Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.กรุงเทพ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
20 ก.ค. 63
1K views
Shares
0

รับตรง 64 ม.กรุงเทพ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ #ไมเขารวมTCAS

- สาขาวิชาภาพยนตร์
- สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

รับตรง 64 ม.กรุงเทพ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
1K views | 20 ก.ค. 63
ไม่ระบุ
15 ก.ค. 63 - 31 พ.ค. 64
เหลืออีก 212 วัน
15

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปภาพยนตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปภาพยนตร์
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 หรือ 5 เทอม
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
- แฟ้มสะสมผลงาน รูปแบบไฟล์ Word หรือ PDF รายละเอียดเนื้ือหาดูที่ระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ 
- สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. 

**เปิดรับสมัครทั้งหมด 11 รอบ ดูปฏิทินการรับสมัครในระเบียบการ
(หากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเต็ม จะปิดรอบการรับสมัครทั้งหมดทันที)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ก.ค. 63 - 31 พ.ค. 64

ดูปฏิทินการรับสมัครทั้งหมด ในระเบียบการ
Related Content