Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.ศรีปทุม ทุน SPU โควตา รับทุนสูงสุด 20,000 บาท
17 ก.ค. 63
836 views
Shares
0

รับตรง 64 ม.ศรีปทุม ทุน SPU โควตา รับทุนสูงสุด 20,000 บาท #ไมเขารวมTCAS

- แค่คลิกลงทะเบียน รับทุนสูงสุด 20,000 บาท* ทันที!
- รับทุนได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
- สมัครได้ไม่จำกัดเกรดในการยื่นสมัครรับทุน
- ไม่ต้องรอให้จบ ม.6 ก็ยื่นรับทุนได้
- กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- ปวช. / ปวส. / กศน. เฉพาะคณะที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ทดสอบความถนัด สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในคณะดิจิทัลมีเดีย / วิทยาลัยนานาชาติ / สาขาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิศวกรรมระบบรางเท่านั้น
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (ผู้ที่สมัครออนไลน์ให้นำเอกสารการสมัคร มายื่นในวันลงทะเบียน) หรือ 
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม  อาคาร 11 ชั้น 2
- ค่าสมัคร 200 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 31 ก.ค. 63

Related Content