Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Education > TCAS > บทความ
รวมสถาบันที่ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ TCAS รอบ 2 และ รอบ 3

  Favorite

           คะแนนสูงสุด - ต่ำสุดนี้ จะทำให้น้อง ๆ ได้เห็นว่า คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ มีคะแนนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เมื่อเราได้คะแนนของตัวเองมาแล้ว ก็คำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละที่ จะได้เห็นว่าคะแนนเราใกล้เคียง คณะ/สาขาวิชา ที่อยากเข้าไหม.. แต่สถิติก็มีไว้แค่ให้เปรียบเทียบ ประเมินความเสี่ยง คาดการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละปีสถิติเปลี่ยนแปลงได้เสมอ หากเป็นคณะในฝัน คณะที่ใช่ ลองเสี่ยงยื่นไปเลย หรือน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ จะได้รู้ว่าควรทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ถึงจะมีโอกาสติด

           ต้องบอกว่าในรอบ 2 - 3 รูปแบบ Admission 1 ไม่ได้ประกาศคะแนนสูงต่ำทุกที่ ประกาศแค่บางที่เท่านั้น แต่สำหรับ รอบ 3 รูปแบบ Admission 2 จะประกาศคะแนนทุกปี มีสถิติคะแนนสูง-ต่ำ ครบทุกคณะ/สาขาวิชา ไปดูกันเลย สถาบันที่ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ TCAS รอบ 2 โควตา และ รอบ 3 Admission

 

คะแนน TCAS รอบ 2 Quota

รอบ 2 Quota นี้ มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง แต่ละที่มีเกณฑ์การคัดเลือก มีสูตรในการคำนวณแตกต่างกันออกไป หลายมหาวิทยาลัยไม่ได้ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ ออกมาให้ได้เปรียบเทียบสถิติ มีแค่บางสถาบันเท่านั้นที่ประกาศ

ม.เชียงใหม่

คะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบในระบบ TCAS รอบที่ 2 (โควตาภาคเหนือ) ปี 2563 คลิกที่นี่

เช็กคะแนนเพิ่มเติม คะแนนย้อนหลัง TCAS 61 - 62 และคะแนนโควตาก่อนระบบ TCAS คลิกที่นี่

 

ม.ขอนแก่น

คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 คลิกที่นี่

 

ม.นเรศวร

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 2 ปี 2563 คลิกที่นี่

ข้อมูลสถิติคะแนนย้อนหลัง คลิกที่นี่

 

ม.สงขลานครินทร์

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2563 คลิกที่นี่

 

คะแนน TCAS รอบ 3 Admission 1

รอบ 3 Admission 1 นี้ มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง แต่ละที่มีเกณฑ์การคัดเลือก มีสูตรในการคำนวณแตกต่างกันออกไป หลายมหาวิทยาลัยไม่ได้ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ ออกมาให้ได้เปรียบเทียบสถิติ มีแค่บางสถาบันเท่านั้นที่ประกาศ

กสพท

กสพท หรือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ แต่ละปีจะมีสถิติคะแนน กสพท เท่าไหร่ รวมมาให้ทั้งหมดแล้วไปเช็คได้เลย

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ปี 63  คลิกที่นี่

สถิติคะแนน กสพท ย้อนหลัง ปี 55 - 62 คลิกที่นี่

โปรแกรมคำนวณ กสพท คลิกที่นี่

ตั้งเป้าคะแนน คำนวณคะแนนตัวเองและเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลัง เพื่อประเมินโอกาสติด

 

จุฬาลงกรณ์

คะแนนต่ำสุด จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS

คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ปี 2563 คลิกที่นี่

คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2562 คลิกที่นี่

คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2561 คลิกที่นี่

 

ม.เกษตรศาสตร์

​คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ปี 63 คลิกที่นี่

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2562  คลิกที่นี่

 

ม.นเรศวร

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2563 คลิกที่นี่

ข้อมูลสถิติคะแนนย้อนหลัง คลิกที่นี่

 

ม.ธรรมศาสตร์

คะแนนต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ปี 63  คลิกที่นี่

คะแนนต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 61 และคะแนนสอบข้อเขียน ปี 62  คลิกที่นี่

คะแนนต่ำสุด TCAS รอบที่ 3/1 ปี 2561 คลิกที่นี่

 

ม.ขอนแก่น

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2563 คลิกที่นี่

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2562 คลิกที่นี่

 

ม.สงขลานครินทร์

คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ปี 63  คลิกที่นี่

 

คะแนน TCAS รอบ 3 Admission 2

รอบ 3 Admission 2 (หรือเดิมคือ รอบ 4) รอบนี้ทุกมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์กลางจาก ทปอ. ในการคัดเลือก และ ทปอ. ทำระบบการคัดเลือก จึงมีคะแนนสูง-ต่ำของทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

คะแนนสูง-ต่ำ TCAS รูปแบบ Admission 2 คลิกที่นี่

 

Tags
Posted by
Plook TCAS
ข่าวค่ายและกิจกรรม
ข่าวรับตรงล่าสุด
Follow us