 ต.ค.60
ประชาสัมพันธ์ | 10K Views
รวมประโยคและคำราชาศัพท์ ที่มักใช้ผิด !! เกี่ยวกับ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ระวัง! ใช้ผิด... ราชาศัพท์เกี่ยวกับ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในระหว่างที่มีการเตรียมการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมีราชาศัพท์และรูปประโยคราชาศัพท์ที่สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปควรทราบและ
ภาษาไทย | 10K Views
รู้จัก สุสานหลวง ที่บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์
สุสานหลวง ที่บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์
สังคมและวัฒนธรรม | 13K Views
เหตุใด จึงแบ่งพระบรมราชสรีรางคาร เป็น 2 ส่วน ไปประดิษฐานที่วัดราชบพิธฯ และวัดบวรฯ
เหตุใด วัดราชบพิธฯ และวัดบวรฯ จึงเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร "ในหลวง ร.9"
สังคมและวัฒนธรรม | 39K Views
ทำความรู้จัก ขั้นตอน พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร
ทำความรู้จัก ขั้นตอน พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร
สังคมและวัฒนธรรม | 5K Views
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ และ พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ และ พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่28ตุลาคม2560พระราชกุศลพระบรมอัฐิ เวลา17.30น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐ
ประชาสัมพันธ์ | 2K Views
พระบรมอัฐิ-พระบรมราชสรีรางคาร ต่างกันอย่างไร
ความแตกต่างของ พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคารจากพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อัฐิหมายถึงกระดูกคนที่เผาแล้ว สรีรางคารหรือ อังคารหมายถึง เถ้าถ่านที่ปะปนกับกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยของศพที่เผาแล้ว หลังจากในวันนี้ 27 ตุลาค
ภาษาไทย | 11K Views
สมเด็จพระวันรัต ย้อนความประทับใจ ถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อทรงผนวช
สมเด็จพระวันรัต ย้อนความประทับใจ เมื่อครั้งบวชที่วัดเดียว กับในหลวงรัชกาลที่ 9 ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่นำความปลาบปลื้มมายังคนไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผนวชและจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นเว
บทความ | 11K Views
จิตใจเมตตากรุณา มีกำลังมาก -- พระราชดำรัส โดย ในหลวง รัชกาลที่ 9
ภาพ : Plook English ...ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึงการที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้ อื่น มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้ อนเราจะต้องช่วยเหลือ จิตใจนี้ก็เป็นจิตใจที่มีกำลั งมากทั้งอ่อนโยนมาก จิตใจนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ งานการทุกอย่างก้าวหน้าได้ เพราะว่าถ้าคนท
ภาษาอังกฤษ | 7K Views
นิสัยน่ารัก เป็นสิ่งสำคัญ - พระราชดำรัส ของในหลวง รัชกาลที่ 9
นิสัยน่ารัก เป็นสิ่งสำคัญ - พระราชดำรัส ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ...ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึงการที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้ อื่น มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้ อนเราจะต้องช่วยเหลือ จิตใจนี้ก็เป็นจิตใจที่มีกำลั งมากทั้งอ่อนโยนมาก จิตใจนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้
ภาษาอังกฤษ | 16K Views
สิ่งที่ต้องรู้ -- "8 ข้อต้องทำ 7 ข้อต้องห้าม" ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี
สิ่งที่ต้องรู้ -- 8 ข้อต้องทำ 7 ข้อต้องห้าม ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่มาของข้อมูล : กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) 8 ข้อควรปฏิบัติ 7 ข้อห้าม ใ
ประชาสัมพันธ์ | 3K Views
ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9 ฟรี โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9 ฟรี โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
หนังสือฟรี | 22K Views
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สมเด็จพระวันรัต นั่งราชรถอ่านนำพระบรมศพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สมเด็จพระวันรัต นั่งราชรถอ่านนำพระบรมศพ
ประชาสัมพันธ์ | 1K Views
รวมบริการขนส่งสาธารณะ ที่ให้บริการฟรี ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
บริการขนส่งสาธารณะ ที่ให้บริการฟรีสำหรับประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ประชาสัมพันธ์ | 3K Views
ขยายเวลาการไว้ทุกข์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ถึง 29 ต.ค.60
ครม.ขยายเวลาการไว้ทุกข์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 - ลดธงครึ่งเสาตั้งแต่ 13 ต.ค. ถึง 29 ต.ค. รวม 17 วัน ให้ออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์ และการลดธงครึ่งเสา ในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาสัมพันธ์ | 2K Views
ลุ้นชม ฝนดาวตกโอไรโอนิดส์ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม นี้
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนในคืนวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคมนี้ จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกโอไรโอนิดส์
ทั่วไป | 17K Views
เบื้องหลัง การทุบกำแพง เพื่ออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถ
การทุบกำแพง พระมหาพิชัยราชรถ เพื่อเชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สังคมและวัฒนธรรม | 7K Views
กรมสุขภาพจิตแนะนำ วิธีรับมือสภาพจิตใจ ช่วงครบรอบ1 ปี สวรรคตฯ
กรมสุขภาพจิตแนะนำ วิธีรับมือสภาพจิตใจ ช่วงครบรอบ1 ปี สวรรคตฯ นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตแนะนำวิธีการรับมือสภาพจิตใจ เมื่อถึงเวลาครบรอบ 1 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดิ
สุขภาพใจ | 3K Views
ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา และคาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา และคาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประชาสัมพันธ์ | 27K Views
รวมงานจิตอาสาที่ต้องการ ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ
รวมงานจิตอาสาที่ต้องการ ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามที่ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อรวมพลังความรัก
ประชาสัมพันธ์ | 5K Views
ในหลวง ร.10 ทรงขอบใจ ประชาชนร่วมบำเพ็ญจิตอาสา ช่วยเหลืองานพระบรมศพ อย่างเต็มกำลัง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา และช่วยเหลืองานพระบรมศพอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภาพ : ไทยพีบีเอส สืบค้นจากhttps://news.thaipbs.or.th/content/266834 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 60 วันนี้ (11
ประชาสัมพันธ์ | 3K Views
รวมคำแสดงความอาลัย ถวายแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดย ราชบัณฑิตยสภา
ตัวอย่างการใช้คำแสดงความอาลัย ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ภาษาไทย | 13K Views
รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบวันสวรรคต
เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560 รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาสนาสถาน ใ
ประชาสัมพันธ์ | 3K Views
การแต่งกายเพื่อถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9
การแต่งกายเพื่อถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 การแต่งกายและการเตรียมพร้อม เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินท
ประชาสัมพันธ์ | 5K Views
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad ขอรับบริจาคสิ่งของ
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers For DADขอรับบริจาคสิ่งของ สิ่งของรับบริจาค - ช้อนพลาสติก - ถุงซิปล็อค ขนาด 13 x 20 จุดประสงค์ เพื่อนำมาบริการด้านอาหารแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่มารอเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในตอ
กิจกรรมอาสา | 3K Views
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad ประกาศรับสมัครจิตอาสา ช่วยงานสักการะพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad ประกาศรับสมัครจิตอาสา ช่วยงานสักการะพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ระยะเวลา : วันที่ 29 กันยายน-5 ตุลาคม 2560 อาทิตย์สุดท้ายในการเข้ากราบสักการะพระบรมศพ รับสมัคร3 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 8.00-20.00 น. 1. ประดิษฐ
กิจกรรมอาสา | 2K Views
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย : ครบ 100 ปี ธงไตรรงค์ พร้อมประวัติความเป็นมา ธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 60 จะเป็นวันแรก ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยนั่นคือ วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเป็นวันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทยเม
สังคมและวัฒนธรรม | 7K Views
ทรูปลูกปัญญา เปิดรับสมัครตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน (3 ตำแหน่ง)
ทรูปลูกปัญญา เปิดรับสมัครตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน (3 ตำแหน่ง) ทรูปลูกปัญญา มีเดีย สื่อเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัททรู รับสมัครน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงาน เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีร่วมกันผ่านสื่อต่าง ๆ ของทรูปลูกปัญญา มีเดีย ดังนี้ ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน ( 3 ตำ
ทั่วไป | 2K Views
ทรูปลูกปัญญา เปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Creative รายการ Reality TV Show (English Skill) และ Senior Content writer & Admin Page
ทรูปลูกปัญญา มีเดีย สื่อเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัททรู รับสมัครเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีร่วมกันผ่านสื่อต่าง ๆ ของทรูปลูกปัญญา มีเดีย ดังนี้ ตำแหน่ง Senior Digital Creative Creative TV Program (English Skill) หน้าที่รับผิดชอบ - สามารถเขี
ทั่วไป | 2K Views
สังคมก้มหน้า เสี่ยงโรคปวดศีรษะ และกระดูกต้นคอเสื่อมในระยะยาว
สังคมก้มหน้า เสี่ยงโรคปวดศีรษะ และกระดูกต้นคอเสื่อมในระยะยาว ปัจจุบันการใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จนเกือบเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายที่ขาดไม่ได้ หากแต่......การใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นนี
สุขภาพกาย | 6K Views
"อภัยทานเป็นทานอันสูงส่ง" โดย หลวงปู่สิม
อภัยทานเป็นทานอันสูงส่ง ภาพ : เพจธรรมะ สอนตน สืบค้นจาก https://www.facebook.com/584692004938772/photos/a.588728834535089.1073741829.584692004938772/1687454617995833/?type=3theater เมื่อผู้อื่นล่วงเกินเรา ต้องเตรียมใจให้อภัยแก่เขาที่ไม่รู้ คนไม่รู้
Quote | 2K Views
สำนักพระราชวังเปิดให้กราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ถึง 30 กันยายนนี้
สำนักพระราชวังเปิดให้กราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ถึง 30 กันยายนนี้ สำนักพระราชวังประกาศจะเปิดให้ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยาย 60 ก่อน เพื่อเตรียมงานพระรา
ทั่วไป | 2K Views
เกร็ดพุทธประวัติ ช่วง พระเจ้าสุทโธทนะทูลลาไปนิพพาน
พระเจ้าสุทโธทนะทูลลาไปนิพพาน โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นปีที่ ๙ ในปีนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงพิจารณาว่าพระพุทธบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนมหาราช พระบาทท้าวเธอเป็นผู้มีพระคุ
บทความ | 6K Views
กำหนดวันพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ภาพ : เพจสำนักข่าวอิศรา สืบค้นจากhttps://www.facebook.com/isranewsfanpage/photos/a.511024322259243.126514.480564141971928/1811013785593617/?type=3theater เมื่อวันที่ 9 กันยายน 60 กำหนดวันพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25 ต.ค. 2560 จะเป็นการบ
Theme 201611 | 7K Views
รู้...ดูจิต
ภาพ : ทรูปลูกปัญญา รู้ ... ดูจิต เมื่อจิตไหล ก็ให้รู้ ดูที่จิต หลงครุ่นคิด ก็ให้รู้ ดูเอาไว้ เมื่อจิตเผลอ ก็ให้รู้ ดูเข้าไป ผลสุดท้ายมีแต่รู้ กู ไม่มี พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
Quote | 3K Views
"ชีวิตขรุขระเพราะกรรมเก่า" โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
"ชีวิตขรุขระเพราะกรรมเก่า" โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
บทความ | 4K Views
"มองถูก ทุกข์คลาย" โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
"มองถูก ทุกข์คลาย" แง่คิดคติธรรม โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ มองถูก ทุกข์คลาย มองอะไร ให้เห็น เป็นครูสอน มองไม้ขอน หรือมองคน ถ้าค้นหา มีสิ่งสอน เสมอกัน มีปัญญา จะพบว่า ล้วนมีพิษ อนิจจัง จะมองทุกข์ หรือมองสุข มองให้ดี ว่าจะเป็น อย่างท
Quote | 7K Views
คำคมสุภาษิตจีน - ถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ
ที่มา : เพจราชบัลลังก์จักรีวงค์ สืบค้นจาก https://www.facebook.com/435506463178094/photos/a.618486688213403.1073741827.435506463178094/1558928514169211/?type=3theater ถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ ในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่า
Quote | 10K Views
หนทางดับไฟร้อน พายุโกรธในใจตน ยามโดนนินทาว่าร้าย
ต้นเหตุของเสียงทำให้เราโกรธ ให้ไกลคงไปห้ามการกระทำของเขาให้เขาหยุดไม่ได้ เพราะเหตุบังเอิญไม่มีในโลก ทุกอย่างล้วนเกิดแต่กรรม แต่เรามีวิธีวางใจให้ถูกต้องได้
บทความ | 6K Views
วิธีอยู่กับคนที่เราไม่ชอบ โดย ท่าน ว วชิรเมธี
วิธีอยู่กับคนที่เราไม่ชอบ โดย ท่าน ว วชิรเมธี
บทความ | 12K Views
เรื่องของความดี โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19
เรื่องของความดี โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 ผู้ใดคิดว่าตนเองกำลังทำความดี แต่มีจิตใจเร่าร้อนหาความสงบสุขยาก ก็พึงเข้าใจเสียให้ถูกต้องว่า ตนมิได้ทำความดี อาจเป็นเพียง กำลังคิดแข่งดีเท่านั้น พระคติธรรม สม
Quote | 4K Views
ขอเชิญมอบของขวัญแก่ผู้พิการ รณรงค์ส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี! เพื่อทำขาเทียมพระราชทาน
ขอเชิญมอบของขวัญแก่ผู้พิการ รณรงค์ส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี! เพื่อทำขาเทียมพระราชทาน ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยมอบของขวัญแก่ผู้พิการ รณรงค์ส่ง วัสดุอะลูมิเนียม ฟรี! เพื่อทำขาเทียมพระราชทาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เชิญชว
ทั่วไป | 3K Views
ประวัติความเป็นมา “บุญข้าวประดับดิน” ประเพณีบุญเดือนเก้าของชาวอีสาน
บุญข้าวประดับดิน ประวัติบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า ประเพณีภาคอีสาน ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และสัตว์นรกหรือเปรต ประเพณีบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคอีสาน โดยบุญข้าวประดับดิน เป็นงานปร
สังคมและวัฒนธรรม | 22K Views
ปล่อยวาง : ศิลปะหลักการคิดให้ชีวิตมีสุข มีกำลังใจไม่เครียด ให้อภัย และเดินต่อไป
เชื่อหรือไม่ว่า ทุกข์สมัยนี้กับทุกข์สมัยก่อนเหมือนกัน แต่ถูกอธิบายด้วยความหมายที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง เมื่อทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุม ก็ลองปรับใจตัวเองให้วางลง
บทความ | 82K Views
คนมีบุญ - คติธรรม โดย สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒๐
ปลูกปัญญาธรรม คนที่เกิดมา มีแต่คนช่วยเหลือ ถือว่าเป็นคนมีบุญ แต่คนที่เกิดมาแล้ว ได้ช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนที่มีบุญมากกว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
Quote | 3K Views
ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี กับ "กฐินวัดอโศการาม"
ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี กับ "กฐินวัดอโศการาม"
ข่าวธรรมะ | 3K Views
ความบกพร่องของคนเก่ง โดย ในหลวงรัชกาลที่ 9
ภาพ : เพจ กูจะบอกอะไรให้นะ ...การสอนให้คนเก่งนี้ ถ้าดูเฉพาะบางแง่บางมุม อาจเห็นว่าดี ว่าสอดคล้องต้องกับสมัยเร่งพัฒนา แต่ถ้ามองให้ถี่ถ้วนรอบด้านแล้ว จะเห็นว่าการมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ์ อาจทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆ ขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่น้อย ที่สำคัญก็
Quote | 18K Views
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง รายละเอียด: ให้การดูแลผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อ HIV และผู้ที่ไร้ที่พักอาศัย (รวมถึงเด็กที่คลอดจากผู้หญิงที่อยู่ระหว่างพักฟื้นที่นี่ด้วย) ของรับบริจาค: ชุดคลุมท้อง นมสำหรับคนท้อง เช่
ช่องทางทำดี | 4K Views
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
ให้การดูแล เด็กถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลหรือที่สาธารณะ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน พลัดหลง เด็กที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ของรับบริจาค: เสื้อผ้า ของเล่น ของใช้เด็ก ยา น้ำดื่ม นมผง รวมถึงยังสามารถเข้าไปช่วยจัดเลี้ยงอาหารได้อีกด้วย ช่องทางในการบริ
ช่องทางทำดี | 23K Views
มูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
มูลนิธิที่ให้การศึกษาเด็กนักเรียนทั้งชาย-หญิง แบบประจำและไปกลับ โดยให้การเรียนร่วมแบบเด็กปกติทั่ว ๆ ไป ของที่รับบริจาค: เสื้อผ้า ของใช้ ของเล่น เด็ก กระดาษเอ 4 ที่ใช้แล้ว โดยไม่มีรอยยับ รอยพับ หรือมีข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับ และอุปกรณ์ท
ช่องทางทำดี | 3K Views
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า
รับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ เช่น ของเล่น ของใช้ หนังสือ รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภค บริโภค ยา น้ำหวาน แพมเพิร์ส
ช่องทางทำดี | 6K Views
โครงการเหลือขอ มูลนิธิ บ้านนกขมิ้น
รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ เสื้อผ้ามือสอง เพื่อนำมาคัดแยกให้เด็ก ๆ หรือนำไปช่วยผู้ยากไร้
ช่องทางทำดี | 10K Views
โครงการแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา
รับบริจาค ชุดนักเรียน, เสื้อผ้าสภาพดี, เครื่องประดับ, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท
ช่องทางทำดี | 2K Views
อ่านหนังสือเสียง ให้คนตาบอด
ในสังคมของเรามีผู้พิการทางสายตาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากหลาย ๆ ปัจจัย แต่สิ่งที่เราทุกคนสามารถช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ได้ โดยไม่เกินกำลังของพวกเรา นั่นคือ การอ่านหนังสือเสียง
ช่องทางทำดี | 2K Views
โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิกระจกเงา
โครงการของมูลนิธิกระจกเงา เปิดรับอาสาสมัครในเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมด 7 เรื่อง
กิจกรรมอาสา | 3K Views
สิ่งสำคัญที่ทำให้งานบรรลุผล คือ ความเพียรกับความอดทน
คำพ่อสอน ... สิ่งสำคัญ ที่ทำให้งานบรรลุผล คือ ความเพียรกับความอดทน . . .วิริยะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อเริ่มต้นแล้วต้องมีวิริยะ ... หมายความว่า ต้องเพียร... ต้องมีความขยัน วิริยะนี้ ก็คู่กับขันติ... คือ มีความอดทน บางทีเวลาเราทำงานอะไรก็ตามทั้งใน
Quote | 5K Views
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9
รัฐบาลขอเชิญประชาชนมาร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ข่าวธรรมะ | 5K Views
สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี 60
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติปี2560 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ
สังคมและวัฒนธรรม | 7K Views
เรื่องของ พระนางมาคันทิยา : พุทธวิธีชนะคนไม่มีศีลที่มาด่าทอต่อว่า
เรื่องราวสมัยพุทธกาล เมือมีหญิงจ้างคนมาด่าว่าพระพุทธเจ้า ทรงเมตตาสอนพุทธวิธีเอาชนะคนเหล่านี้ ช้างศึกเข้าสู่สงคราม ต้องอดทนต่อลูกศรที่ยิงมา เกิดเป็นคน ต้องสู้ทน ต่อคำด่า แม้ทำดี ทำบ้าถูกด่าหมด ทำซื่อๆ ก็ถูกด่า ว่าไม่คดทำเลี้ยวลด ก็ถูกด่า ว่าไม่ตรง
บทความ | 16K Views
ธรรมะปริศนาจากพระพุทธรูป
ธรรมะปริศนาจากพระพุทธรูป คงไม่มีใครไม่เคยเห็นพระพุทธรูป แต่คงจะมีน้อยคนที่รู้ว่าลักษณะของพระพุทธรูปที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้งนั้นแฝงข้อคิดอันประเสริฐสุดในชีวิตเอาไว้ ถึง 5 ประการ... 1. พระเศียรแหลม ทำไมพระพุทธรูปจึงมีพระเศียรแหลม ในเมื่อพระพุทธเจ้าทร
บทความ | 11K Views
บันทึกธรรม - สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 EP 4
บันทึกธรรม จากรายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 EP.4
วิดีโอ | 3K Views
บันทึกธรรม - สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 EP 3
บันทึกธรรม จากรายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 EP.3
วิดีโอ | 3K Views
บันทึกธรรม - สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 EP 2
บันทึกธรรม จากรายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 EP. 2
วิดีโอ | 3K Views
บันทึกธรรม - สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 EP 1
บันทึกธรรม จากรายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 EP.1
วิดีโอ | 4K Views
รวมพระราชดำรัส สมเด็จย่า
รวมพระราชดำรัส สมเด็จย่า
Quote | 9K Views
งาน “ธรรมะในเมือง” (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) โดย พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค.60
ภาพ : เพจ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มูลนิธิวิมุตตยาลัยร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมตักบาตร ฟังธรรมในงาน ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารบันเทิง สวนลุมพินี ถนนพระราม ๔ คลองเ
ข่าวธรรมะ | 4K Views
"เขาร้ายมาอย่างไร เราดีกลับไปอย่างนั้น" โดย คุณดังตฤณ
ภาพ : Shutter Stock อยู่ในสังคม จะนอกบ้านหรือในบ้าน ก็หนีไม่พ้นความกระทบกระทั่งกันและกัน ต้องเบียดเบียนกันมากบ้างน้อยบ้าง เบียดเบียนเยี่ยงศัตรูบ้าง เบียดเบียนเยี่ยงญาติบ้าง .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ตามหลักของพุทธศาสนา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบัง
บทความ | 6K Views
"อย่าเหิม อย่าลอย" พระราชดำรัส ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
. . .แต่จะเล่าให้ฟัง... เตือนนี่..สมเด็จพระบรมราชชนนี แม่เราอายุ ๔๐-๕๐ แล้ว ท่านชม..เก่ง ทำนี่แม่ชอบ แต่ท่านต้องต่อว่า..อย่าลืมตัว ท่านว่าอย่างนั้นทุกครั้ง ท่านพูดว่า..อย่าลอย ..ท่านใช้คำว่าปอดลอย ขาต้องอยู่ติดดิน..กับดิน ชื่อลูกภูมิพล..ต้องเหยียบดิน ไอ
บทความ | 3K Views
อันตรายที่สุด คือ การคาดหวัง โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
เพจคุณกันตา ฐานะวิโรจน์ สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2021440771475679set=gm.1119397838162042type=3theater เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 60
Quote | 5K Views
ถ้าดีจริง มันต้องพ้นจากดี โดยหลวงปู่ชา
ถ้าดีจริง มันต้องพ้นจากดี ความดีที่แท้นั้น ต้องเป็นความดี ที่พ้นจากความดีอีกทีหนึ่ง ซึ่งอย่างนี้คนคิดกันไม่ค่อยได้ คนส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนี้ กันเป็นส่วนมาก ถ้าพูดเรื่องหลุดพ้นเขาไม่เข้าใจ แต่ถ้าพูดว่าให้ร่ำรวย ให้มีเงินมีทองมากๆ อย่างนี้เขาสาธุ นักปฏิบั
บทความ | 3K Views
ประกาศระเบียบการประดับธงชาติ : ประดับธงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ส่วนวันคล้ายวันวันเฉลิมฯ ร.9 ประดับธง 5 - 6 ธ.ค. เลิกประดับธงชาติ วันฉัตรมงคล
ครม. มีมติแก้ไขระเบียบสำนักนายกฯ เพิ่มวันที่ 28 ก.ค.และ 29 ก.ค. ให้ชักและประดับธงชาติในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ยกเลิกการใช้ธงชาติในวันที่ 5 พ.ค. กำหนดให้วันที่ 28 ก.ย. เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย 11 ก.ค.60 พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประ
ทั่วไป | 12K Views
บันทึกธรรม EP. 5 - สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
บันทึกธรรม EP.5 จากรายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
วิดีโอ | 3K Views
บันทึกธรรม EP.4 - สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
บันทึกธรรม EP.4 จากรายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
วิดีโอ | 4K Views
บันทึกธรรม EP.3 - สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
บันทึกธรรม EP. 3 จากรายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
วิดีโอ | 4K Views
บันทึกธรรม EP.2 - สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
บันทึกธรรม EP. 2 จากรายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
วิดีโอ | 4K Views
บันทึกธรรม EP.1 - สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
บันทึกธรรม EP.1 จากรายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
วิดีโอ | 3K Views
บันทึกธรรม : สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
บันทึกธรรม สรุปบทธรรมจากรายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
วิดีโอ | 2K Views
หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙
หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙
ทั่วไป | 2K Views
รวมเกร็ดน่ารู้ และพระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 สังฆราชาผู้สมถะ เมตตา ใฝ่วิปัสสนากัมมัฏฐาน
รวมเกร็ดน่ารู้ และพระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 สังฆราชาผู้สมถะ ตงฉิน ใฝ่วิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่คุณควรรู้
บทความ | 9K Views
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ทรงโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย "ในหลวง ร.9" แทนการจัดงานเฉลิมฉลอง ทรงเจริญพระชันษา 90 ปี
สมเด็จพระสังฆราช ไม่โปรดให้จัดงานเฉลิมฉลอง โดยโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 25 มิ.ย. แทน และจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 26 มิ.ย.
ข่าวธรรมะ | 9K Views
อาจจะดูโง่ แต่ระยะยาวเห็นความแตกต่าง โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
ถูกเขาด่า ดีกว่าด่าเขา ถูกเขาขโมย ดีกว่าขโมยเขา #ถูกเขาแย่งคนรักไป #ดีกว่าไปแย่งคนรักของคนอื่นเขา ถูกเขาหลอก ดีกว่าหลอกเขา#มีสติไป ฟังแล้วมันดูโง่ ดูแล้วไม่ทันผู้ทันคน ..ระยะยาวนะ ลองทำอย่างที่หลวงพ่อบอก ...รักษาศีลไป ระยะยาวเราจะรู้ถึงความแตกต่าง อ
บทความ | 4K Views
"สุขเลือกได้" เรื่องดี ๆ จาก ดร.ณัชร
ผู้คนในอิมแพ็ค ฟอรั่ม จำนวนนับพันคนจากนานาประเทศทั่วโลกเงียบกริบเมื่อคลิปนี้จบ ท่านว.สรุปประเด็นแรกนี้สั้น ๆ ว่า โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความรุนแรง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของโค้ชทั้งโลกที่จะโค้ชให้คนอยู่ในความรัก และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้าเปลี่ยนภายนอ
บทความ | 6K Views
ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพัดแฉกงาพิเศษ ถวายสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวาระมงคลพิเศษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ในโอกาสมงคลสมัยพระชันษา ๙๐ ปี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โปรดพระราชทานพัดเเฉ
ข่าวธรรมะ | 7K Views
จริงหรือไม่? คนเราเกิดมาเพื่อต้องชดใช้กรรมเก่า โดย พระพรหมคุณาภรณ์
มีคำเก่าได้ยินมานานแล้วประโยคหนึ่ง คือที่พูดว่า คนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า ความเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่พุทธศาสนา และต้องระวังจะเป็นลัทธินิครนถ์ ที่พูดกันมาอย่างนั้น ความจริงก็คงประสงค์ดี คือมุ่งว่าถ้าเจอ เรื่องร้าย ก็อย่าไปซัดทอดคนอื่น และอย่าไปทำอะไรที่ชั
บทความ | 9K Views
15 มิถุนายนนี้ รอชมปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกมากที่สุด ในรอบปี
ภาพ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page สืบค้นจาก https://www.facebook.com/NARITpage/photos/a.148308931899396.33419.148300028566953/1483295208400755/?type=3theater เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 60 ดาวเสาร์ใกล้โลก หรือ Saturn Opposition เป็นปรากฏการณ์ท
ทั่วไป | 4K Views
ดาวน์โหลดฟรี - หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”
ขอเชิญดาวน์โหลดฟรี - หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม
บทสวดมนต์ | 29K Views
โอกาสอันเป็นมหากุศล 9 มิ.ย.นี้ ในหลวง ร.10 พระราชทานโอกาสให้ประชาชนได้สักการะพระพุทธรูปโบราณสมบัติของแผ่นดิน “พระนิรันตราย"
โอกาสอันเป็นมหากุศล 9 มิ.ย.นี้ ในหลวง ร.10 พระราชทานโอกาสให้ประชาชนได้สักการะพระพุทธรูปโบราณสมบัติของแผ่นดิน “พระนิรันตราย" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระ
ข่าวธรรมะ | 3K Views
สงกรานต์ สาดน้ำใส่กิเลส โดยหลวงตามหาบัว
ที่มา : facebook พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ภูผาแดงฯ นี่เรียกว่าวันสงกรานต์ วันลดทิฐิมานะเข้าสู่กันเป็นเพื่อนสนิทสนมกันคือวันเช่นนี้ วันสงกรานต์ ไม่ให้มีถือสีถือสากัน อะไรๆ ให้เป็นกันเองไปหมดเลย จึงเรียกว่าวันสงกรานต์ วันให้อิสรภา
บทความ | 3K Views
8 เมษายนนี้ เตรียมตัวชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุด ในรอบปี
8 เมษายนนี้ เตรียมตัวชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุด ในรอบปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนส่องดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 8 เมษายน นี้ เห็นชัดด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ หากใช้กล้องสองตาหรือกล้องโทรทรรศ
ทั่วไป | 8K Views
บริการตรวจรักษาฟันฟรี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
บริการตรวจรักษาฟันฟรี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั่วไป | 2K Views
สร้างพระ
แง่คิดคติธรรมด้านการสร้างพระ
บทความ | 3K Views
ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยส่งของใช้สู่ทหารชายแดนใต้ ส่งฟรีปลายทาง 16 แห่ง ไม่เกิน 5 ก.ก.
ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยส่งความห่วงใยถึงทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยสนามชายแดน ผ่านจดหมาย โปสการ์ด หรือสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ประชาสัมพันธ์ | 16K Views
การทำบุญ ไม่ต้องมีเงินทองเยอะ โดย หลวงตามหาบัว
ภาพโดย Tamug Soonthorn​ที่มา :เพจมหาสติ สืบค้นจาก https://www.facebook.com/thaimahasati/photos/a.1465112793743266.1073741828.1464681943786351/1846982012223007/?type=3theater การทำบุญ ไม่จำเป็นต้องมีเงินทองข้าวของตั้งแสนตั้งล้านมาทำ เราทำด้วยน้ำใ
บทความ | 5K Views
กำจัด 3 ขี้ โดย หลวงพ่อจรัญ
ที่มา : Ratthanan Pradabkeaw เพจลานธรรม (ทาน ศีล ภาวนา) สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=411848755836789set=gm.1690650041233884type=3theater บ้านใด.....ยากจน จะมีขี้3อย่างคือ ขี้. เมา ขี้. เล่น ขี้. เกียจ ถ้าอยากรวยเป็นเศรษฐี เ
บทความ | 5K Views
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 จะเสด็จประกอบพิธียกฉัตรพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น.
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จมาทรงประกอบพิธียกฉัตรพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดภูทัตตถิราวาส (วัดป่าหนองผือนาใน)
ข่าวธรรมะ | 6K Views
สติและความอดทน โดย พระชยสาโร
สติและความอดทน โดย พระชยสาโร
บทความ | 6K Views
ว่าด้วยเรื่องของพระเซน โดย หลวงปู่ชา
ว่าด้วยเรื่องของพระเซน โดย หลวงปู่ชา
บทความ | 7K Views
เมื่อโกรธ ระหว่างภาวนา หรือโกรธที่เห็นผู้อื่นทำไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร ? โดย หลวงปู่ชา
เมื่อโกรธ ระหว่างภาวนา หรือโกรธที่เห็นผู้อื่นทำไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร ? โดย หลวงปู่ชา ถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนา ให้แก้ด้วยเมตตาจิต ถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธ อย่าโกรธตอบ ถ้าท่านโกรธตอบ ท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขา จงเป็นคนฉลาด สงสารเห็นใจเขา เพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์
บทความ | 20K Views
"ชิตัง เม" แปลว่า อะไร ? ความหมายแท้จริงตามพระไตรปิฏก คืออะไร ?
"ชิตัง เม โป้ง รวย" ที่เป็นข่าวดังในขณะนี้ โดยเป็นคำติดปากของบรรดาศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จนนำไปสู่ความสงสัยของคนโดยทั่วไปว่า "ชิตัง เม" แปลว่าอะไร
บทความ | 38K Views
ความสุขไม่มีในโลกนี้ โดย หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี
ความสุขไม่มีในโลกนี้ โดย หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี
บทความ | 5K Views
ผู้ผูกเวรคือผู้ผูกโกรธ...ย่อมทำบาปได้ทุกประการ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
ผู้ผูกเวรคือผู้ผูกโกรธ...ย่อมทำบาปได้ทุกประการ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ภาพ : Korn Narongkorn สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1887029481515522set=a.1379657038919438.1073741828.100006254646629type=3th
บทความ | 10K Views
คำพ่อสอน : ว่าเด้วยเรื่องการข่มใจไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี
ที่มา : ธรรมะพระปากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ในการดำเนินชีวิตของเรา ... เราต้องข่มใจ ไม่กระทำสิ่งใด ๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่าง ที่รู้สึกว่า ขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่น ที่จะกระทำ
Theme 201611 | 7K Views
จากวิถีฮิปปี้ สู่ความงดงามของสมณเพศ เปิดประวัติ “พระอาจารย์อมโร” ศิษย์ต่างชาติสายหลวงพ่อชา!!!
เมื่อพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่ต้องให้เชื่อ แต่เป็นสิ่งที่ต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง กับประวัติชีวิตของพระอมโรภิกขุ จากฮิปปี้ที่ค้นหาหนทางพ้นทุกข์ แต่ไม่เชื่อหนทางใด ๆ จนมาสู่ร่มเงาแห่งสมณเพศอันงดงาม
บทความ | 16K Views
หน้าที่ โดย ท่าน ป.อ. ปยุตโต
หน้าที่ โดย ท่าน ป.อ. ปยุตโต เราไม่มีหน้าที่ทุกข์ แต่เรามีหน้าที่ ... รู้จักทุกข์ ธรรมะโดย ท่านป.อ. ปยุตโต
บทความ | 3K Views
ประกาศด่วน! สภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษเร่งด่วน! 90 ยูนิต
ประกาศด่วน! สภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษเร่งด่วน! 90 ยูนิต ที่มา : เพจ The Thai Red Cross Society สืบค้นจาก https://www.facebook.com/ThaiRedCross/photos/a.119862691380736.11583.104937049539967/1465213336845658/?type=3theater ศูนย
ประชาสัมพันธ์ | 981 Views
ธรรมดานี่แหละ ธรรม โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
ธรรมดานี่แหละ ธรรม โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ถ้าเมื่อไร ... ที่เรายอมรับความจริง ที่กำลังปรากฎไม่ได้ ... เราจะทุกข์ ถ้าเรายอมรับได้ว่า เป็นเรื่องธรรมดา ตรงท
บทความ | 3K Views
"แค่หยุด"
"แค่หยุด" หยุด ความโกรธ ด้วยการให้อภัย หยุด ความอาลัย ด้วยการปล่อยวาง หยุดการกระทำสิ่งไม่ดีตอนนนี้ แล้วชีวิตจะสงบสุขเอย...
บทความ | 4K Views
เกร็ดประวัตินางวิสาขา และเครื่องประดับ มหาลดาปสาธน์ อันลือลั่น
มารู้จักเครื่องประดับ มหาลดาปสาธน์ และคุณสมบัติพิเศษของนางวิสาขา รวมถึงเหตุการณ์นางวิสาขาขายเครื่องประดับ เพื่อสร้างวัด
บทความ | 19K Views
เสื้อผ้าไม่ใช้แล้ว ... คุณไม่เอา เราขอ รับบริจาคเพื่อน้อง ๆ
เสื้อผ้าไม่ใช้แล้ว ... คุณไม่เอา เราขอ รับบริจาคเพื่อน้อง ๆ คุณไม่เอาเราขอ.. ครูอ๊อดขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสองและของเหลือใช้ทุกชนิด เพื่อนำไปขายหารายได้มาจ่ายค่าเทอมให้เด็ก ๆ และสร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้า,เด็กเร่ร่อนและเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่เลี้ยง
News | 17K Views
อย่าทิ้งความดีของเรา โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
อย่าทิ้งความดีของเรา โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ถ้าเราทำดี พูดดี คิดดีแล้ว คนอื่นเขาว่า เราทำไม่ดี ก็ไม่เป็นไร... เมื่อเราทำดีแล้ว คนอื่นว่าไม่ดี ... มันเป็นเรื่องของเขา เราอย่าไปทิ้งความดีของเรา ความดีมันอยู่ที่ตัวเรา ไม่ใช่คนอื่นมอง อย่าลืมว่
บทความ | 10K Views
ไม่อาจเอาชนะความเกลียดชังได้ด้วยการเกลียดตอบ โดย พระชยสาโร
ไม่อาจเอาชนะความเกลียดชังได้ด้วยการเกลียดตอบ โดย พระชยสาโร เราสามารถเห็นได้ว่า ทั้ง ๆ ที่ความโกรธความกลัวเป็นปฏิกิริยาธรรมดา เมื่อถูกคุกคาม เราไม่จำเป็นต้องโต้ตอบอย่างรุนแรงเพื่อระบายอารมณ์เหล่านั้น แต่เราก็คงคาดหวังอะไรจากโลกนี้ไม่ได้มากนัก
บทความ | 6K Views
ตัวบุญ โดย พระชยสาโร
ที่มา : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความ | 3K Views
ความรัก เช่นเดียวกับสิ่งทั้งปวง โดย สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
ความรัก เช่นเดียวกับสิ่งทั้งปวง โดย สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ความรัก ก็เช่นเดียวกับสิ่งทั้งปวง คือ เป็นอนัตตา ไม่เป็นไปตามอำนาจ ปรารถนาต้องการของผู้ใดเลย ธรรมะโดย สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
บทความ | 4K Views
อย่ามองข้าม โดย พระไพศาล วิสาโล
ที่มา : เพจกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะสูญเสียอะไรไป ก็อย่ามองข้ามสิ่งดี ๆ ที่ยังมีอยู่กับเรา แม้สิ่งนั้นจะมีน้อยเพียงใดก็ตาม จะว่าไปแล้ว มี อะไรหรือ เท่าไร ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมัน ... อย่างไร ธรรมะดี ๆ โดย พ
บทความ | 3K Views
ให้รู้เฉย โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ให้รู้เฉย โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วิสัชนาธรรม โดยพระจุลนายก(พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) ถาม : อารมณ์เดียวหมายถึงอย่างไรเจ้าคะ พระอาจารย์ : อารมณ์เดียว หมายถึง ให้รู้เฉย ๆ ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนั้น ให้รู้ว่าเขามาแล้วไป
บทความ | 5K Views
เรื่องกรรม เรื่องเวร โดย สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
หลักพระพุทธศาสนา ว่าด้วยเรื่องของเวรและวิธีป้องกันระงับเวร โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
บทความ | 9K Views
รวมพืชผักผลไม้ ที่มีสรรพคุณลดไข้ และแสนอร่อย ดีต่อร่างกาย
รวมพืชผักผลไม้ ที่มีสรรพคุณลดไข้ และแสนอร่อย
อาหารคลีน | 17K Views
ความตายกระชากเรา ไปได้ทุกวันเวลา โดย ชยสาโรภิกขุ
ความตายกระชากเรา ไปได้ทุกวันเวลา โดย ชยสาโรภิกขุ ความตายกระชากเราไปได้ทุกวันเวลา เรารู้ได้อย่างไรว่าเรายังมีเวลาพอ ที่จะผลัดวันประกันพรุ่งต่อไปอีกได้ การเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควร เช่น เมืองไทย เป็นเรื่องยากมาก การฉวยโอกาสปฏิบัติธรรม
บทความ | 3K Views
รวมอาหาร แก้ไข้หวัด หายปลิดทิ้ง
รวมอาหารที่มีสรรพคุณช่วยแก้หวัด หายเป็นปลิดทิ้ง
อาหารไทย | 16K Views
เกร็ดน่ารู้ ว่าด้วยเรื่อง พระเจ้าอโศกมหาราชทรงจับสึกพระอลัชชี และเริ่มปฏิรูปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ครั้งหนึ่งในอดีต พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงร่วมปฏิรูปพระศาสนา จับสึกพระอลัชชีผู้ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลส จากนั้นทรงเป็นศาสนูปถัมภกในการสังคยานา และส่งสมณฑูตประกาศพระพุทธศาสนา พระเจ้าอโศ
สังคมและวัฒนธรรม | 18K Views
ความสำเร็จทางโลก โดย พระไพศาล วิสาโล
ความสำเร็จทางโลก โดย พระไพศาล วิสาโล ความสำเร็จทางโลกนั้น มิใช่สรณะที่แท้ ไม่สามารถทำให้เกิดสุขได้อย่างยั่งยืน เพราะมันมีขึ้นมีลง หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ ใครที่เอาชีวิตและความสุข ผูกติดกับความสำเร็จทางโลก (หรือโลกธรรม) ก็ย่อมลงเอยด้วยคว
บทความ | 4K Views
กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ณ วัดราชบพิธฯ วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 60
กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 รอบเช้า 09.00 น. - 10.30 น. รอบบ่าย 14.00 น. - 16.00 น. จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน
ข่าวธรรมะ | 4K Views
คำสอนของ "สมเด็จพระมหามุนีวงศ์" สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20
คำสอนของ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 อยู่ให้เขาเบาใจ ยามจากไปให้เขาอาลัยถึง ไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจ จากไปให้เขาไล่ส่ง อย่าทำเป็นตากระทู้ หูกระทะ เปรียบเทียบถึงหูกระทะที่มีหู แต่ไม่ได้ยิน ส่วนตากระทู้ คือ ต้นไม้มีตาเป็นปุ่มๆ แต่
บทความ | 26K Views
UN ถวายตำแหน่งพระองค์ภาฯ ทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของอาเซียน
UNODC ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในไทยและอาเซียน แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการทรงช่วยส่งเสริมการปฏิรูประบบยุติธรรมทั้งในประเทศไทยและอาเซียน ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น
ทั่วไป | 4K Views
รวมความรู้เกี่ยวกับความหมายของพระนาม การใช้คำราชาศัพท์ และคำถวายสักการะที่ถูกต้องกับสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ความหมายของพระนาม รวมถึงวิธีการใช้คำราชาศัพท์ และคำแสดงความยินดีที่ถูกต้องกับสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 พุทธศาสนิกชนต่างยินดีที่มีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ และขอถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช
ภาษาไทย | 8K Views
ตราสัญลักษณ์ ออป สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งรัตนโกสินทร์
ตราสัญลักษณ์ ออป สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งรัตนโกสินทร์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเผย ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 พร้อม พระนามย่อ ออป ออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ที่มา : เฟซบุ๊ก ม.ล. ชัยนิมิตร นวรัตน
สังคมและวัฒนธรรม | 14K Views
พระจริยวัตร อันงดงามของ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 พระผู้เชียวชาญ ด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ผู้เชียวชาญด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลูกศิษย์หลวงปู่ฝั้น ผู้แสนสมถะ และเพียบพร้อมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม
สังคมและวัฒนธรรม | 19K Views
รักให้เป็น โดย พระมหาสมปอง
รักให้เป็น โดย พระมหาสมปอง หากโยมจะรัก ต้องรักให้เป็น ต้องให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่ตัวเอง และแก่คนที่โยมรัก ไม่ใช่รักหมาเกลียดแมว หรือรักแบบหัวปักหัวปำ รักคุด รักซ่อน รักนะเด็กโง่ ถ้าไม่โง่ไม่รัก หรือรักประเภทขาดเธอไม่ได้ จะตายวันนี้ วันพรุ่ง
พุทธ | 8K Views
บุญ โดย หลวงพ่อสนอง
บุญ โดย หลวงพ่อสนอง
พุทธ | 3K Views
ขอเชิญบริจาคหนังสือ ให้โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จ. แม่ฮ่องสอน
ขอเชิญบริจาคหนังสือ ให้โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จ. แม่ฮ่องสอน เพื่อเติมหนังสือที่ขาดให้เต็มห้องสมุด . .. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน 54 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรีย
การศึกษา | 3K Views
เทคนิค ใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจ เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี สร้างภูมิคุ้มกันยามต้องเผชิญทุกข์
แนวทางสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูก ๆ ที่รักของเรา ด้วยการปลูกฝังธรรมะลงในใจของเขาแต่ยังเยาว์ จะช่วยให้เขาเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และมีวัคซีนป้องกันใจยามต้องเผชิญทุกข์ที่เข้ามา
เด็กเล็ก (2-6 ปี) | 11K Views
เตรียมพร้อมทั้งประเทศ กับการจัดงานพิธีครบ 100 วัน ในหลวง ร.9 วันที่ 20-21 ม.ค. นี้
เตรียมพร้อมทั้งประเทศ ! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 100 วัน ในหลวง ร.9 20-21 ม.ค. นี้
ทั่วไป | 22K Views
ไม่ต้องกลัวตาย โดย หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน
ให้หมั่นทำดี จะได้ไม่ต้องกลัวตาย
พุทธ | 3K Views
วิธีตามดูจิต โดย หลวงปู่ชา
"วิธีการดูจิต" ซึ่งสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมตตาแนะนำโดย หลวงปู่ชา
พุทธ | 17K Views
"การเคารพ - Respect" แง่คิดจากริชาร์ด เกียร์
แง่คิดดี ๆ จากริชาร์ด เกียร์ ที่ทำให้รู้จักว่า การเคารพ - Respect ลึกซึ้งกว่าแค่การทำท่าแสดงความเคารพ
ภาษาอังกฤษ | 14K Views
ขอเชิญฟังธรรม โดย พระชยสาโรภิกขุ ในวันที่ 8 มกราคม 60
ภาพ : เฟซบุ๊กเพจ ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro ขอเชิญร่วมฟังธรรมะ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 ดิ อิสระ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว (ระหว่าง ซ.12-14) กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 โดยพระอาจารย์ชยสาโร กำหนดการ : 16.30 น. ล
บทความ | 3K Views
อย่าน้อยใจ ที่พ่อแม่ยากจน - แง่คิด คติธรรม โดย หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร
อย่าน้อยใจ ที่พ่อแม่ยากจน - แง่คิด คติธรรม โดย หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร แง่คิด คติธรรม โดย หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร อย่าน้อยใจ ที่พ่อแม่ยากจน บางคนเกิดมาแล้ว น้อยอกน้อยใจ มี พ่อแม่ยากจน ไม่มีสมบัติให้ลูก เที่ยวตัดพ้อต่อว่า สร้างกรรมอันหนัก ทำลายน้ำใจ
บทความ | 5K Views
คาถาลดความอ้วน และให้อายุยืน โดยพระพุทธเจ้า
ยุคนี้ใครๆ ก็รู้ว่าความอ้วนจ้ำม่ำไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์พูนสุขอีกต่อไป แต่กลายเป็นสัญญาณแห่งการเกิดโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าเรื้อรัง แม้กระทั่งการ ไว้พุง เพียงเล็กน้อยก็ยังมีข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงสภาพดังกล่าวเข้ากับความเจ็บป่วยหลายๆ โรค จนความอ้วนเริ
พุทธ | 26K Views
ไม่ยึด ไม่ถือ ธรรมะโดย หลวงปู่จันทร์ศรี
ไม่ยึด ไม่ถือ ใครจะยกย่องสรรเสริญเยินยออย่างไร หูได้ยิน ใจก็ไม่ได้ยึด ไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้น นั่นเป็นแต่เพียงว่า เสียงพูดว่า ผู้นั้นปฏิบัติดี ผู้นี้ปฏิบัติไม่ดี ถ้าเขายกย่องเราว่าปฏิบัติดี เราต้องถามตัวของเราอีกว่าเราดีอย่างเขาพูดหรือไม่ ถ้าเขาว
บทความ | 9K Views
รวมข้อมูล ช็อปช่วยชาติ 2559 เงื่อนไข รายละเอียด ที่ควรรู้ก่อนช็อป
รวมข้อมูล ช็อปช่วยชาติ 2559 ลดหย่อน 15,000 ซื้ออะไรได้ ไม่ได้บ้าง? เงื่อนไข และรายละเอียดอะไรบ้าง? วันนี้คลอดแล้วจากกระทรวงการคลัง ในที่ประชุม ครม. กับเทศกาล ช็อปช่วยชาติ 2016 ระหว่างวันที่ 14 31 ธันวาคม 2559 นี้ ซึ่งเกี่ยวกับการช่วยลดหย่อนภาษี (Tax R
เศรษฐกิจ | 4K Views
สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุณ โดย พระไพศาล วิสาโล
ภาพ : เฟซบุ๊กคุณ Tippawan Arunchai ในชีวิตนี้ สิ่งใด...ที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณ สิ่งนั้น...กำลังสอนให้คุณรู้จักปล่อยวาง - ธรรมะโดย พระไพศาล วิสาโล
บทความ | 7K Views
วิธีขานพระนาม คำถวายพระพร รวมถึงคำราชาศัพท์ ที่ควรใช้ สำหรับในหลวง ร.10 โดยราชบัณฑิตยสภา
วิธีออกเสียงการขานพระนาม และคำถวายพระพร รวมถึงคำราชาศัพท์ ที่ควรใช้ สำหรับในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยราชบัณฑิตยสภา
ภาษาไทย | 54K Views
"ด่าเขา...นินทาเขา...ให้ร้ายเขา" โดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธัมโม
คติธรรมสอนใจ สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญโลกธรรม 8 นินทา สรรเสริญ ฯลฯ
บทความ | 10K Views
บทพระราชทานสัมภาษณ์โดย ในหลวง ร.9 และพระราชินี ด้านการปฎิบัติภาวนา และพระพุทธศาสนา
ผู้สื่อข่าว BBC ทูลถาม ทั้งสองพระองค์ เกี่ยวกับ บาป บุญ และพุทธศาสนา วีดีโอชุดนี้ แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ท่าน ในด้านศาสนา ว่าลึกซึ้งเพียงใด
พุทธ | 24K Views
คำพ่อสอน - ว่าด้วยเรื่องของความว่องไวทางสมอง
คำพ่อสอน - ว่าด้วยเรื่องของความว่องไวทางสมอง
สังคมและวัฒนธรรม | 2K Views
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ "พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน"
ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดฟรี หนังสือ "พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน"
สังคมและวัฒนธรรม | 4K Views
ห้ามพลาด! ชม 'ฝนดาวตกลีโอนิดส์' 17-18 พ.ย. นี้
ห้ามพลาด! ชม 'ฝนดาวตกลีโอนิดส์' 17-18 พ.ย. นี้
Blog | 4K Views
ทำความรู้จัก พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระแก้วมรกต
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
การศึกษา | 35K Views
พระราชกระแสครั้งประวัติศาสตร์ของพระราชินี ทรงเล่าเรื่อง เกี่ยวกับ ในหลวง รัชกาลที่ 9
ยิ้มทั้งน้ำตา!! เผยพระราชกระแสครั้งประวัติศาสตร์!! "ราชินี" ทรงเล่าเรื่อง เกี่ยวกับ ในหลวง รัชกาลที่ 9
ประวัติศาสตร์ | 117K Views
คำพ่อสอน - ว่าด้วยเรื่องของหนังสือ
คำพ่อสอน - ว่าด้วยเรื่องของหนังสือ
การศึกษา | 5K Views
มารู้จักศัพท์ทางการเมืองอเมริกากัน SCOTUS, POTUS และ FLOTUS
ต่อเนื่องจาการเลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา มารู้จักศัพท์ย่อทางการเมืองอเมริกากันค่ะ SCOTUS, POTUS และ FLOTUS
ภาษาอังกฤษ | 15K Views
เรื่องของความดี โดย หลวงปู่ขาว
ธรรมะว่าด้วย เรื่องของความดี โดย หลวงปู่ขาว
พุทธ | 3K Views
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระราหุล ทำใจเหมือน ดิน น้ำ ลม ไฟ
คำสอนอันทรงคุณค่า ของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนให้พระราหุล ทำใจเหมือนดินน้ำไฟลม
พุทธ | 18K Views
เศษวิบากกรรม ที่แม้แต่พระพุทธเจ้าสมณโคดม ก็ทรงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ว่าด้วยเรื่อง เศษวิบากกรรมของพระพุทธเจ้าสมณโคดม ที่แม้จะทรงเป็นพระพุทธเจ้า ก็ยังทรงหลีกเลี่ยงไม่เผชิญไม่ได้
บทความ | 47K Views
ศิลปะการอยู่ในโลกนี้ อย่างไม่ทุกข์ โดย พระไพศาล วิสาโล
ศิลปะการอยู่ในโลกนี้ อย่างไม่ทุกข์ ธรรมะบรรยาย โดย พระไพศาล วิสาโล
บทความ | 9K Views
พระพุทธเจ้าทรงปฎิเสธความรักหรือไม่ ? จากสิ่งที่พระองค์ตรัสว่า "ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์"
ค้นหาคำตอบกันว่า พระพุทธเจ้าทรงปฎิเสธความรักหรือไม่ ? จากสิ่งที่พระองค์ตรัสว่า "ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์"
พุทธ | 14K Views
เกร็ดน่ารู้ : กว่าจะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านต้องเสวยพระชาติเป็นอะไรกันบ้าง
มาดูกันว่า กว่าจะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้เสวยพระชาติต่าง ๆ เป็นอะไรบ้าง
พุทธ | 45K Views
ธรรมะเลือกคู่ : ทำอย่างไร คน 2 คน ถึงเข้ากันได้
เรื่องของธรรมะการเลือกคู่ : ทำอย่างไร คน 2 คน ถึงเข้ากันได้ ในมุมมองนักปฎิบัติธรรม
บทความ | 18K Views
เคล็ดลับการดูจิต เหมือนการคอยดูแลเด็ก โดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ :
เคล็ดลับการดูจิต เหมือนการคอยดูแลเด็ก โดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ :
บทความ | 3K Views
หัวใจพระพุทธศาสนา กับชีวิตข้างหน้า โดยสมเด็จพระสังฆราช
ธรรมะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเรื่องของหัวใจพระพุทธศาสนา กับชีวิตข้างหน้า โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
บทความ | 4K Views
เราเลือกได้ ... โดย พระไพศาล วิสาโล
เราเลือกได้ ... โดย พระไพศาล วิสาโล
บทความ | 3K Views
อานิสงส์ของการรักษาศีล โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อานิสงส์ของการรักษาศีล โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
บทความ | 19K Views
โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหล่ะ โดย หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหล่ะ โดย หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
บทความ | 4K Views
เมื่อจิตไม่หวั่นไหว ... โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เมื่อจิตไม่หวั่นไหว ... โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
บทความ | 4K Views
วิธีปฎิบัติ เมื่ออยู่กับหมู่คนดี - ไม่ดี โดย หลวงปู่หลอด
วิธีปฎิบัติ เมื่ออยู่กับหมู่คนดี - ไม่ดี โดย หลวงปู่หลอด
บทความ | 4K Views
เป็นตัวของตัวเอง คืออะไร? โดย พระไพศาล วิสาโล
ความหมายของการเป็นตัวของตัวเอง โดย พระไพศาล วิสาโล
บทความ | 6K Views
วิธีแก้ความง่วง โดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อพระมหาโมคคัลลานะซึ่งยังเป็นพระโสดาบันอยู่ หลังจากที่บวชได้ ๗ วัน ท่านเจริญกรรมฐานจนเหน็ดเหนื่อย เกิดความโงกง่วงเข้าครอบงำ จนนั่งสัปหงก พระพุทธองค์จึงทรงปรากฎกายสอนวิธีแก้ง่วง
บทความ | 31K Views
คำสอนของครูบาศรีวิชัย
ธรรมะคำสอนของครูบาศรีวิชัย
บทความ | 12K Views
พุทธพจน์ เรื่อง ห้ามใจไม่ทำชั่ว
พุทธพจน์เรื่อง ห้ามใจไม่ทำชั่ว
บทความ | 3K Views
ไม่มีปัญหา ไฉนเลยจะมีบารมีได้ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
มารไม่มี บารมีไม่เกิด ธรรมะดี ๆ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
บทความ | 3K Views
พุทธวจน - อย่าใส่ใจคำพูดของคนที่จ้องจะใส่ร้าย
พุทธวจน - อย่าใส่ใจคำพูดของคนที่จ้องจะใส่ร้าย
บทความ | 4K Views
แค่ปรับมุมมอง โดย หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
ธรรมะเพื่อการปรับมุมมองต่อผู้อื่น ให้อยู่อย่างเป็นสุข
พุทธ | 3K Views
"พระพุทธเจ้า - พระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ของโลก" กับธรรมลีลาในการถ่ายทอดธรรม
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับคำยกย่องว่า ท่านคือพระบรมครู ของมนุษย์โลกและเทวโลก เหตุด้วยท่านสร้างบารมีมาเป็นอสงไขย ลองผิดลองถูกมานับไม่ถ้วย ค้นคว้าวิชาพ้นทุกข์ แบบชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน        
พุทธ | 39K Views
คำพ่อสอน - ว่าด้วยเรื่องของความโลภ
คำพ่อสอน เรื่องของความโลภ
สังคมและวัฒนธรรม | 4K Views
ชั่วโมงทองคำ..ไม่ใช่พรุ่งนี้ แต่ต้องวันนี้ โดยท่าน ว.วชิรเมธี
วันเวลาในชีวิตเรานั้นสั้น วันเวลาก็เหมือนวารี เมื่อไหลผ่านไปแล้วไม่มีวันหวนกลับมาสองครั้ง ไม่มีใครมีวันนี้สองครั้ง ไม่ว่าคุณจะมีเงินกี่หมื่นล้าน  กี่แสนล้าน ก็ซื้อวันนี้คืนไม่ได้
บทความ | 4K Views
ใส่บาตรพระ ให้ได้บุญ โดย หลวงพ่อจรัญ
  "ใส่บาตรพระ"   "ฉันไม่ใส่บาตรพระเพราะไม่เลื่อมใสพระองค์นั้น ไม่ทำบุญกับพระวัดนี้""หลวงพ่อจรัญ" จึงให้ข้อคิดไปว่า... ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปหาพระที่เป็นสุปฏิปันโนมาใส่บาตรหน้าบ้าน ไม่มีหรอก หายาก ลูกชา ...
บทความ | 10K Views
คาถาไล่ผี โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เมื่อครั้งที่หลวงปู่ฝั้นออกธุดงค์เผยแพร่ธรรมอยู่ที่ จ.ขอนแก่น ท่านได้สอนให้ประชาชนในแถบนั้นละเลิกการนับถือผี โดยมอบคาถาไล่ผีให้
พุทธ | 10K Views
วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญที่ไม่ธรรมดา
วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) นอกจ ...
บทความ | 6K Views
คาถาหัวใจเศรษฐี
คาถาหัวใจเศรษฐี ทิฏฐธัมมิกัตถสังวิตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น)ธรรมหมวดนี้เรียกกันสั้น ๆ ว่า "ทิฏฐธัมมิกัตถะ"
บทความ | 39K Views
วันสารทเดือนสิบ ประเพณีแห่งความกตัญญูกตเวที
ประเพณี วันสารทเดือนสิบ คติความเชื่อแห่งความกตัญญูกตเวที  
บทความ | 73K Views
ตามรอยธรรม หลวงปู่มั่น
รวมธรรมะ แบบสมบูรณ์ โอวาทธรรม โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
Blog | 23K Views
วิธีได้บุญ ได้กุศล โดยไม่ต้องเสียเงิน แถมได้ผลบุญมากกว่า
การทำบุญในพระพุทธศาสนาเลือกปฎิบัติได้หลากหลาย สามารถทำได้ตามกำลังและความสามารถของตน แม้คนยากจนไม่มีเงินทองเลยก็สามารถทำบุญได้ หากผู้นั้นตั้งใจจริง เพราะบุญไม่ใช่เพียงให้ทานอย่างเดียว ยังมีอีกถึง 9 ข้อที่ไม่ต้องใช้เงินทอง และมีอยู่หลายอย่างที่มีผลมากกว่ากา
บทความ | 19K Views
ธรรมนิ่มนวล อ่อนโยน โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ธรรมนิ่มนวล อ่อนโยน โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
บทความ | 1K Views
นิทานเซน : ความสุขอยู่หนใด?
นิทานเซน : ความสุขอยู่หนใด?
บทความ | 4K Views
๕ หนังสือดีที่ชาวพุทธควรอ่าน แนะนำโดย ท่าน ว.วชิรเมธี
การศึกษาให้รู้อย่างถูกต้องถ่องแท้ว่า พระพุทธศาสนาที่แท้ มีเนื้อหาสาระว่าอย่างไร คือ วิธีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ได้ผลดีที่สุด ด้วยเหตุนั้น ในบทความนี้ จึงขอแนะนำหนังสือดีที่ชาวพุทธควรอ่านเป็นเบื้องต้น
บทความ | 7K Views
ที่มาและลักษณะของ พระสมเด็จวัดระฆัง
ที่มาและลักษณะการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังอันลือลั่น โดยสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) แห่งวัดระฆัง ซึ่งขึ้นชื่อและมีกิตติศัพท์เลื่องลือด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
บทความ | 51K Views
รวมการ์ดคำสอนหลวงตามหาบัว
รวมการ์ดคำสอนดีๆ โดย หลวงตามหาบัว
บทความ | 11K Views
เกร็ดน่ารู้ จากหลวงปู่ฝั้น : วิธีเอาเงินที่ถูกยืม คืนมา
บทความโดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ เรื่อง วิธีเอาเงินที่ถูกยืม คืนมา
บทความ | 2K Views
อานิสงส์กฐิน เกิดจากการทำบุญด้วยทรัพย์น้อยแต่ได้บุญมาก
อานิสงส์กฐิน อานิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญด้วยทรัพย์น้อยแต่ได้บุญมาก
บทความ | 3K Views
พื้นฐานการปฏิบัติที่คนสมัยนี้พากันละเลย จาก ธรรมะหลวงปู่ดู่
พื้นฐานการปฏิบัติที่คนสมัยนี้พากันละเลย จาก ธรรมะหลวงปู่ดู่
บทความ | 7K Views
ทำดีได้ดีมีที่ไหน? ทำชั่วได้ดีมีถมไป
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ปัจจุบันคงไม่ค่อยได้ยินกันแล้ว เดี๋ยวนี้คงเป็น "ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป"คำพูดนี้อาจจะออกมาจากความท้อแท้หรือน้อยเนื้อต่ำใจ ของคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดี
บทความ | 11K Views
ธรรมะกับความรักและการแต่งงาน
ธรรมะกับความรักและการแต่งงาน เทศนาธรรมของ ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.
บทความ | 8K Views
ดีไม่ดี อยู่ที่ใจ - คำสอนธรรมมะของหลวงพ่อจรัญ
มนุษย์ทุกคนมีแนวทางการคิด การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน อยู่ที่ว่ามนุษย์คนใดจะเลือกทางเดินชีวิตของตนแบบใด สิ่งนี้จึงทำให้มนุษย์แตกต่างกัน
บทความ | 11K Views
หนทางดับทุกข์ จาก ว.วชิรเมธี
ว.วชิรเมธี ได้มาบรรยายพิเศษในงาน อุทยานรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 21 ณ บ้านเจ้าพระยาวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 โดยใช้หัวข้อธรรมบรรยาย ครั้งนี้ว่า "ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน" มีสาระน่าสนใจ
บทความ | 11K Views
ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยหลักอริยสัจสี่
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ หรือเล็กมากอย่างเรื่องขี้ผง ก็สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยหลัก "อริยสัจ 4" ตามศาสนาพุทธ
บทความ | 14K Views
"ความกตัญญู" คำสอนจากหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่ คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้ คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งกรรมฐานร้อยปี ก็ไม่ได้อะไร ถ้าไม่ขออโหสิกรรม
บทความ | 7K Views
ก่อนสอนผู้อื่น
การสอนให้คนอื่นทำนั้น เป็นเรื่องง่าย แต่การทำเองเป็นเรื่องยาก
บทความ | 4K Views
การผูกอาฆาตพยาบาท จองเวร ให้ผลข้ามภพข้ามชาติ
การที่เรานั้นโกรธหรือเกียจใครสักคนนั้นจะส่งผลอะไรกับเราในภายภาคหน้าบ้าง
บทความ | 12K Views
ของศักดิ์สิทธิ์ คำสอนโดย ท่าน ก.เขาสวนหลวง
มาดูกันว่า ของศักดิ์สิทธิ์นั้น ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร
บทความ | 4K Views
รวมวิธีคิดบวก ให้ชีวิตบวกบวก
คิดบวก ชีวิตบวก - โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
บทความ | 9K Views
สติ สัมปะชัญญะ ปัญญา ต่างกันอย่างไร ?
สติ สัมปะชัญญะ ปัญญา ต่างกันอย่างไร ? โดย พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)
บทความ | 11K Views
ธรรมะสั้น ๆ แต่ได้ประโยชน์ ว่าด้วยเรื่องของการนินทา
ธรรมะสั้น ๆ แต่ได้ประโยชน์ ว่าด้วยเรื่องของการนินทา ที่อาจจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคน
บทความ | 18K Views
แก้วที่ไม่เคยพอ
เรามักถูกสอนให้มองด้านดีว่า แก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ครึ่งแก้วนั้น มีน้ำเหลือตั้งครึ่งแก้วมากกว่าที่จะมองว่าน้ำหายไปครึ่งแก้ว แต่จะมองด้านไหนก็ตามก็ทำให้เราคิดว่าแก้วยังขาด พร่องยังต้องหาน้ำมาเติมให้เต็ม
บทความ | 3K Views
รักด้วยสมอง หรือ รักจนขึ้นสมอง?
ความรักจะเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศหรือความทุกข์ตรมขึ้นอยู่กับว่ารักด้วยสมอง หรือรักแบบขึ้นสมอง
บทความ | 5K Views
ปุจฉา - วิสัชนา ปฏิบัติธรรม มีความรักได้ไหม ?
ปุจฉา - วิสัชนา ปฏิบัติธรรม มีความรักได้ไหม ?
บทความ | 7K Views
หลักตัดสินธรรมวินัย ๘
พระนางมหาปชาบดี เสด็จไปเฝ้าทูลขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ เพื่อหลีกออกปฏิบัติแต่ผู้เดียว พระพุทธองค์ทรงประทาน
บทความ | 10K Views
เทคนิคมองโลกในแง่ดี
คนไทยสมัยนี้เครียดกันง่ายจัง วันๆ หนึ่งต้องพบกับความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ กังวลใจ กันหลายๆ ครั้ง ไม่เหมือนกับคนไทยสมัยโบราณที่กว่าจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้
บทความ | 7K Views
กุศโลบายกับความเชื่อเกี่ยวกับ "การกรวดน้ำ"
การกรวดน้ำเป็นประเพณีที่แฝงด้วยกุศโลบายและความเชื่อมากมายที่น่าสนใจ
บทความ | 14K Views
บนบาน ศาลกล่าวอย่างไรให้เห็นผล และถูกต้อง
คนไทยกับการบนบาลศาลกล่าวนั้น อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้ว มาดูกันว่า บนบาน ศาลกล่าวอย่างไรให้เห็นผล และถูกต้อง
บทความ | 33K Views
ทุกข์อันไม่น่ายินดี
สร้างวัฏฏะ สังสาร ได้พานภพไม่รู้จบ ชาติชรา มรณาเศร้าโศกคร่ำครวญ พลัดพราก เมื่อไรเบาเตลิดเนา ไม่รู้จบ จวบพบอบาย
บทความ | 3K Views
เพียงแค่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ...
เพียงการกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ของใครบางคน ก็สามารถทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้ ถ้ามีความเพียรพยายามทำอย่างต่อเนื่อง คนเราก็เช่นเดียวกัน หากมองเห็นสิ่งเล็ก ๆ ที่เป็นจุดบกพร่องของชีวิตได้ ก็ย่อมสามารถที่จะเรียนรู้ความเป็นไปต่าง ๆ ในชีวิตให้เกิดคุณค่าได้
บทความ | 4K Views
ถึงคราวเคราะห์ หรือเพราะเวรกรรม
กรรมใดใครก่อ คิดก่อนทำ ชีวิตมนุษย์นั้น เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวร มนุษย์มีช่วงเวลาที่สุข แต่ก็อาจจะกลับกลายเป็นทุกข์ได้ในช่วงเวลาต่อไป การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สิ่งที่ปรารถนา และสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเช่นนี้ ย่อมมีต้นเหตุ
บทความ | 9K Views
เคล็ดลับดึงสติ ลดอารมณ์โกรธ ยามปริ๊ดขึ้นมาถึงขั้นสูงสุด
วิธีดึงสติ ลดอารมณ์โกรธ ยามปริ๊ดขึ้นมารุนแรง โดย พระอาจารย์ ว วชิรเมธี
การพัฒนาตนเอง | 77K Views
อีกหนึ่งคำอธิบาย ..."ทำไมเราตื้นตันน้ำตาไหล เวลาเห็นในหลวง ร.๙ " โดย ดร.ณัชร
อีกหนึ่งคำอธิบาย ในด้านวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ ... ทำไมเราตื้นตันน้ำตาไหล เวลาเห็นในหลวง ร.๙ โดย ดร.ณัชร สยามวาลา
Theme 201611 | 107K Views
เรียนรู้คำสอนแม่ฟ้าหลวง - รวมสิ่งดี ๆ ที่สมเด็จย่าทรงสอนในหลวง
เรียนรู้คำสอนแม่ฟ้าหลวง - พระราโชวาทในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บทความ | 276K Views
บัณฑิตที่มีบุญทั้งหลายพึงรู้ไว้ - เบื้องหลัง การที่ในหลวงทรงยืนยันจะพระราชทานปริญญาบัตร แม้ทรงประชวร
บัณฑิตที่มีบุญทั้งหลายพึงรู้ไว้ - เบื้องหลัง การที่ในหลวงทรงยืนยันจะพระราชทานปริญญาบัตร แม้ทรงประชวร
Theme 201611 | 119K Views
คลิปหาชมยาก : ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ กราบนมัสการ หลวงตามหาบัว และถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบโครงการช่วยชาติ
คลิปหาชมยาก : ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ กราบนมัสการ หลวงตามหาบัว และถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบโครงการช่วยชาติ
Theme 201611 | 16K Views
คลิปหาชมยาก : ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ กราบนมัสการ หลวงตามหาบัว
คลิปหาชมยาก : ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน กราบนมัสการ หลวงตามหาบัว
พุทธ | 2K Views
ถ้าไม่มุ่งสร้างความดี ความชั่วจะเข้ามาแทนที่ - พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักสงฆ์วัดเขาพระครู การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า ... แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย ... จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี
Theme 201611 | 9K Views
ปิดทองหลังพระ - พระบรมราโชวาท โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภาพ : เฟซบุ๊ก คนไทยรักในหลวง - The King of Thailand ในหลวงทรงปิดทองหลวงพ่อโสธรจ.ฉะเชิงเทรา การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น ... แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทอง
บทความ | 23K Views
การดูจิต เหมือนการคอยดูแลเด็ก โดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ :
เคล็ดลับการดูจิต เหมือนการคอยดูแลเด็ก โดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ : ขออนุญาตแปลไทยแบบพอเข้าใจนะคะ ผิดพลาดประการใด กราบขออภัย ณ ที่นี้ .............................................. เพราะการตามดูจิต ก็เหมือนการคอยดูแลเด็ก แม้เราจะไม่ได้จับตามองเด็ก
บทความ | 10K Views
รวมสถานปฎิบัติธรรมทั่วประเทศ พร้อมรายละเอียดการปฎิบัติ
รวมสถานปฎิบัติธรรมทั่วประเทศ พร้อมรายละเอียดการปฎิบัติ หมวด : 40 สถานที่ปฏิบัติกรรมฐานยอดนิยม ลิขสิทธิ์ถูกต้อง จาก Shutterstock ๑. วัดธรรมมงคล ซอยปุณณวิถี ๒๐ ถ. สุขุมวิท ๑๐๑ บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ โทร. ๗๔๑-๗๘๒๑-๒, ๓๓๒-๒๘๒๖-๗ วิปัสสนาจารย์
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 58K Views