Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.คริสเตียน การรับสมัครปีการศึกษา 2564 (เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง)
17 ส.ค. 63
881 views
Shares
0

รับตรง 64 ม.คริสเตียน การรับสมัครปีการศึกษา 2564  (เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง) หลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ

- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- คณะสหวิทยาการ
- คณะคริสตศาสนศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- สำเร็จการศึกษา ปวช. / กศน. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- รับเฉพาะแผนวิทย์ - คณิต เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Line Video Call
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 ส.ค. - 21 ธ.ค. 63

ปฏิทินกำหนดการการคัดเลือกทั้ง 4 ครั้ง >>Click
Related Content