Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Education > TCAS > บทความ
ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศคะแนนต่ำสุด TCAS รอบที่ 3/1 ปี 2561

  Favorite

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศคะแนนสูงสุดและต่ำสุด TCAS รอบ 3/1 ปีการศึกษา 2561 >> ดาวน์โหลด
 

การสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน น้อง ๆ ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. My TCAS แต่ต้องเช็คข้อมูลคณะ/สาขาที่เปิดรับ เกณฑ์การใช้คะแนนจาก ระเบียบการของมหาวิทยาลัย รอบนี้ถึงแม้จะสมัครผ่านทาง ทปอ. แต่การคัดเลือกจะเป็นทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง เฉพาะฉะนั้นวิธีการคัดเลือกจึงไม่มี มีแค่ค่าน้ำหนักตามระเบียบการ 

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน >> Click

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
รวมสถาบันที่ประกาศคะแนนสูงสุด – ต่ำสุด TCAS รอบที่ 3

 

Tags
Posted by
Plook TCAS
ข่าวค่ายและกิจกรรม
ข่าวรับตรงล่าสุด
Follow us