Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เด็ก TCAS 64 ลงทะเบียน My TCAS
08 ก.ย. 63
2,126 views
Favorite
Shares
0

          My TCAS คือระบบของ ทปอ. ที่ใช้บริหารจัดการสิทธิ์ต่าง ๆ ของการรับสมัคร TCAS 64 ทั้ง 4 รอบ น้อง ๆ ที่ติดรอบ 1 - 2 ต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์สิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ และน้อง ๆ ที่ต้องการสมัครรอบ 3 เข้าสมัครที่นี่ ในระบบจะมีข้อมูลนักเรียนและคะแนนสอบที่ใช้ในการคัดเลือก สถาบัน/มหาวิทยาลัยจะดึงคะแนนผู้สมัครจากในระบบใช้คำนวณ น้อง ๆ ควรเข้ามาเช็คข้อมูลส่วนตัว GPAX, O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ หากมีผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ ในวันเวลาที่ ทปอ. กำหนด
 


 

ใครต้องลงทะเบียนบ้าง

- ทุกคนที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS
- นักเรียน ม. 6
- นักเรียนเทียบเท่า ปวช. กศน.
- เด็กซิ่ว ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ใช้แอคเคาท์เดิมได้ เข้าไปอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย
- เด็กซิ่ว ที่ไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนใหม่ได้
 

เข้ามาใช้งานตอนไหนบ้าง

- เริ่มแรก ลงทะเบียนสร้างแอคเคาน์ของตัวเอง จำ Username และรหัสผ่าน ไว้ด้วย เพื่อเข้ามาดำเนินการต่าง ๆ
- เข้ามาตรวจสอบข้อมูล เกรด คะแนนสอบต่าง ๆ
- เข้ามากด ยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ รอบต่าง ๆ ตามกำหนด
- สมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2

 

เริ่มลงทะเบียนตอนไหน

- TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป 
- คนที่ยื่นรอบ 1 - 2 เริ่มลงทะเบียน My TCAS ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไปได้เลย บาง ม. เปิดรับสมัครรับตรงก่อน แล้วค่อยมาลงทะเบียนทีหลัง บาง ม. ให้ลงทะเบียนก่อนแล้วถึงจะสมัครรับตรงได้ น้อง ๆ ดำเนินการตามกำหนดของมหาวิทยาลัยได้เลย
- คนที่ไม่ได้ยื่นรอบ 1 - 2 อาจจะไม่ต้องรีบ ค่อยลงทะเบียนก่อนเปิดรับสมัครรอบ 3 ได้ค่ะ

 

วิธีการลงทะเบียน

เว็บไซต์ www.mytcas.com

กรอกข้อมูลส่วนตัว

1. เลขประจำตัวประชาชน เลข G หรือเลข Passport

2. ตั้งรหัสผ่าน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก 

3. Email ที่ใช้งานเป็นประจำ โดยแต่ละอีเมลสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้เป็น username ได้หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

4. ตรวจสอบข้อมูล เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากฐาน iCAS ถ้ามีข้อมูล ให้กดปุ่ม ใช้ข้อมูลนี้ หากไม่พบข้อมูล ให้เพิ่มข้อมูลเข้าไป
หากพบข้อมูลผิด แก้ไขพร้อมอัปโหลดหลักฐาน
- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ตามบัตรประชาชน อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (ไฟล์ JPG/PNG/GIF)
- แก้ไขข้อมูลการศึกษา ชื่อโรงเรียน หรือ เกรด 5 เทอม / 6 เทอม อัปโหลดใบ ปพ. (1 ไฟล์ PDF)

5. วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ด้วยผ่านระบบ OTP (One Time Password) 

 

การยืนยันทางเบอร์โทรศัทพ์

- ลงทะเบียนเรียบร้อย เลือกยืนยันทางเบอร์โทรศัพท์
- รอรับรหัส OTP ทางโทรศัพท์มือถือ นำรหัสกรอกลงในระบบ

 

การยืนยันทางอีเมล

- น้องที่เลือกยืนยันผ่านอีเมล แต่ไม่ได้รับอีเมลในกล่องจดหมาย inbox ให้ตรวจสอบอีเมลที่กล่องจดหมายขยะ junk หรือ กล่อง spam
- ไม่ควรกดขออีเมลหลายครั้ง เพราะการยืนยันอีเมล ต้องใช้อีเมลที่ระบบส่งครั้งสุดท้าย เช่น กดขออีเมล 3 ครั้ง แต่ได้รับอีเมล 2 ฉบับ เมื่อกดยืนยันจากอีเมลที่ 2 จะยืนยันไม่สำเร็จ ต้องรอกดยืนยันจากอีเมลที่ 3

 

การกรอกปีการศึกาษาที่จบ 

ม. 6 หรือ เทียบเท่า

- ปีการศึกษาที่จบคือ 2563 (ปีการศึกษาที่จบ คือปีการศึกษาที่เริ่มเรียน คนละอย่างกับ ปีที่อนุมัติจบ)
- กรอกเกรด GPAX 5 ภาค
- วันอนุมัติจบ ระบบจะเปิดให้กรอกอีกที พร้อมเกรด 6 เทอม

น้องเด็กซิ่ว

- ปีการศึกษาที่จบ คือ ปี พ.ศ. ที่อนุมัติจบ ลบ หนึ่ง เช่นน้อง TCAS 64 ปีการศึกษาที่จบ คือ 2563
- วันอนุมัติจบ ให้กรอกทุกคน ดูที่ใบ ปพ. 1
- กรอกเกรด GPAX 6 เทอม

 

สำหรับนักเรียนที่ใช้คะแนน GED 

- กรอกข้อมูลจริงที่ปรากฏในใบรายงานผลคะแนน
- รหัสประจำตัวนักเรียน ให้กรอก 00000 (ศูนย์ 5 ตัว)
- วันสำเร็จการศึกษา ให้กรอก PASS DATE จากใบคะแนน
- กรอกคะแนนช่อง GED Score
- แนบไฟล์ ใบรายงานผลคะแนน (ไฟล์ PDF)

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง
รอบ 3 Admission 10 อันดับ ประกาศผล 2 ครั้ง การคัดเลือกเป็นอย่างไร ?
Upgrade “รอบที่ 3 Admission” จุดเปลี่ยนหลัก TCAS 64
สรุปประเด็นการชี้แจงระบบการคัดเลือก TCAS 64

Related Content