Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ตารางสอบ กระดาษคำตอบ กติกาในการสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560
30 พ.ย. 59
11,476 views
Favorite
Shares
0

การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หรือ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำคะแนนที่ได้ใช้ในการยื่นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรง เท่านั้น ไม่ได้ใช้ในระบบแอดมิชชั่น สอบวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2559

การเตรียมตัว
- การแต่งกาย แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
- บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชนชัดเจน อันนี้สำคัญมาก ๆ
- อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้ อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอ 2B กบเหลาดินสอ และยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น
- ห้าม นำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
- และที่ถามกันเข้ามาเยอะมาก ๆ คือ นาฬิกา นำเข้าห้องสอบได้มั้ย นำเข้าได้ แต่ต้องเป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น ปลอดภัยเลยก็คือนาฬิกาเข็ม

กฏกติกาในการสอบ มีอะไรบ้าง?
- ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
- ในการสอบทุกวิชาจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน และวางไว้บนโต๊ะ
- ห้ามขีดเขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายไว้ในบัตรประชาชน
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
- ห้ามกระทำการอันเป็นการทุจริต ห้ามพูดคุย
- ห้ามนำกระดาษคำตอบและข้อสอบออกจากห้อง
- ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา หากมีเหตุจำเป็นให้แจ้งเหตุผลกับกรรมการคุมสอบ กรรมการจะพิจารณาเหตุผลตามความเหมาะสม

ข้อปฏิบัติพวกนี้ มีคนทำผิดกติกากันทุกปี อยากให้น้อง ๆ ระมัดระวังและควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด เพื่อตัวของน้อง ๆ เอง

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา


เนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 >> Click
รูปแบบและจำนวนของข้อสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 >> Click
ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชาสามัญ >> Click
ข้อมูลจาก สทศ.

Related Content