Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Plook TCAS
Follow
92
บทความ
40K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 92 บทความ Last | Most View
โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
โครงการ นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 16th True Future Journalist Award : FJA 2018 ก้าวสู่งานข่าวอย่างมืออาชีพยุคดิจิทัล 4.0 กับโอกาสที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน !!!
ประชาสัมพันธ์ | 632 Views
ค่ายพัฒนาความคิดสู่นักกิจกรรม ครั้งที่ 9
ค่ายวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 (4 วัน 3 คืน) ณ เอ แอนด์ บี รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (เดินทางพร้อมกันจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกล้วยน้ำไท)
ประชาสัมพันธ์ | 289 Views
2ND CCSC STUDY ABROAD FAIR "นิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศ เรียนที่ไหนให้ตรงใจ"
เชิญร่วมงาน สุดยอดนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ กับ 2ND CCSC STUDY ABROAD FAIR, นิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศ เรียนที่ไหนให้ตรงใจ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ Westin Grande Sukhumvit ชั้น 7 เวลา 10:30 - 17:00 น.
การศึกษา | 307 Views
ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 8
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม เชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 8
ประชาสัมพันธ์ | 284 Views
ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัดทำ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3” เพื่อเป็นเวทีเปิดโอ
ประชาสัมพันธ์ | 490 Views
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน จัดประกวดออกแบบ Logo มุ่งสื่อภาพลักษณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้ตลาดกลางและจดจำได้ง่ายขึ้น รวมถึงสะท้อนถึงภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะองค์กรภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของตลาด
ประชาสัมพันธ์ | 376 Views
โครงการติวฟรี Fit Fight 4 You
ขอเชิญน้อง ๆ ม.ปลายทุกภาคร่วมติวฟิตพิชิต GAT-PAT เต็ม!!!พบกับติวเตอร์มืออาชีพสกิลเทพจากจุฬา , มข. , มศว. และ ม.สงขลาฯ พร้อมเฉลยหมดเปลือกคัมภีร์ลับ Entrance 4.0
การศึกษา | 605 Views
คณะ ICT ม.มหิดล ก้าวสู่ปีที่ 9 ก้าวอย่างมุ่งมั่น สร้างสรรค์สากล ผลิตคนไอที
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสถาปนาเป็นคณะเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อก้าวเข้าสู่Digital World ในระดับสากล
การศึกษา | 587 Views
การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย”
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเ
ประชาสัมพันธ์ | 396 Views
BRAND’S SUMMER CAMP ครั้งที่ 30 ติวเข้ม 4 ภาค 4 จังหวัด
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนมาร่วมติวกับ Brands Summer Campติวเข้ม 8 วิชาหลัก
การศึกษา | 556 Views
ประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 หัวข้อ "เมืองที่ฉันรัก : My Favorite Town"
มาร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการเท็งคาวา ไปฮอกไกโดกันเถอะ! เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมเทศการภาพถ่ายนานาชาติที่ฮอกไกโด
ประชาสัมพันธ์ | 612 Views
ประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"
ประกวดเรียงความ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน ได้ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับ พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดของตน ท
ประชาสัมพันธ์ | 786 Views