Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เส้นทางเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบ TCAS 63 ทั้ง 5 รอบ
24 ก.ย. 62
12,155 views
Favorite
Shares
0

การเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2563 ยังคงใช้ระบบ TCAS ที่มีการรับ 5 รอบ !! ประกอบไปด้วยการรับแบบ Portfolio, โควตา, รับตรงร่วมกัน (Admission 1), รับกลางร่วมกัน (Admission 2) และรับตรงอิสระ ซึ่งแต่ละรอบมีความแตกต่างกัน น้อง ๆ ควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจก่อนสมัคร ไม่งั้นอาจจะพลาดได้ แต่ละรอบจะแตกต่างกันอย่างไร รอบไหนเหมาะกับใครบ้าง และปฏิทินกำการต่าง ๆ ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้ว ไปดูกันเลย
 

ดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ >> Click

 

รอบที่ 1 Portfolio

Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน รอบของคนมีความสามารถพิเศษ ไม่มีการสอบ แต่การยื่น Portfolio นั้นไม่ใช่การทำเล่มเดียวแล้วยื่นได้ทุกคณะทุกมหาวิทยาลัย ทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะทุกที่มีสเปกการรับนักเรียนเป็นของตัวเอง แต่ละคณะ/มหาวิทายาลัย มีหลากหลายโครงการที่ให้น้อง ๆ ได้เลือกยื่นพอร์ตตามความสามารถ เช่น โครงการเรียนดี, โครงการความสามารถทางกีฬา หรือดนตรี หรืองานศิลปะ, โครงการกิจกรรมเด่น ด้านที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชา หรือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณงามความดีจริยธรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด  ซึ่งแต่ละโครงการจะกำหนดมาให้น้อง ๆ ว่าต้องใส่ผลงานใดใน Portfolio บ้าง   

- สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย สมัครได้หลายที่ และมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง
- ไม่ใช้คะแนนข้อสอบกลาง
- Portfolio ที่จัดส่งไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 ไม่รวมปก (ส่งเล่มหรือส่งไฟล์ PDF แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด)
- ถ้ามีการใช้คะแนน GPAX จะเป็น 4 ภาคการเรียน หรือ 5 ภาคเรียน
- สามารถ Pre-Screening แล้วสัมภาษณ์ได้
- ผลงานหรือรายละเอียดอื่น ๆ นำมาเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ได้
- ติดได้หลายที่ แต่เลือกยืนยันสิทธิ์ได้ที่เดียว
- ส่งชื่อเข้าระบบ TCAS บริหารจัดการสิทธิ์

รอบนี้เหมาะกับใคร : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์การคัดเลือก : คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรอบที่ 1
รับสมัคร 2 -16 ธ.ค. 62
ประกาศผล 30 ม.ค. 63
ยืนยันสิทธิ์ 30 - 31 ม.ค. 63
สละสิทธิ์ 1 -2 ก.พ. 63

 

รอบที่ 2 โควตา

โควตา เป็นการรับแบบให้โอกาสน้อง ๆ นักเรียนในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมไปถึงน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิต หรือ โครงการพิเศษอื่น ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ในการคัดเลือกนั้นคุณสมบัติต้องตรงตามกำหนด และใช้คะแนนสอบของ สทศ. หรือทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

-สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย สมัครได้หลายที่ และมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง
- ใช้คะแนนสอบกลางของ สทศ. หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
- การจัดสอบ วิชาเฉพาะ ต้องเป็นวิชาที่ไม่ตรงกับการสอบของ สทศ. ซึ่งผลสอบนี้สามารถนำไปใช้ในรอบ 2, 3 และ 5 ได้
- ติดได้หลายที่ แต่เลือกยืนยันสิทธิ์ได้ที่เดียว
- ส่งชื่อเข้าระบบ TCAS บริหารจัดการสิทธิ์

รอบนี้เหมาะกับใคร : นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ

การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์การคัดเลือก : คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรอบที่ 2 
รับสมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
ประกาศผล 22 เม.ย. 63
ยืนยันสิทธิ์ 22 - 23 เม.ย. 63
สละสิทธิ์ 24 - 25 เม.ย. 63
 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

รับตรงร่วมกัน เป็นรอบที่นำคะแนนจากการสอบมาฟาดฟันแข่งขันกันล้วน ๆ ไฟว์กันที่แบบไม่ค่อยมีข้อมูลสถิติประกอบอะไรมากเลย เช่น คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดย้อนหลัง อัตราการแข่งขัน ปริมาณผู้แข่งขัน แต่มีวิธีการคิดคะแนน ซึ่งแต่ละสถาบันคิดคำนวณไม่เหมือนกัน และที่สำคัญเป็นการเปิดรับพร้อมกัน ในเวลาเดียวกันทุกสถาบัน และจำกัดจำนวนสมัครเลือกได้เพียง 6 สาขาวิชาเท่านั้น

- สมัครผ่านระบบ TCAS แต่มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง
- เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินแยกอิสระ สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาวิชาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้ จนถึงเวลาปิดระบบ
- ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัครโดยชำระเงินผ่านระบบ ATM, Mobile Banking และ Internet Banking
- ประกาศผล 1 อันดับ
- การบริหารจัดการสิทธิ์เป็บแบบ Auto Clearing

รอบนี้เหมาะกับใคร : นักเรียนทั่วไป นักเรียนกลุ่ม กสพท, นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ

การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์การคัดเลือก : คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรอบที่ 3

รับสมัคร 17 - 27 เม.ย. 63
ประกาศผล 8 พ.ค. 63
สัมภาษณ์ 11 - 15 พ.ค. 63
สละสิทธิ์ 17 - 18 พ.ค. 63

 

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

แอดมิชชั่น หรือ รับกลางร่วมกัน รอบนี้ถือว่าเป็น Save Zone เพราะมีข้อมูลประกอบทางด้านสถิติเป็นตัวช่วย ทั้งคะแนนสูงสุด - ต่ำสุดย้อนหลังหลายปี อัตราแข่งขัน การรู้คะแนนของตนด้วยโปรแกรมคำนวณคะแนน มีเครื่องมือช่วยประเมินการสอบติด ดังนั้นของที่น้อง ๆ ต้องมีคือสูตรการจัดอันดับที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้น้อง  ๆ เลือกคณะได้อย่างถูกใจและปลอดภัยที่สุด

- สมัครผ่านระบบ TCAS และทาง ทปอ. ใช้ระบบในคัคเลือก
- เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินแยกอิสระ สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาวิชาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้ จนถึงเวลาปิดระบบ
- ใช้สัดส่วน GPAX, ONET, GAT/PAT
- ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มี 10 กลุ่ม
- ประกาศผล 1 อันดับ
- การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ Auto-Clearing

รอบนี้เหมาะกับใคร : นักเรียนทั่วไป
การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือก : สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admissions 

กำหนดการรอบที่ 4

รับสมัคร 7 - 20 พ.ค. 63
ประกาศผล 29 พ.ค. 63
สัมภาษณ์ 1 - 5 มิ.ย. 63
สละสิทธิ์ 7 - 8 มิ.ย. 63

 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รอบนี้มหาวิทยาลัยจะเปิดรับเพิ่มเติม ในคณะ/สาขาวิชาที่ยังไม่ครบจำนวน เกณฑ์การรับตรงเป็นอิสระ ผสมความหลากหลายของรูปแบบการรับเข้า ทั้งกฎเกณฑ์ และองค์ประกอบ แต่บอกเลยว่ารอบนี้ เปิดรับแบบเก็บตก จำนวนที่รับจึงน้อยที่สุด บางคณะมีแค่หลักหน่วยด้วยซ้ำ

- ใช้รูปแบบการคัดเลือกหลากหลาย คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

- สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย และสมัครได้หลายที่

รอบนี้เหมาะกับใคร : นักเรียนทั่วไปที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์การคัดเลือก : คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรอบที่ 5

รับสมัคร 9 - 30 มิ.ย. 63
กำหนดการอื่น ๆ มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิทิน กำหนดการ TCAS 63
มารู้จักคะแนนที่ใช้ใน TCAS มีคะแนนอะไรบ้าง ?
ของมันต้องมี...ใน TCAS 5 รอบ

Related Content